www.nkrf.no » Publikasjoner » Kommunal revisjonsmetodikk

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Haakon VIIs gt. 9
Postboks 1417 Vika
0161 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Kommunal revisjonsmetodikk

Kommunal revisjonsmetodikk

(3. utgave 2005, ISBN 82-91460-13-2, 156 sider)

Boken beskriver en modell eller et systemopplegg som skal sette revisor i stand til å utføre regnskapsrevisjon i en kommune eller fylkeskommune i samsvar med lov og forskrifter. Relevante bestemmelser og revisjonsstandarder gjengis, og sentrale elementer i teorien som metodikken bygger på, blir forklart.

Ved endring av kommuneloven fra 1. juli 2004 innførte Stortinget helt nye bestemmelser om revisjonens oppgaver og virksomhet i kommunal sektor. Lovendringen ble fulgt opp ved nye forskrifter om revisjon og kontrollutvalg av 15. juni 2004.

Kommuneloven krever at revisjonsarbeidet skjer iht. god kommunal revisjonsskikk. Begrepet defineres i revisjonsstandarder, som er under stadig utvikling. Bokens tredje utgave tar utgangspunkt i standardene som gjelder for revisjonsåret 2005, men det gjøres også oppmerksom på endringer som forventes å tre i kraft i 2006.

Bokens primære målgruppe er alle som utfører regnskapsrevisjon i kommunal sektor.

Statsautorisert revisor Tor Solbjørg, tidl. senior manager i KPMG, er bokens forfatter. Han har tidligere vært rådgiver ved NKRF servicekontor og førstelektor ved Handelshøgskolen i Bodø (Siviløkonomutdanningen), og fylkesrevisor i Nordland. Han har vært medlem i NKRFs metodikkutvalg og normutvalg, og har møtt fast i revisjonskomiteene i NKRF og DnR. Han er også en mye benyttet foredragsholder på ulike fagområder innen revisjon.
 

Pris (inkl. porto/eksp.):

Kr 375 for medlemmer og studenter og kr 475 for andre. Til privatpersoner kommer postoppkrav i tillegg.

For bestillinger vennligst benytt eget bestillingsskjema.

Til toppen av siden

Topp