www.nkrf.no » NKRF mener » Kommunal revisjon har og gir tillit

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Kommunal revisjon har og gir tillit!

(NKRF mener | 9. juni 2010)

Jeg har med undring lest en artikkel på nettutgaven til Kommunal Rapport datert 2. juni. Her refereres det til statssekretær Dag-Henrik Sandbakken i Kommunal- og regionaldepartementet sin anbefaling om at ”flere kommuner bør også sette ut revisjonstjenestene på anbud”.

Begrunnelsen for uttalelsen gis å være statssekretærens egen erfaring fra sin tid som ordfører i Tynset. I artikkelen refereres Sandbakken videre med sin påpekning av at ”de fleste kommunene blir revidert av selskaper kommunene selv er medeier i, og at det gir kommunen ganske stor kontroll”. Når statssekretæren videre uttaler at ”vi følte vi trengte noen andre til å kikke oss i kortene”, lurer jeg på om forståelsen av den faktiske uavhengigheten kommunalt eide revisjonsselskaper og enheter har til kommunene de reviderer er til stede.

Dette er uansett et utsagn som stiller spørsmål om kommunal revisjon sin uavhengighet. Når det også samtidig understrekes hvor viktig det er at folk beholder tilliten til kommunene, er dette utsagnet et spørsmål om kommunal revisjon har og gir tillit. Revisjon i egenregi er dominerende i kommunesektoren i Norge (over 93 % har denne løsningen i dag), på samme måte som i staten ved Riksrevisjonen. Svært mange vil hevde at egenregi sikrer større uavhengighet enn det kortsiktige alternativet som er å kjøpe revisjonstjenestene.

Er statssekretær Sandbakken sin anbefaling om at flere kommuner bør sette ut revisjonstjenestene på anbud en anbefaling som regjeringen og departementet står bak?

Som styreleder i Norges Kommunerevisorforbund er jeg hver dag opptatt av at våre medlemmer har tillit. For uten tillit kan vi selvfølgelig ikke utføre revisjon. Tillit er ikke noe en får tildelt, men noe en opparbeider. Jeg er derfor spesielt glad for alle de positive tilbakemeldingene jeg får om at våre medlemmer utfører en revisjon som deres oppdragsgivere er meget godt fornøyd med. I tillegg vil jeg spesielt fremheve at uavhengigheten ofte trekkes frem som svært godt ivaretatt i kommunal revisjon. Derfor føles det godt at jeg med hånden på hjertet kan si at kommunal revisjon har og gir tillit!

Her kan du lese pressemeldingen "Kommunal revisjon har og gir tillit!"

Til kurs- og konferanseoversikten
Til Presseklipp om revisjon, kontroll og tilsyn i kommunal sektor
Til Nasjonal fagkonferanse for offentlig revisjon 2018

  • Til Forvaltningsrevisjonsregisteret med søkbar oversikt over rapporter fom. 2005

Siste nytt

NKRFs høringsuttalelse til NOU 2018: 6 Varsling - verdier og vern

NKRF påpeker bl.a. at kommunens revisor og kontrollutvalg er blant aktuelle varslingsmottakere ved ekstern varsling til offentlige myndigheter.

Les mer »

Ny veileder for kontrollutvalgssekretariater

Ny veileder for kontrollutvalgssekretariater ble lansert under Samlingen for kontrollutvalgssekretariater i Trondheim.

Les mer »

Ny veileder for lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter (KS)

En ny veileder om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter vil gjøre det enklere å inngå og følge opp kontrakter.

Les mer »

Les alle nyhetene »

Til toppen av siden

Topp