www.nkrf.no » NKRF mener » Den vanskelige uavhengigheten

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!

      

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Den vanskelige uavhengigheten

(NKRF mener | 22. februar 2011)

Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) har, på oppdrag fra KS Bedrift og Norges Kommunerevisorforbund (NKRF), gjennomført en studie om kommunal revisjon og uavhengighet. Rapporten fra NIBR diskuterer ulike sider ved uavhengighetsbegrepet.

Rapporten fastslår at offentlige revisjonsmiljøer er vel så uavhengig som private revisjonsselskaper. Styrkene til offentlig revisjon er spisskompetansen revisor har på kommunal sektor.

- Den faktiske uavhengigheten styrkes gjennom at offentlige revisorer har liten frykt for å miste oppdrag, i motsetning til når revisjon er satt ut på anbud. Dette forsterkes ytterligere av at revisjon stiller store krav til innkjøpskompetanse på kommunens hånd, sier daglig leder i NKRF, Ole Kristian Rogndokken, i en kommentar.

Rapporten henviser til undersøkelser som viser at skifte av revisor ofte fører til kvalitetsreduksjon da innsikt og kjennskap til virksomheten som skal revideres er avgjørende. Med den offentlige revisjonsmodellen unngår man denne problematikken.

Kommuner som eier har ikke kommersielle interesser, i motsetning til private selskaper. Derfor kan uavhengighet i offentlig revisjon ikke tolkes ut fra et tradisjonelt eierskapsperspektiv. Det som derimot er viktig for en god og uavhengig revisjon, er en klar rollefordeling mellom den som reviderer og den som revideres. Rapporten fastslår derfor at den offentlige revisjonsmodellen de aller fleste norske kommuner og fylkeskommuner bruker, sikrer uavhengighet.

- Våre medlemmer har i alle år vært svært opptatt av sitt fag og etikk. Det vet vi bidrar til trygghet for kommuner og fylkeskommuner som revideres og dermed for fellesskapets verdier. Dette blir bekreftet gjennom rapporten, konkluderer Rogndokken. Nå har vi også tatt initiativ sammen med Riksrevisjonen for å utvikle et eget utdanningsløp for offentlig revisjon. Dette vil styrke den faglige integriteten ytterligere.

Direktør i KS Bedrift Bjørg Ravlo Rydsaa uttaler følgende om rapporten:

“Rapporten viser også at utviklingen med vekt på større fagmiljøer organisert gjennom interkommunale revisjonsselskaper har vær en riktig utvikling for å få en god revisjon i store deler av landet.”

Her kan du laste ned NIBR-rapport 2011:7 Den vanskelige uavhengigheten »

Til kurs- og konferanseoversikten
Til Presseklipp om revisjon, kontroll og tilsyn i kommunal sektor
Til program og påmelding for KOMØK18

  • Til Forvaltningsrevisjonsregisteret med søkbar oversikt over rapporter fom. 2005

Siste nytt

Forslaget til ny kommunelov bidrar til styrket egenkontroll

NKRF er i all hovedsak fornøyd med regjeringens forslag, som støtter opp om mange av forbundets synspunkter.

Les mer »

Sterk økning i samlede skatteinnbetalinger (SSB)

I januar og februar er det innbetalt drøyt 137 mrd. kr i skatt, dvs. en økning på nærmere 9 prosent sammenliknet med samme periode i fjor.

Les mer »

Forslag til ny kommunelov legges fram kl. 12.00 i dag (KMD)

Statsråd Monica Meland presenterer regjeringens forslag til ny kommunelov. Presentasjonen kan følges direkte på nett-tv.

Les mer »

Les alle nyhetene »

  • Klikk på bildet for å se twitterstrøm for #kontrollutvalg
  • Klikk her for mer informasjon!

Til toppen av siden

Topp