www.nkrf.no » NKRF mener » Innspill til Stortingets finanskomite vedrørende Ot prp nr 78

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!

      

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Innspill til Stortingets finanskomite vedrørende Ot.prp. nr. 78 (2008-2009)

(NKRF mener | 27. mai 2009)

NKRF har sendt brev til Stortingets finanskomite vedrørende dens behandling av Ot.prp. nr. 78 (2008-2009) Om lov endringer i revisorloven og enkelte andre lover (gjennomføring av revisjonsdirektivet).

NKRF tar til etterretning at revisjonsdirektivet ikke åpner for godkjenning av mer enn to av de tre årene som revisorloven krever for godkjenning som registrert eller statsautorisert revisor. Det poengteres imidlertid at det bl.a. av hensyn til rekrutteringen til kommunalt eide revisjonsvirksomheter, hadde vært ønskelig med en mulighet for godkjenning av kommunal revisjonspraksis fullt ut.

Videre anmoder NKRF finanskomiteen om å foreslå en unntaksbestemmelse i revisorloven, som gjør det mulig for kommunalt eide revisjonsvirksomheter organisert som egne rettssubjekter, å kunne bli valgt som revisor for sine eierkommuners selskaper, hvis dette er ønskelig fra eiernes side. En slik løsning vil i tillegg bidra til å avslutte en mer enn 10-årig uavklart rettstilstand på dette området, og som har vært svært uheldig for mange av NKRFs medlemmer og deres eierkommuner helt fra revisorloven ble endret med virkning fra 1. august 1999.

Les NKRFs brev her »

Følg Stortingets behandling av saken her »

Til kurs- og konferanseoversikten
Til Presseklipp om revisjon, kontroll og tilsyn i kommunal sektor
Til program og påmelding for KOMØK18

  • Til Forvaltningsrevisjonsregisteret med søkbar oversikt over rapporter fom. 2005

Siste nytt

Forslaget til ny kommunelov bidrar til styrket egenkontroll

NKRF er i all hovedsak fornøyd med regjeringens forslag, som støtter opp om mange av forbundets synspunkter.

Les mer »

Sterk økning i samlede skatteinnbetalinger (SSB)

I januar og februar er det innbetalt drøyt 137 mrd. kr i skatt, dvs. en økning på nærmere 9 prosent sammenliknet med samme periode i fjor.

Les mer »

Forslag til ny kommunelov legges fram kl. 12.00 i dag (KMD)

Statsråd Monica Meland presenterer regjeringens forslag til ny kommunelov. Presentasjonen kan følges direkte på nett-tv.

Les mer »

Les alle nyhetene »

  • Klikk på bildet for å se twitterstrøm for #kontrollutvalg
  • Klikk her for mer informasjon!

Til toppen av siden

Topp