www.nkrf.no » Kommunerevisoren.no » 2017 » Nr. 1

Søk

NKRF
Haakon VIIs gt. 9
Postboks 1417 Vika
0161 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Styrelederen har ordet: Godt nytt år!

Styreleder Per Olav Nilsen, NKRF

Nyttår er tidspunktet da en gjerne gjør opp status, enten dette gjelder regnskapet eller andre forhold. Samtidig er det tid for å overskue hva som kommer.

I 2016 kom NOUen om ny kommunelov, og i løpet av våren kommer lovutvalget for revisjons- og regnskapsførerregelverket med sin første delutredning. Bestemmelsene om revisjon av kommuner og fylkeskommuner er ikke regulert i revisorloven, men det er grunn til å anta at bestemmelsene som følger av revisorloven også vil på virke revisjonsbestemmelsene i kommuneloven. Lederen i Kommunerevisoren nr. 6/2016 var i sin helhet viet spørsmålet om praksisgodkjenning for regnskapsrevisorer, men også kompetansekravene til revisor vil påvirke tilsvarende bestemmelser i kommuneloven. Det bør ikke stilles svakere krav til oppdragsansvarlig revisor i en kommune enn i et aksjeselskap. Men like krav til utdanning og praksis må ledsages av like muligheter for godkjenning av praksis. Jeg mener at tiden er overmoden for å godkjenne kommunal praksis fra kommunal sektor fullt ut. Uansett utfall i revisorloven må det i forskrift til kommuneloven fastsettes likeverdige krav innenfor kommunal sektor.

Det bør ikke stilles svakere krav til oppdragsansvarlig revisor i en kommune enn i et aksjeselskap.

Digitalisering er på alles lepper. Dette vil selvsagt også påvirke muligheter og arbeidsmåter innenfor kommunal sektor. Jeg er usikker på hastigheten, men jeg tror risikoen for å komme for sent på banen er større enn at vi er for tidlig. Effektene kan bli store, og som avtroppende daglig leder i NKRF, Ole Kristian Rogndokken, uttaler i sitt avskjedsintervju i dette nummeret, er det større risiko knyttet til å kjempe mot forandringen enn å gå inn og bli en del av den.

2017 er året da kommunereformen begynner å materialisere seg. Nye Sandefjord ble etablert 1. januar, og i løpet av første halvår skal Stortinget behandle både oppgaver for kommunene og ny kommunestruktur. Midt oppe i dette ser vi at det stadig dukker opp nye problemstillinger av mer praktisk karakter. I skrivende stund er det justeringsplikt for merverdiavgiften i forbindelse med sammenslåinger av kommuner som diskuteres. Det er kommunenes administrative ledelse som selvsagt må gjøre jobben, men også revisjonen og kontrollutvalget må følge med på det som skjer for å kunne utføre relevante undersøkelser.

Årsskiftet førte også med seg «vaktskifte» i NKRFs administrasjon. Ole Kristian Rogndokken gikk av som daglig leder og ny mann på post er Rune Tokle.

Jeg vil takke ham for solid innsats og ønsker ham lykke til som pensjonist.

Ole Kristian har lang fartstid innenfor kommunal revisjon og NKRF-systemet. Han har vært tillitsvalgt både lokalt og nasjonalt. Han har hatt sentrale posisjoner i flere viktige endringsprosesser. Jeg vil takke ham for solid innsats og ønsker ham lykke til som pensjonist.

Rune har allsidig erfaring fra privat og offentlig sektor, samt fra politikk og organisasjon. Rune er utdannet Cand.Scient, med hovedfag i matematikk, studieretning matematikk og økonomi, og er i tillegg diplomert intern revisor. Han har også bakgrunn fra kontrollutvalget i Oslo kommune som nestleder. Rune vil tilføre ny og spennende kompetanse inn i NKRFs administrasjon. Jeg ser fram til å få jobbe sammen med Rune.

Dette er tema som er høyaktuelle for kontrollutvalgene, og det blir forhåpentligvis en frisk start på det nye året.

Årets store begivenhet for kontrollutvalgene i kommuner og fylkeskommuner, NKRFs kontrollutvalgskonferanse arrangeres 1. og 2. februar. Årets konferanse er viet blant annet kommunenes bekjempelse av svart økonomi, korrupsjon og situasjonen for varslere. Dette er tema som er høyaktuelle for kontrollutvalgene, og det blir forhåpentligvis en frisk start på det nye året. Jeg håper derfor jeg møter mange av dere på Gardermoen om en måneds tid.


Kommunerevisoren nr. 1/2017 - 72. årg.

Til toppen av siden

Topp