www.nkrf.no » Om NKRF & Komm.rev. » Komiteene

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!

      

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Komiteer

Gå til:

Revisjonskomiteen

Forvaltningsrevisjonskomiteen

► Regnskapskomiteen

► Kvalitetskontrollkomiteen

► Kontrollutvalgskomiteen

Selskapskontrollkomiteen

► Disiplinærkomiteen

► Hederstegnkomiteen

► Valgkomiteen


Revisjonskomiteen

Vedtektshjemmel: § 13 OPPNEVNING AV KOMITÈER
Reglement for komiteen fastsatt av styret 1.11.05.

Sammensetning
Leder Unn Helen Aarvold (2016-18)
[bilde]
Oslo Kommune, Kommunerevisjonen,
Grenseveien 88
0663 OSLO
T: 23 48 68 11
M: 916 79 931
Medlemmer Kjetil Bjørnsen (2016-18)
[bilde]
Linn Therese Bekken (2015-17)
[bilde]
Kommunerevisjonsdistrikt 3, Møre og Romsdal IKS

Vestfold Kommunerevisjon
Varamedlem Bjørg Hagen (2016-17)
[bilde]
Innlandet Revisjon IKS
Kontaktperson i styret Nina Neset
Observatør fra administrasjonen Knut Erik Lie


Forvaltningsrevisjonskomiteen

Vedtektshjemmel: § 13 OPPNEVNING AV KOMITÈER

Reglement for komiteen fastsatt av styret 1.11.05.

Sammensetning
Leder Tor Arne Stubbe (2016-18)
[bilde]
 
Revisjon Midt-Norge IKS
Sandenveien 5
7300 ORKANGER
M: 986 08 070
Medlemmer

Astrid Indrebø (2016-18)
[bilde]
Kathrine Moen Bratteng (2015-17)
[bilde]

KomRev NORD IKS

Trondheim kommunerevisjon

Varamedlem

Anne Sæterdal (2016-17)
[bilde]

Telemark kommunerevisjon IKS
Kontaktperson i styret Tor Ole Holbek
Observatør fra administrasjonen Bodhild Laastad


Regnskapskomiteen

Vedtektshjemmel: § 13 OPPNEVNING AV KOMITÈER

Reglement for komiteen fastsatt av styret 1.11.05.

Sammensetning
Leder Åge Sandsengen (2016-18)
[bilde]
Kommunerevisjon IKS
Postboks 142
2901 FAGERNES
M: 909 44 797
Medlemmer Linda Undrum (2016-18)
[bilde]
Ann Katharine Gardner (2015-17)
[bilde]
Akershus og Østfold fylkesrevisjon
 
Revisjon Midt-Norge IKS
Varamedlem Inge Johannessen (2016-17)
[bilde]
KomRev NORD IKS
Kontaktperson i styret Reidar Enger
Observatør fra administrasjonen Knut Erik Lie


Kvalitetskontrollkomiteen

Vedtektshjemmel: § 13 OPPNEVNING AV KOMITÈER

Reglement for kvalitetskontrollen fastsatt av styret 14.10.09.

Retningslinjer for kvaliltetskontrollordningen (2010, sist revidert august 2014)

Skjemaer til bruk i kvalitetskontrollen:

  • Skjema A Konfidensielle opplysninger om revisjonsenheten
  • Skjema B Spørreskjema vedrørende revisjonsenhetens kvalitetskontroll (oppdatert 2013)
  • Skjema C Opplysninger om oppdraget (regnskapsrevisjon)
  • Skjema D Forvaltningsrevisjon (oppdatert 2012)
  • Skjema D Regnskapsrevisjon (oppdatert 2015)
  • Skjema E Oppsummering av mangler og vesentlige avvik (regnskapsrevisjon) (oppdatert 2015)
  • Skjema E Oppsummering av mangler og vesentlige avvik (forvaltningsrevisjon) (oppdatert 2015)

Gjeldende kvalitetskontrollavgifter:

  • Kr 9 600 for bedriftsmedlemmer som er i kategori A (inntil 20 000 i medlemskontingent)
  • Kr 12 800 for bedriftsmedlemmer som er i kategori B (inntil 50 000 i medlemskontingent)
  • Kr 16 000 for bedriftsmedlemmer som er i kategori C (over 50 000 i medlemskontingent)

Det faste beløpet som skal betales av den kontrollerte revisjonsvirksomheten for hver utførte kontroll er i tillegg kr 10 000.

