www.nkrf.no » NKRF mener » Innspill til Stortingets finanskomite vedrørende Ot prp nr 78

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Innspill til Stortingets finanskomite vedrørende Ot.prp. nr. 78 (2008-2009)

(NKRF mener | 27. mai 2009)

NKRF har sendt brev til Stortingets finanskomite vedrørende dens behandling av Ot.prp. nr. 78 (2008-2009) Om lov endringer i revisorloven og enkelte andre lover (gjennomføring av revisjonsdirektivet).

NKRF tar til etterretning at revisjonsdirektivet ikke åpner for godkjenning av mer enn to av de tre årene som revisorloven krever for godkjenning som registrert eller statsautorisert revisor. Det poengteres imidlertid at det bl.a. av hensyn til rekrutteringen til kommunalt eide revisjonsvirksomheter, hadde vært ønskelig med en mulighet for godkjenning av kommunal revisjonspraksis fullt ut.

Videre anmoder NKRF finanskomiteen om å foreslå en unntaksbestemmelse i revisorloven, som gjør det mulig for kommunalt eide revisjonsvirksomheter organisert som egne rettssubjekter, å kunne bli valgt som revisor for sine eierkommuners selskaper, hvis dette er ønskelig fra eiernes side. En slik løsning vil i tillegg bidra til å avslutte en mer enn 10-årig uavklart rettstilstand på dette området, og som har vært svært uheldig for mange av NKRFs medlemmer og deres eierkommuner helt fra revisorloven ble endret med virkning fra 1. august 1999.

Les NKRFs brev her »

Følg Stortingets behandling av saken her »

Til kurs- og konferanseoversikten
Til Presseklipp om revisjon, kontroll og tilsyn i kommunal sektor

  • Til Forvaltningsrevisjonsregisteret med søkbar oversikt over rapporter fom. 2005

Siste nytt

ØKOKRIMs trusselvurdering 2018 (ØKOKRIM)

Ifølge Økokrims trusselvurdering har korrupsjonsrisikoen knyttet til lokal forvaltning, ikke minst kommunal plan- og byggesaksbehandling, blitt klarere.

Les mer »

KOSTRA - KOmmune-STat-RApportering (SSB)

Reviderte tall er publisert i tabeller på ny tematisk struktur i Statistikkbanken.

Les mer »

Veileder - Sekretariat for kontrollutvalg (FKT)

Ny veileder som skal være til nytte for både kontrollutvalgene og deres sekretariater.

Les mer »

Les alle nyhetene »

Til toppen av siden

Topp