www.nkrf.no » Om NKRF & Komm.rev. » Komiteene » Fokusområder

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!

      

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Fokusområder - NKRFs kvalitetskontroll

FOKUSOMRÅDER 2016

Kvalitetskontrollkomiteen har i møte 8. mai 2017 vedtatt følgende fokusområder for årets kvalitetskontroll:

 

Regnskapsrevisjon:

 • Rød tråd risikovurderinger – påstand – handlinger og konklusjon
 • Summen av revisjonsbevis opp mot påstander - Hvis man bygger på intern kontrollen
  • må ha ytterligere handlinger iht. standardene
  • hvordan dokumenteres og vurderes rotasjon av tester
 • Bruk av analyser som substanshandlinger – er vi bevisst ulike analysers egnethet og bevisverdi?
 • Bruk av stikkprøver i revisjonen – jf. også Finanstilsynets tematilsyn
 • Nærstående parter – på alle nivå – internt i kommune og mot kommunens foretak
 • Mislighetsrisiko
  • estimat

Forvaltningsrevisjon:

De obligatoriske områdene i RSK 001 sjekkes og spesiell fokus på:

 • Metode - Data i tilstrekkelig omfang
 • Revisjonskriterier – begrunnet i og utledet fra autoritative kilder


► Les mer om NKRFs kvalitetskontroll, herunder hvem som inngår i kontrollørkorpset, her »»

Til toppen av siden

Topp