www.nkrf.no » Om NKRF & Komm.rev. » Komiteene

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Haakon VIIs gt. 9
Postboks 1417 Vika
0161 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Komiteer

Gå til:

Revisjonskomiteen

Forvaltningsrevisjonskomiteen

► Regnskapskomiteen

► Kvalitetskontrollkomiteen

► Kontrollutvalgskomiteen

Selskapskontrollkomiteen

► Disiplinærkomiteen

► Hederstegnkomiteen

► Valgkomiteen


Revisjonskomiteen

Vedtektshjemmel: § 13 OPPNEVNING AV KOMITÈER
Reglement for komiteen fastsatt av styret 1.11.05.

Sammensetning
Leder Unn Helen Aarvold (2018-20)
[bilde]
Oslo Kommune, Kommunerevisjonen,
Fredrik Selmers vei 3
0663 OSLO
T: 23 48 68 11
M: 916 79 931
Medlemmer Inge Johannessen (2018-20)
[bilde]
Linn Therese Bekken (2017-19)
[bilde]
KomRev NORD IKS

Vestfold Kommunerevisjon
Varamedlem Bjørg Hagen (2018-19)
[bilde]
Innlandet Revisjon IKS
Kontaktperson i styret Inger Anne Fredriksen
Observatør fra administrasjonen Knut Erik Lie


Forvaltningsrevisjonskomiteen

Vedtektshjemmel: § 13 OPPNEVNING AV KOMITÈER

Reglement for komiteen fastsatt av styret 1.11.05.

Sammensetning
Leder Tor Arne Stubbe (2018-20)
[bilde]
 
Revisjon Midt-Norge SA
Postboks 2565
7735 STEINKJER
M: 986 08 070
Medlemmer

Astrid Indrebø (2018-20)
[bilde]
Morten Mjølsnes (2017-19)
[bilde]

KomRev NORD IKS

Bærum kommune, Kommunerevisjonen

Varamedlem

Anne Sæterdal (2018-19)
[bilde]

Telemark kommunerevisjon IKS
Kontaktperson i styret Tor Ole Holbek
Observatør fra administrasjonen Renate Borgmo


Regnskapskomiteen

Vedtektshjemmel: § 13 OPPNEVNING AV KOMITÈER

Reglement for komiteen fastsatt av styret 1.11.05.

Sammensetning
Leder Ann Katharine Gardner (2018-20)
[bilde]
Revisjon Midt-Norge SA
Kongensgt. 9
7013 TRONDHEIM
M: 909 97 765
Medlemmer Jolanta Betker (2018-20)
[bilde]
Anne Oterhals (2018-19)
[bilde]
Østfold kommunerevisjon IKS
 
Møre og Romsdal Revisjon IKS
Varamedlem Liv Anne Kildal (2018-19)
[bilde]
Salten kommunerevisjon IKS
Kontaktperson i styret Inger Anne Fredriksen
Observatør fra administrasjonen Knut Erik Lie


Kvalitetskontrollkomiteen

Vedtektshjemmel: § 13 OPPNEVNING AV KOMITÈER

Reglement for kvalitetskontrollen fastsatt av styret 14.10.09, sist endret 14.9.18.

Retningslinjer for kvaliltetskontrollordningen (2010, sist revidert august 2014)

Skjemaer til bruk i kvalitetskontrollen:

  • Skjema A Konfidensielle opplysninger om revisjonsenheten (oppdatert 2017)
  • Skjema B Spørreskjema vedrørende revisjonsenhetens kvalitetskontroll (oppdatert 2018)
  • Skjema C Opplysninger om oppdraget (regnskapsrevisjon)
  • Skjema D Forvaltningsrevisjon (oppdatert 2012)
  • Skjema D Regnskapsrevisjon (oppdatert 2018)
  • Skjema E Oppsummering av mangler og vesentlige avvik (regnskapsrevisjon) (oppdatert 2015)
  • Skjema E Oppsummering av mangler og vesentlige avvik (forvaltningsrevisjon) (oppdatert 2015)

