www.nkrf.no » NKRF mener » Kommunal revisjon har og gir tillit

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!

      

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Kommunal revisjon har og gir tillit!

(NKRF mener | 9. juni 2010)

Jeg har med undring lest en artikkel på nettutgaven til Kommunal Rapport datert 2. juni. Her refereres det til statssekretær Dag-Henrik Sandbakken i Kommunal- og regionaldepartementet sin anbefaling om at ”flere kommuner bør også sette ut revisjonstjenestene på anbud”.

Begrunnelsen for uttalelsen gis å være statssekretærens egen erfaring fra sin tid som ordfører i Tynset. I artikkelen refereres Sandbakken videre med sin påpekning av at ”de fleste kommunene blir revidert av selskaper kommunene selv er medeier i, og at det gir kommunen ganske stor kontroll”. Når statssekretæren videre uttaler at ”vi følte vi trengte noen andre til å kikke oss i kortene”, lurer jeg på om forståelsen av den faktiske uavhengigheten kommunalt eide revisjonsselskaper og enheter har til kommunene de reviderer er til stede.

Dette er uansett et utsagn som stiller spørsmål om kommunal revisjon sin uavhengighet. Når det også samtidig understrekes hvor viktig det er at folk beholder tilliten til kommunene, er dette utsagnet et spørsmål om kommunal revisjon har og gir tillit. Revisjon i egenregi er dominerende i kommunesektoren i Norge (over 93 % har denne løsningen i dag), på samme måte som i staten ved Riksrevisjonen. Svært mange vil hevde at egenregi sikrer større uavhengighet enn det kortsiktige alternativet som er å kjøpe revisjonstjenestene.

Er statssekretær Sandbakken sin anbefaling om at flere kommuner bør sette ut revisjonstjenestene på anbud en anbefaling som regjeringen og departementet står bak?

Som styreleder i Norges Kommunerevisorforbund er jeg hver dag opptatt av at våre medlemmer har tillit. For uten tillit kan vi selvfølgelig ikke utføre revisjon. Tillit er ikke noe en får tildelt, men noe en opparbeider. Jeg er derfor spesielt glad for alle de positive tilbakemeldingene jeg får om at våre medlemmer utfører en revisjon som deres oppdragsgivere er meget godt fornøyd med. I tillegg vil jeg spesielt fremheve at uavhengigheten ofte trekkes frem som svært godt ivaretatt i kommunal revisjon. Derfor føles det godt at jeg med hånden på hjertet kan si at kommunal revisjon har og gir tillit!

Her kan du lese pressemeldingen "Kommunal revisjon har og gir tillit!"

Til kurs- og konferanseoversikten
Til Presseklipp om revisjon, kontroll og tilsyn i kommunal sektor
Til program og påmelding for KOMØK18

  • Til Forvaltningsrevisjonsregisteret med søkbar oversikt over rapporter fom. 2005

Siste nytt

Forslaget til ny kommunelov bidrar til styrket egenkontroll

NKRF er i all hovedsak fornøyd med regjeringens forslag, som støtter opp om mange av forbundets synspunkter.

Les mer »

Sterk økning i samlede skatteinnbetalinger (SSB)

I januar og februar er det innbetalt drøyt 137 mrd. kr i skatt, dvs. en økning på nærmere 9 prosent sammenliknet med samme periode i fjor.

Les mer »

Forslag til ny kommunelov legges fram kl. 12.00 i dag (KMD)

Statsråd Monica Meland presenterer regjeringens forslag til ny kommunelov. Presentasjonen kan følges direkte på nett-tv.

Les mer »

Les alle nyhetene »

  • Klikk på bildet for å se twitterstrøm for #kontrollutvalg
  • Klikk her for mer informasjon!

Til toppen av siden

Topp