Sammensetning
Leder

Cicel T. Aarrestad (2015-17)
[bilde]

Rogaland Revisjon IKS
Lagårdsveien 78
4010 STAVANGER

M: 905 79 755

Medlemmer

Alf-Erlend Vaskinn (2015-17)
[bilde]
Øyvind Nordbrønd Grøndahl (2016-17)
[bilde]

KomRev NORD IKS

Romerike Revisjon IKS

Varamedlemmer

Ubesatt (FR) (2016-17)
Kjell Ekman (RR) (2016-17)
[bilde]


Telemark kommunerevisjon IKS

Kontaktperson i styret Per Olav Nilsen

Kvalitetskontrollører - 2016

Kvalitetskontrollører 2015 Berit Juul Svein Kvalvåg

F.v.: Annita Hakvåg, KomRev NORD IKS (regnskapsrevisjon - RR), Halldis Moltu, Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS (RR), Tommy Pettersen, Hedmark Revisjon IKS (RR), Andreas Steen, Innlandet Revisjon IKS (RR), Hildegunn Rafdal, Telemark kommunerevisjon IKS (forvaltningsrevisjon - FR), Knut Teppan Vik, KomRev NORD IKS (FR) og Ellen Halsbog Lange, Oslo kommunerevisjon (FR), Berit Juul, Trondheim kommunerevisjon (FR) og Svein Kvalvåg, Rogaland Revisjon IKS (FR)


Kontrollutvalgskomiteen

Vedtektshjemmel: § 13 OPPNEVNING AV KOMITÈER

Reglement for komiteen fastsatt av styret 1.11.05.

Sammensetning
Leder

Mona Moengen (2016-18)
[bilde]

ROKUS - Romerike Kontrollutvalgssekretariat IKS
Postboks 304
1471 LØRENSKOG

T: 67 93 45 80
M: 990 20 717

Medlemmer

Kari Louise Hovland (2016-17)
[bilde]
Liv Tronstad (2015-17)
[bilde]

Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet

KomSek Trøndelag IKS
Varamedlem

 Ubesatt (2016-17

 

Kontaktperson i styret Torgun M. Bakken
Observatør fra administrasjonen Bjørn Bråthen


Selskapskontrollkomiteen

Vedtektshjemmel: § 13 OPPNEVNING AV KOMITÈER

Sammensetning
Leder Sverre Bugge Midthjell (2016-18)
[bilde]
KonSek Midt-Norge IKS
Kongens gt. 9
7013 TRONDHEIM
M: 908 30 248
Medlemmer Tom Øyvind Heitmann (2015-17)
[bilde]

Kristin Skaane (2015-17)
[bilde]

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS
 

Oslo kommune, Kommunerevisjonen

Varamedlem Kirsti Torbjørnson (2016-17)
[bilde]

Telemark kommunerevisjon IKS

Kontaktperson i styret Tor Ole Holbek
Observatør fra administrasjonen Bodhild Laastad


Disiplinærkomiteen

Vedtektshjemmel: § 13 OPPNEVNING AV KOMITÈER

Reglement for komiteen fastsatt av styret 27.9.05.

Sammensetning
Leder Inge Storås (2016-18)
[bilde]
Revisjon Midt-Norge IKS
Sandenveien 5
7300 ORKANGER
M: 907 20 450
Medlemmer Morten Alm Birkelid (2015-17)
[bilde]
Unni Romstad (2016-18)
[bilde]
Hedmark Revisjon IKS

KomRev Trøndelag IKS
Varamedlem Pål Ringnes (2016-17)
[bilde]
Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud og omegn - KUBIS


Hederstegnkomiteen

Vedtektshjemmel: § 13 OPPNEVNING AV KOMITÈER, jf. § 14 FORBUNDETS HEDERSTEGN

Reglement for komiteen fastsatt av styret 27.9.05.

