www.nkrf.no » Om NKRF & Komm.rev. » Hvordan bli medlem?

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!

      

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Medlemskap i Norges Kommunerevisorforbund (NKRF)

Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) representerer det ledende fagmiljøet i Norge innenfor revisjon, kontroll og tilsyn av kommunal sektor.

Virkeområde og formål

NKRF er en yrkesfaglig landssammenslutning og et serviceorgan som er åpen for alle (personer og virksomheter) som arbeider med revisjon av eller tilsyn med kommunal og fylkeskommunal virksomhet. Forbundets formål er todelt. For det første å fremme en sunn utvikling av revisjon og tilsyn i kommunal sektor til beste for kommuner og fylkeskommuner, herunder å:

 • heve den faglige standarden,
 • ivareta etiske prinsipper,
 • bedre medlemmenes faglige kompetanse,
 • spre informasjon av faglig interesse,
 • informere om og markedsføre revisjon av og tilsyn med kommunal virksomhet,
 • sikre kvaliteten i arbeidet, herunder bl.a. ved en obligatorisk forbundsbasert kvalitetskontroll av revisjonsarbeidet,
 • styrke de kollegiale forhold,
 • ivareta interessene for revisjon og tilsyn i kommunal sektor overfor myndighetene.

Disse oppgavene ivaretas av NKRFs tillitsvalgte i fagkomiteer o.l. med bistand fra forbundets ansatte.

NKRF skal i tillegg som serviceorgan:

 • gi råd og veiledning,
 • gi informasjon,
 • tilby kurs og etterutdanning.
Medlemskap

NKRF tilbyr både personlig medlemskap og bedriftsmedlemskap, og det er for tiden over 600 personlige medlemmer og ca. 80 bedriftsmedlemmer i NKRF. Medlemskap tilbys overfor virksomheter og deres ansatte. Kontrollutvalg og medlemmer av disse kan ikke tegne medlemskap i NKRF, men vil kunne få tilgang til NKRFs ulike tilbud gjennom sitt sekretariat - forutsatt at dette er bedriftsmedlem.

Personlig medlemskap

Kontingenten for personlig medlemskap er kr. 600 pr. år pluss kr. 300 pr. år for pliktig medlemsabonnement på bladet "Kommunerevisoren" (for nærmere informasjon om bladet, som det også kan tegnes abonnement på for ikke-medlemmer, se her). Personlig medlemskap i NKRF kan kombineres med medlemskap i en av forbundets 13 lokalforeninger. Da tilkommer i tilfelle en mindre lokal kontingent av variabel størrelse, i tillegg til beløpene foran. Oversikt over NKRFs lokalforeninger, som tilbyr personlig medlemskap, finnes her.

Et personlig medlemskap i NKRF gir – i tillegg til stemmerett på NKRFs årsmøte, 6 utgaver pr. år av "Kommunerevisoren" og tilgang til medlemsinformasjon på internett (forutsatt at virksomheten er bedriftsmedlem) – rabatt på NKRFs kurs og konferanser (kr. 400 pr. arrangement) og publikasjoner (kr. 50 - 100 pr. bok). Nærmere informasjon om NKRFs kurstilbud finnes her og tilsvarende om NKRFs publikasjoner her. Ved også å tegne et personlig medlemskap i en av NKRFs lokalforeninger, får man i tillegg anledning til å delta på ulike lokale aktiviteter i form av medlemsmøter, kurstilbud o.l.

► Elektronisk skjema for innmelding for nye medlemmer finner du her »

Bedriftsmedlemskap

Virksomheter som har personlige medlemmer i NKRF kan også tegne bedriftsmedlemskap. Bedriftsmedlemskap er imidlertid pliktig når virksomhetens daglige leder eller oppdragsansvarlige revisorer i virksomheten er personlig medlem av NKRF. Kontingenten for bedriftsmedlemskap er for tiden kr. 7.000 pr. virksomhet pr. år, pluss 4,5‰ av virksomhetens omsetning relatert til revisjon og tilsyn etter kommuneloven. Summen av den faste og variable delen skal ikke overstige kr. 90.000 pr. år.

Et bedriftsmedlemskap i NKRF gir følgende fordeler:
 • En egen informasjonstjeneste (eINFO)
 • Løpende rådgivning og veiledning pr. telefon/e-post inntil 20 timer pr. år
 • Rabatterte priser på NKRFs tjenester/produkter som rådgivning, kurs, publikasjoner o.l. for virksomhetens ansatte, styremedlemmer og medlemmer av kontrollutvalg, som virksomheten ivaretar sekretærtjenester for
 • Stemmerett på NKRFs årsmøte iht. § 8 fjerde ledd i vedtektene

NKRFs servicetilbud overfor bedriftsmedlemmene betjenes av forbundets 6 medarbeidere, som besitter bred formell kompetanse og over 100 års erfaring innenfor de aktuelle fagområdene. I tillegg til at det trekkes på et bredt faglig nettverk, har NKRF også inngått rammeavtaler med sentrale aktører innenfor juridiske temaer (KS Advokatene), finansforvaltning (Kommunepartner AS og Gabler Wassum AS) og it-revisjon (PricewaterhouseCoopers DA). Videre er NKRF medlem av Transparency International Norge og KS Bedrift.

NKRF har etablert et faglig samarbeid med Bernt Frydenberg (tidl. juridisk rådgiver i KS/KS Advokatene og forfatter av boken "Kommunalrett – Regelverk og praksis"), som styrker tilbudet overfor bedriftsmedlemmene når det gjelder juridisk bistand vedrørende forvaltnings- og kommunalrettslige spørsmål. Fra 1. mai 2006 er Frydenberg ansatt i NKRF på timebasis.

NKRF har for tiden over 90 % oppslutning blant revisjonsvirksomhetene (ca. 40 bedriftsmedlemmer), og har over 80 % av de virksomhetene som ivaretar sekretærtjenester for kontrollutvalgene som bedriftsmedlemmer (ca. 40). En oppdatert oversikt over NKRFs bedriftsmedlemmer finnes her.

Vi ønsker virksomheten og dens ansatte hjertelig velkommen til å tegne medlemskap i NKRF! Vennligst ta kontakt ved behov for ytterligere informasjon »

Til toppen av siden

Topp