www.nkrf.no » NKRF mener » Innspill til Stortingets finanskomite vedrørende Ot prp nr 78

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!

      

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Innspill til Stortingets finanskomite vedrørende Ot.prp. nr. 78 (2008-2009)

(NKRF mener | 27. mai 2009)

NKRF har sendt brev til Stortingets finanskomite vedrørende dens behandling av Ot.prp. nr. 78 (2008-2009) Om lov endringer i revisorloven og enkelte andre lover (gjennomføring av revisjonsdirektivet).

NKRF tar til etterretning at revisjonsdirektivet ikke åpner for godkjenning av mer enn to av de tre årene som revisorloven krever for godkjenning som registrert eller statsautorisert revisor. Det poengteres imidlertid at det bl.a. av hensyn til rekrutteringen til kommunalt eide revisjonsvirksomheter, hadde vært ønskelig med en mulighet for godkjenning av kommunal revisjonspraksis fullt ut.

Videre anmoder NKRF finanskomiteen om å foreslå en unntaksbestemmelse i revisorloven, som gjør det mulig for kommunalt eide revisjonsvirksomheter organisert som egne rettssubjekter, å kunne bli valgt som revisor for sine eierkommuners selskaper, hvis dette er ønskelig fra eiernes side. En slik løsning vil i tillegg bidra til å avslutte en mer enn 10-årig uavklart rettstilstand på dette området, og som har vært svært uheldig for mange av NKRFs medlemmer og deres eierkommuner helt fra revisorloven ble endret med virkning fra 1. august 1999.

Les NKRFs brev her »

Følg Stortingets behandling av saken her »

Til kurs- og konferanseoversikten
Til Presseklipp om revisjon, kontroll og tilsyn i kommunal sektor
Til NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2018

  • Til Forvaltningsrevisjonsregisteret med søkbar oversikt over rapporter fom. 2005

Siste nytt

Møteplass for selskapskontroll 2018 | #sk18nkrf

Vel møtt til årets viktigste møteplass for alle som er interessert i selskapskontroll 15. mars på Scandic Lillestrøm. Påmeldingsfrist: 8. februar.

Les mer »

Arena for forvaltningsrevisjon 2018 | #fk18nkrf

Vel møtt til årets viktigste arena for alle som er interessert i forvaltningsrevisjon 13. - 14. mars på Scandic Lillestrøm. Påmeldingsfrist: 8. februar.

Les mer »

Forvaltningsrevisjonsregisteret (3329) er oppdatert ...

... med rapporter (22) fra Oslo, Østfold, Rogaland og Søre Sunnmøre.

Les mer »

Les alle nyhetene »

  • Klikk på bildet for å se twitterstrøm for #kontrollutvalg
  • Klikk her for mer informasjon!

Til toppen av siden

Topp