www.nkrf.no » Kommunerevisoren.no » 2016 » Nr. 2

Søk

NKRF
Haakon VIIs gt. 9
Postboks 1417 Vika
0161 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Nr. 2 - 2016 - 71. årg.

Styrelederen har ordet: Kontrollutvalgskonferansen 2016 – den største hittil!

Styreleder Per Olav Nilsen, NKRF

Kontrollutvalgskonferansen 2016 ble avholdt 3. - 4. februar.  Det var rekorddeltakelse med rundt 800 deltakere på Gardermoen.

Les mer »

Bevilgingskontroll og budsjettavvik

Statsaut. revisor Rolleiv Lilleheie, Buskerud Kommunerevisjon IKS

Bevilgingskontroll og budsjettavvik i kommunal sektor er viktige begreper for flere aktører. Spesielt gjelder dette politikere i bevilgende organer eller med kontrolloppgaver (kommunestyre og kontrollutvalg), den ansvarlige for finansiell rapportering og økonomisk internkontroll (administrasjonssjefen) samt den uavhengige revisor med plikt til å vurdere den økonomiske internkontrollen og til å uttale seg om rapporteringen (kommunens regnskapsrevisor).

Les mer »

Betryggende kontroll

Bjørn Ølberg, spesialrådgiver, Bergen kommune

Effektiv oppgaveløsning innebærer at mange beslutninger legges til fagfolk i kommunens fagmiljøer. Hvordan myndighet er delegert, har betydning for hvilken kontrollvirksomhet som er nødvendig. Tradisjonelt har internkontrollvirksomhet vært rettet mot forvaltning av økonomiske ressurser.

Les mer »

Kronikk: Sterkere samarbeid om offentlig revisjon

Riksrevisor Per-Kristian Foss, Riksrevisjonen

I Norge har vi gjennom mange år hatt et tett og godt faglig samarbeid mellom Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) og Riksrevisjonen. Jeg tror mye kan vinnes på å utvide dette samarbeidet.

Les mer »

I papirutgaven kan du i tillegg lese:


Kommunerevisoren nr. 2/2016 - 71. årg.

Til toppen av siden

Topp