Sammensetning
Leder Per-Martin Svendsen (2015-17)
[bilde]
Bærum kommune, Kommunerevisjonen
1304 Sandvika
T: 67 50 38 20
M: 905 72 690
Medlemmer Halldis Moltu (2016-18)
[bilde]
Ketil Roppestad (2016-18)
[bilde]

Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS

Akershus og Østfold fylkesrevisjon

Varamedlem Åge Sandsengen (2016-17)
[bilde]
Kommunerevisjon IKS


Oversikt over innehavere av forbundets hederstegn med diplom:

Årstall Sølvmerke (73) Gullmerke (8) Æresmedlem (1)
1953   Ole N. Tveter  
1955 S. Alex. Bjerkås    
1957 Inge Andersen
Gerhard Rakner
   
1959 Nils Qvigstad
Johs. Kvaal Grepstad
   
1961 Ole Steen Larsen    
1965 Thorleif Brattvaag
Oskar Eriksen
Eilif Moen
Erling Moe Haakonsen
   
1967 Ivar Kristiansen
Emil Larsen
   
1970 Harald Glenne
Annar Fængsrud
Sverre Husby
Kåre Røsland
   
1973 Magne Haugland
Oddvar Langsholt
   
1976 Gunnar Johannessen    
1979   Annar Fængsrud  
1982 Edvard H. Haaland
Arne Riis
Vegard Østlien
   
1985 Asbjørn Nymo
Halvard Kleven
Gunstein Langseth
Nils Tore Myhren
   
1988 Bjørn Barth
Arvid M. Hannerød
Erland Lyngved
Tollef Moen
Arnfinn B. Solli
   
1991 Ragnar Johannessen
Reidar Enger
Egil Tjore
Tormod Glomstein
   
1994 Willy Gustafson
Oluf Nygård
Øyvind Sunde
Leif Aarebrot
  Annar Fængsrud
1997 Aase Marit Fjellanger
Per-Martin Svendsen
Torbjørn Olsen
Villy Tjerbo
   
2000

Finn-Egil Aure
Arvid Hanssen
Tor Solbjørg

Leif Aarebrot  
2002 Bjørn Bråthen
Inge Storås
   
2004 Cicel T. Aarrestad
Per Harald Røed
Grete Gjendem
Tove Melgård
Halvard Kleven  
2005 Knut-Thore Larsen
Børge Sundli
Morten Alm Birkelid
   
2006 Ole Kristian Rogndokken
Willy Johansen
   
2007 Åge Sandsengen [bilde]    
2008
[bilde]
Rolleiv Lilleheie
Marianne Hopmark
Kjetil Bjørnsen
   
2009
[bilde]
Torgun M. Bakken
Wenche R. Solvin
   
2010
[bilde]
Marit Ingunn Holmvik
Per Olav Nilsen
Reidar Enger  
2011
[bilde]
Ingvar Linde    
2012

Halldis Moltu [bilde]
Inger Anne Fredriksen [bilde]
Berit M. Dalvik [bilde]

   
2013 Bodhild Laastad [bilde] Finn-Egil Aure
Per-Martin Svendsen
[bilde]
 
2015   Per Olav Nilsen [bilde]  
2016 Unn Helen Aarvold
Nina Neset
Knut Erik Lie
   


Valgkomiteen

Vedtektshjemmel: § 13 OPPNEVNING AV KOMITÈER

Sammensetning
Leder Morten Alm Birkelid (2016-17)
[bilde]
 
Hedmark Revisjon IKS
Postboks 84
2341 LØTEN
T: 62 43 58 02
M: 91 10 04 13
Medlemmer Tone Steffensen (2016-17)
[bilde]

Heidi Wolff Jacobsen (2016-17)
[bilde]

KomRev NORD IKS

VIKS - Vestfold interkommunale kontrollutvalgssekretariat
Varamedlem Irene Loka (2016-17)
[bilde]
Kommunerevisjonen Vest Vest-Agder IKS

 

Til toppen av siden

Topp