www.nkrf.no » Om NKRF & Komm.rev. » Komiteene » Fokusområder

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Fokusområder - NKRFs kvalitetskontroll

FOKUSOMRÅDER 2018

Kvalitetskontrollkomiteen har i møte 7. mai 2018 vedtatt følgende fokusområder for årets kvalitetskontroll:

 

Regnskapsrevisjon:

 • Rød tråd risikovurderinger – påstand – handlinger og konklusjon
 • Summen av revisjonsbevis opp mot påstander - Hvis man bygger på intern kontrollen
  • må ha ytterligere handlinger iht. standardene
  • hvordan dokumenteres og vurderes rotasjon av tester
 • Bruk av analyser som substanshandlinger – er vi bevisst ulike analysers egnethet og bevisverdi?
 • Bruk av stikkprøver i revisjonen – jf. også Finanstilsynets tematilsyn
 • Nærstående parter – på alle nivå – internt i kommune og mot kommunens foretak
 • Mislighetsrisiko
  • estimat

Forvaltningsrevisjon:

 • Ikke egne fokusområder
 • Hele RSK 001

► Les mer om NKRFs kvalitetskontroll her »»

Til toppen av siden

Topp