Nyheter fra 1998

Nyhetsarkiv: 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999


1998-11-02 Samarbeid med andre revisororganisasjoner
1998-10-16 Aure-rapporten


Samarbeid med andre revisororganisasjoner:
NKRFs lederkonferanse ("Rådgivende forum") drøftet saken om samarbeid med andre revisororganisasjoner 28. oktober 1998. Styret har etter dette truffet slikt vedtak:
1. Servicekontoret slutter seg ikke til samarbeidsavtalen på det nåværende tidspunkt. 2. Styret ønsker at det nåværende positive samarbeidet med de andre revisorforeningene   skal fortsette.
(2.11.98)

surprise.gif (8190 bytes)

Rapport om framtidig organisering av kommunal og fylkeskommunal revisjon
(Lagt ut på Internett 1998-10-16).
Last ned rapporten i Word 6.0/95 format

Next Page