www.nkrf.no » NKRF mener » Kommunerevisjonen er uavhengig

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Kommunerevisjonen er uavhengig

(NKRF mener | 5. november 2010)

Bystyret i Trondheim er av den klare oppfatning at revisjonens uavhengighet fullt ut ivaretas slik man i dag har organisert kommunens revisjon.

Dette framkommer av en uttalelse som bystyret nylig har oversendt til Kommunal- og regionaldepartementet og Statsministerens kontor. Les hele uttalelsen angående en uavhengig revisjon her »

Skolebyråden i Oslo, Torger Ødegaard (H), uttaler følgende i et debattinnlegg i Aftenposten om fritak fra nasjonale prøver:

"Den uavhengige Kommunerevisjonen i Oslo, som tilsvarer Riksrevisjonen på nasjonalt nivå, tilbakeviser tvil om bruk av fritaksreglene i Oslo, og har særlig undersøkt skoler med høyt fritak. (vår kursivering)" Les hele debattinnlegget her »

Uttalelsene fra bystyret i Trondheim og skolebyråden i Oslo er i samsvar med kommuneloven - kommunerevisjonen er uavhengig. Fra tid til annen registrerer vi at det sås tvil om kommunerevisjonens uavhengighet. Fra NKRF har vi tidligere uttalt at det må bygge på manglende innsikt i rollene i det kommunale systemet. Det er med tilfredshet vi registrerer uttalelsene fra bystyret i Trondheim og skolebyråden i Oslo.

Til kurs- og konferanseoversikten
Til Presseklipp om revisjon, kontroll og tilsyn i kommunal sektor
Til Nasjonal fagkonferanse for offentlig revisjon 2018

  • Til Forvaltningsrevisjonsregisteret med søkbar oversikt over rapporter fom. 2005

Siste nytt

NKRFs høringsuttalelse til NOU 2018: 6 Varsling - verdier og vern

NKRF påpeker bl.a. at kommunens revisor og kontrollutvalg er blant aktuelle varslingsmottakere ved ekstern varsling til offentlige myndigheter.

Les mer »

Ny veileder for kontrollutvalgssekretariater

Ny veileder for kontrollutvalgssekretariater ble lansert under Samlingen for kontrollutvalgssekretariater i Trondheim.

Les mer »

Ny veileder for lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter (KS)

En ny veileder om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter vil gjøre det enklere å inngå og følge opp kontrakter.

Les mer »

Les alle nyhetene »

Til toppen av siden

Topp