► Her finner du fokusområdene for årets kontroller »

Gjeldende kvalitetskontrollavgifter (sist endret for 2018):

  • Kr 20 000 for bedriftsmedlemmer som er i kategori A (inntil 50 000 i medlemskontingent)
  • Kr 24 000 for bedriftsmedlemmer som er i kategori B (50 000 - 89 999 i medlemskontingent)
  • Kr 30 000 for bedriftsmedlemmer som er i kategori C (90 000 i medlemskontingent)

Det faste beløpet som skal betales av den kontrollerte revisjonsvirksomheten for hver utførte kontroll er i tillegg kr 10 000. Dette gjelder også oppfølgingskontroller (med hhv. kr 5 000 for regnskapsrevisjon og kr 5000 for forvaltningsrevisjon).

Sammensetning
Leder

Cicel T. Aarrestad (2017-19)
[bilde]

Rogaland Revisjon IKS
Lagårdsveien 78
4010 STAVANGER

M: 905 79 755

Medlemmer

Kjell Ekman (2017-19)
[bilde]
Øyvind Nordbrønd Grøndahl (2018-20)
[bilde]

Telemark kommunerevisjon IKS

Romerike revisjon IKS

Varamedlemmer

Elisabeth Nilsen (FR) (2018-19)
[bilde]
Veslemøy Ellinggard (RR) (2018-19)
[bilde]

Vestfold Kommunerevisjon


Møre og Romsdal Revisjon IKS

Kontaktperson i styret Per Olav Nilsen
Observatør fra administrasjonen Rune Tokle

  


Kontrollutvalgskomiteen

Vedtektshjemmel: § 13 OPPNEVNING AV KOMITÈER

Reglement for komiteen fastsatt av styret 1.11.05.

Sammensetning
Leder

Mona Moengen (2018-20)
[bilde]

ROKUS - Romerike Kontrollutvalgssekretariat IKS
Postboks 304
1471 LØRENSKOG

T: 67 93 45 80
M: 990 20 717

Medlemmer

Kari Louise Hovland (2018-20)
[bilde]
Pål Ringnes (2018-19)
[bilde]

Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet

Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud og omegn - KUBIS
Varamedlem

Paul Ivar Stenstuen (2018-19)
[bilde]

KonSek Trøndelag IKS

Kontaktperson i styret Alexander Etsy Jensen
Observatør fra administrasjonen Bjørn Bråthen


Selskapskontrollkomiteen

Vedtektshjemmel: § 13 OPPNEVNING AV KOMITÈER

Sammensetning
Leder Tom Øyvind Heitmann (2018-20)
[bilde]
Vest-Finnmark kommunerevisjon  IKS
Postboks 1023
9503 ALTA
M: 974 33 094
Medlemmer

Kristin Skaane (2017-19)
[bilde]
Kirsti Torbjørnson (2018-19)
[bilde]

Oslo kommune, Kommunerevisjonen

Telemark kommunerevisjon IKS

Varamedlem Anne Helene Grunni-Hellestrand (2018-19)
[bilde]

Agder Kommunerevisjon IKS

Kontaktperson i styret Torgun M. Bakken
Observatør fra administrasjonen Renate Borgmo


Disiplinærkomiteen

Vedtektshjemmel: § 13 OPPNEVNING AV KOMITÈER

Reglement for komiteen fastsatt av styret 27.9.05.

Sammensetning
Leder Inge Storås (2018-20)
[bilde]
Revisjon Midt-Norge SA
Sandenveien 5
7300 ORKANGER
M: 907 20 450
Medlemmer Morten Alm Birkelid (2017-19)
[bilde]
Unni Romstad (2018-20)
[bilde]
Hedmark Revisjon IKS

Revisjon Midt-Norge SA
Varamedlem Inger Johansen (2018-19)
[bilde]
K-sekretariatet IKS


Hederstegnkomiteen

Vedtektshjemmel: § 13 OPPNEVNING AV KOMITÈER, jf. § 14 FORBUNDETS HEDERSTEGN

Reglement for komiteen fastsatt av styret 27.9.05.

