www.nkrf.no » NKRF mener » Betenkelig selvskryt fra revisor

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Betenkelig selvskryt fra revisor

(NKRF mener | 3. april 2014)

Jeg er overrasket over mangelen på nøkternhet og selvinnsikt som kommuniseres fra Revisorforeningen i forrige utgave av Kommunal Rapport. Artikkelen behandler Bergen kommunes overgang til private revisorer.

Med utgangspunkt i revisjon av Bergen kommune hevder fagdirektør i Revisorforeningen, Harald Brandsås, i Kommunal Rapport 27. mars at «Privat revisjon gir dobbelt så god kvalitet til halvparten av prisen». I tillegg sies det også at «sannsynligheten for at en ekstern revisor vil avdekke kritikkverdige forhold, er større enn for en intern revisor», les kommunal revisor.

Det finnes ikke saklig grunnlag for Brandsås' påstand. Tvert i mot: I rapporten «Utgifter til revisjon i kommunar og fylkeskommunar» (Vestlandsforsking; 2011) er konklusjonen en annen. Der sies det at «Tenestevolumet er einaste forklaringsvariabel med signifikant effekt.»

Påstanden om at det er større sannsynlighet for at en privat revisor, til halve prisen og med høyere timepriser, vil avdekke kritikkverdige forhold, faller på egen urimelighet. Grundighet og tid er avgjørende for en god revisjon.

Påstanden om at det er større sannsynlighet for at en privat revisor, til halve prisen og med høyere timepriser, vil avdekke kritikkverdige forhold, faller på egen urimelighet.

En dedikert revisjonsordning slik som i staten med Riksrevisjonen og i de fleste kommunene vil være mer uavhengig og vil lettere kunne ta opp kritikkverdige forhold uten at det får konsekvenser for å beholde oppdraget.

Våre medlemmer med erfaring fra både privat og kommunal revisjon, rapporterer at man i kommunal revisjon har mye bedre kunnskaper om klienten, og dermed er bedre rustet til å foreta grundige risikoanalyser og gjøre tilstrekkelig revisjonsarbeid.

Jeg har tidligere i anledning anbudet på revisjon av Bergen kommune, uttrykt bekymring for ressursbruken ved regnskapsrevisjon, og vil gjenta denne her. Oppdraget med revisjon av Bergen kommunes bykasse, som alene har en omsetning på over 16 milliarder kr, inneholder i tillegg bl.a. revisjon av: 

  • pasientregnskap
  • fire kommunale foretak
  • to interkommunale samarbeid, bl.a. havnevesenet
  • 24 legater/stiftelser
  • 25 regnskap innenfor kirkesektoren

Dette oppdraget skal iht. det som ble opplyst i media, koste 1,5 mill.kr. Det skal opplyses at jeg har bedt om innsyn i fakturaene men har i skrivende stund ikke mottatt disse.

Til Kommunal Rapport uttalte jeg at eneste måten å kutte kostnadene i revisjon er gjennom bruk av billigere arbeidskraft eller bruk av færre timer. Min bekymring er knyttet til ressursbruken. Er det slik at det hele blir en konkurranse om hvilken revisor som har mest is i magen og er villig til å gjøre minst revisjonsarbeid? Hvilken sikkerhet gir dette for kommunestyret og innbyggerne?

Vi som offentlige revisorer skal være på vakt for fellesskapets verdier.

Ole Kristian Rogndokken
Daglig leder i Norges Kommunerevisorforbund

[Dette innlegget sto også på trykk i Kommunal Rapport nr. 12 den 3. april 2014]

Til kurs- og konferanseoversikten
Til Presseklipp om revisjon, kontroll og tilsyn i kommunal sektor
Til Nasjonal fagkonferanse for offentlig revisjon 2018

  • Til Forvaltningsrevisjonsregisteret med søkbar oversikt over rapporter fom. 2005

Siste nytt

NKRFs høringsuttalelse til NOU 2018: 6 Varsling - verdier og vern

NKRF påpeker bl.a. at kommunens revisor og kontrollutvalg er blant aktuelle varslingsmottakere ved ekstern varsling til offentlige myndigheter.

Les mer »

Ny veileder for kontrollutvalgssekretariater

Ny veileder for kontrollutvalgssekretariater ble lansert under Samlingen for kontrollutvalgssekretariater i Trondheim.

Les mer »

Ny veileder for lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter (KS)

En ny veileder om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter vil gjøre det enklere å inngå og følge opp kontrakter.

Les mer »

Les alle nyhetene »

Til toppen av siden

Topp