www.nkrf.no » Om NKRF & Komm.rev. » Administrasjonen

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Haakon VIIs gt. 9
Postboks 1417 Vika
0161 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

NKRFs administrasjon

NKRF er bl.a. et serviceorgan for alle som har et tilsyns- og/eller revisjonsansvar for kommunal og fylkeskommunal virksomhet.

Administrasjonen er tillagt løpende oppgaver for forbundet/komiteene, som f.eks. å bistå ved høringsuttalelser o.l.

Adminsitrasjonen finansieres hovedsakelig gjennom en medlemskontingent, kursinntekter og boksalg.


Det er fem heltidsansatte i NKRFs administrasjon.

 Rune Tokle

 Daglig leder
 Cand. Scient. og Diplomert intern revisor (Dipl. I.R.)

  Mobil 977 38 557
 e-post rune@nkrf.no

  Klikk her for nedlasting av høyoppløselig pressebilde » Wenche Ruud Solvin

 Rådgiver
 Høgskolekandidat

  Mobil 908 28 733
 e-post wenche@nkrf.no
 

 


 

 Renate Borgmo

 Seniorrådgiver
 Samfunnsviter

 Mobil 934 53 967
 e-post renate@nkrf.no
 


 

 Knut Erik Lie

 Seniorrådgiver
 Høyere revisoreksamen (NHH)

 Mobil 932 28 506
 e-post knut.erik@nkrf.no
 

 

 

 

 Bjørn Bråthen

 Seniorrådgiver
 Diplomert intern revisor (Dipl. I.R.) og 
 Certified Information Systems Auditor (CISA)

  Mobil 911 79 001
 e-post bjorn@nkrf.no

  

NKRF har kontorer i Vika, Oslo (besøksadresse: Haakon VIIs gt. 9, 6. etasje - Postadresse: Postboks 1417 Vika, 0115 Oslo (tlf.: + 47 23 23 97 00, post@nkrf.no)

Knut Erik har kontorsted på Lillehammer (besøksadresse: Kirkegt. 76), med postadresse: NKRF, Postboks 988, 2626 Lillehammer (tlf.: +47 932 28 506, knut.erik@nkrf.no)


NKRF har i dag 73 bedriftsmedlemmer (herav 37 revisjonsvirksomheter og 36 virksomheter som ivaretar sekretærtjenester for kontrollutvalg) i NKRF. For nærmere informasjon om bedriftsmedlemskap se her.

Daværende NKRF servicekontor ble i 1990 opprettet i regi av Norges Kommunerevisorforbund (NKRF), og inngikk i forbundets organisasjon, men var ikke et tradisjonelt sekretariat. Servicekontoret ble som følge av et årsmøtevedtak i 2005 innlemmet i NKRFs organisasjon, og oppgavene ivaretas gjennom det som nedenfor er omtalt som servicefunksjonen.

Servicefunksjonens hovedoppgaver framkommer av vedtektenes formålsparagraf.

Disse bestemmer at NKRF som serviceorgan skal:

  • gi råd og veiledning
  • gi informasjon
  • tilby kurs og etterutdanning.

Rådgivingsvirksomheten skjer hovedsakelig pr. telefon og e-post, og omfatter først og fremst spørsmål av regnskaps-, revisjons- og tilsynsfaglig karakter innen kommunesektoren. Informasjonsvirksomheten består i utsendelse av diverse informasjonsbrev (eINFO), artikler i forbundets tidsskrift (Kommunerevisoren) og andre debattartikler, samt i å betjene nyhetstjenesten på NKRFs nettsider. I tillegg arrangerer NKRF en rekke kurs innen forbundets etter- og videreutdanningsprogram, og utgir fagbøker (forlagsvirksomhet).

Til toppen av siden

Topp