Sammensetning
Leder Per-Martin Svendsen (2017-19)
[bilde]
Bærum kommune, Kommunerevisjonen
1304 Sandvika
T: 67 50 38 20
M: 905 72 690
Medlemmer Halldis Moltu (2018-20)
[bilde]
Ketil Roppestad (2018-20)
[bilde]

Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS

Akershus og Østfold fylkesrevisjon

Varamedlem Wencke S. Olsen (2018-19)
[bilde]
Rogaland Kontrollutvalgssekretariat


Oversikt over innehavere av forbundets hederstegn med diplom:

Årstall Sølvmerke (73) Gullmerke (8) Æresmedlem (1)
1953   Ole N. Tveter  
1955 S. Alex. Bjerkås    
1957 Inge Andersen
Gerhard Rakner
   
1959 Nils Qvigstad
Johs. Kvaal Grepstad
   
1961 Ole Steen Larsen    
1965 Thorleif Brattvaag
Oskar Eriksen
Eilif Moen
Erling Moe Haakonsen
   
1967 Ivar Kristiansen
Emil Larsen
   
1970 Harald Glenne
Annar Fængsrud
Sverre Husby
Kåre Røsland
   
1973 Magne Haugland
Oddvar Langsholt
   
1976 Gunnar Johannessen    
1979   Annar Fængsrud  
1982 Edvard H. Haaland
Arne Riis
Vegard Østlien
   
1985 Asbjørn Nymo
Halvard Kleven
Gunstein Langseth
Nils Tore Myhren
   
1988 Bjørn Barth
Arvid M. Hannerød
Erland Lyngved
Tollef Moen
Arnfinn B. Solli
   
1991 Ragnar Johannessen
Reidar Enger
Egil Tjore
Tormod Glomstein
   
1994 Willy Gustafson
Oluf Nygård
Øyvind Sunde
Leif Aarebrot
  Annar Fængsrud
1997 Aase Marit Fjellanger
Per-Martin Svendsen
Torbjørn Olsen
Villy Tjerbo
   
2000

Finn-Egil Aure
Arvid Hanssen
Tor Solbjørg

Leif Aarebrot  
2002 Bjørn Bråthen
Inge Storås
   
2004 Cicel T. Aarrestad
Per Harald Røed
Grete Gjendem
Tove Melgård
Halvard Kleven  
2005 Knut-Thore Larsen
Børge Sundli
Morten Alm Birkelid
   
2006 Ole Kristian Rogndokken
Willy Johansen
   
2007 Åge Sandsengen [bilde]    
2008
[bilde]
Rolleiv Lilleheie
Marianne Hopmark
Kjetil Bjørnsen
   
2009
[bilde]
Torgun M. Bakken
Wenche R. Solvin
   
2010
[bilde]
Marit Ingunn Holmvik
Per Olav Nilsen
Reidar Enger  
2011
[bilde]
Ingvar Linde    
2012

Halldis Moltu [bilde]
Inger Anne Fredriksen [bilde]
Berit M. Dalvik [bilde]

   
2013 Bodhild Laastad [bilde] Finn-Egil Aure
Per-Martin Svendsen
[bilde]
 
2015   Per Olav Nilsen [bilde]  
2016 Unn Helen Aarvold
Nina Neset
Knut Erik Lie
   


Valgkomiteen

Vedtektshjemmel: § 13 OPPNEVNING AV KOMITÈER

Sammensetning
Leder Morten Alm Birkelid (2018-19)
[bilde]
 
Hedmark Revisjon IKS
Postboks 84
2341 LØTEN
T: 62 43 58 02
M: 91 10 04 13
Medlemmer Lars-André Hanssen (2018-19)
[bilde]

Heidi Wolff Jacobsen (2018-19)
[bilde]

KomRev NORD IKS

VIKS - Vestfold interkommunale kontrollutvalgssekretariat
Varamedlem Irene Loka (2018-19)
[bilde]
Kommunerevisjonen Vest Vest-Agder IKS

 

Til toppen av siden

Topp