www.nkrf.no » NKRF mener » Kommunerevisjonen i Bergen er uavhengig

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Haakon VIIs gt. 9
Postboks 1417 Vika
0161 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Kommunerevisjonen i Bergen er uavhengig

(NKRF mener | 21. september 2010)

I forbindelse med behandlingen av revisjonsordningen for Bergen kommune har det kommet påstander om at Bergen kommunerevisjon ikke er uavhengig. Norges Kommunerevisorforbund vil presisere at den som velges som revisor for en kommune har sitt mandat fra kommunestyret/bystyret og har kommunens kontrollutvalg som bestillerorgan. Dette sikrer uavhengighet overfor den reviderte, kommuneadministrasjonen og byrådet og er i samsvar med kommunelovens krav.

En kommunalt eid revisjonsvirksomhet vil ikke stå i noe annet forhold til den reviderte enn om det skulle være engasjert et privat revisjonsselskap til å gjøre samme jobben. Svært mange vil hevde at egenregi sikrer større uavhengighet enn alternativet som er å kjøpe revisjonstjenestene. Revisjon i egenregi er dominerende i kommunesektoren i Norge, over 93 % av kommunene og fylkeskommunene har denne løsningen i dag.

Det må bygge på manglende innsikt i rollene i det kommunale systemet når det skapes et inntrykk av at Bergen kommunerevisjon ikke er uavhengig av den reviderte.

Her kan du lese pressemeldingen "Kommunerevisjonen i Bergen er uavhengig"

Til kurs- og konferanseoversikten
Til Presseklipp om revisjon, kontroll og tilsyn i kommunal sektor
Til Nasjonal fagkonferanse for offentlig revisjon 2018

  • Til Forvaltningsrevisjonsregisteret med søkbar oversikt over rapporter fom. 2005

Siste nytt

Styrker fylkeskommunene ved å flytte oppgaver (KMD)

Regjeringen har lagt fram Meld. St. 6 (2018–2019) om oppgaver til nye regioner.

Les mer »

Kommunene har klimautfordringer (DSB)

Kommunene jobber bra med samfunnssikkerhet, men kommunene må jobbe mer systematisk med klimaendringer.

Les mer »

Ny anbefaling om eierstyring og selskapsledelse (NUES)

Bakgrunnen for ny anbefaling er endringer i lover og regler, internasjonal utvikling og erfaringer med bruken av anbefalingen.

Les mer »

Les alle nyhetene »

Til toppen av siden

Topp