www.nkrf.no » Kommunerevisoren.no » 2016 » Nr. 2

Søk

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Styrelederen har ordet: Kontrollutvalgskonferansen 2016 – den største hittil!

Styreleder Per Olav Nilsen, NKRF

Kontrollutvalgskonferansen 2016 ble avholdt 3. - 4. februar.  Det var rekorddeltakelse med rundt 800 deltakere på Gardermoen.

Jeg er imponert over foredragsholderne og alle de som sørget for avviklingen. Vi har klart å skape en arena som kontrollutvalgsmedlemmene landet rundt finner det verdt å besøke år etter år. Kommunal Rapport har etter en undersøkelse funnet ut at 62 prosent av medlemmene i kontrollutvalgene sitter i sin første periode. For dem er NKRFs kontrollutvalgskonferanse en viktig møteplass der en kan finne inspirasjon og komme i kontakt med kolleger fra hele landet.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner åpnet årets konferanse. I sitt åpningsforedrag pekte han på kontrollutvalgets rolle for å sikre lokaldemokratiet, og behovet for at revisjon og tilsyn fører til læring. Hans oppfordring til konferansedeltakerne var: Bruk tiden godt, utveksle erfaringer og hent lærdom og inspirasjon. Jeg håper konferansen svarte til forventningene for både nyvalgte og erfarne kontrollutvalgsmedlemmer.

Kommunelovutvalget hadde opprinnelig frist til 31.12.2015 med å avlegge sin rapport. Denne fristen er utsatt til 10. mars 2016. Medlem av kommunelovutvalget og daglig leder i Romerike Revisjon IKS, Nina Neset, opplyste i sitt foredrag at det kommer forslag til endringer i regelverket knyttet til revisjon og tilsyn som vil påvirke både revisjonsinnholdet og selskapskontrollen dersom de blir vedtatt. I tillegg vil det komme forslag om endringer knyttet til kontrollutvalgets og revisors mulighet for innsyn i selskaper som utfører tjenester for kommuner og fylkeskommuner. Det vil etter hvert bli en høring. Jeg vil oppfordre alle kontrollutvalg og medlemmer i NKRF til å engasjere seg i høringsrunden. Endringene i kommuneloven vil legge grunnlaget for kontrollutvalgenes og deres sekretariater og revisjonenes mulighet for å passe på fellesskapets verdier i mange år framover.

Endringene i kommuneloven vil legge grunnlaget for kontrollutvalgenes og deres sekretariater og revisjonenes mulighet for å passe på fellesskapets verdier i mange år framover.

Korrupsjonssaker kommer dessverre opp fra tid til annen. Dessverre, fordi korrupsjon er som en kreftsvulst for demokratiet, men når det først forekommer, er det bra at det blir avdekket. Etter en korrupsjonssak vil det alltid være et behov for flere undersøkelser. Selve korrupsjonssaken vil være en sak for politiet, men det vil i tillegg være behov for å finne ut hvordan dette kunne skje, og hva en kan gjøre for å forhindre at det gjentar seg. En slik undersøkelse må selvsagt gjennomføres av en uavhengig aktør. Kommunens revisor er en slik uavhengig aktør. Det blir enkelte ganger hevdet at fordi kommunen eier/har kontrakt med revisor fører det til at «kommunen gransker seg selv». Dette er en misforståelse.

Det blir enkelte ganger hevdet at fordi kommunen eier/har kontrakt med revisor fører det til at «kommunen gransker seg selv». Dette er en misforståelse.

Uavhengig av hvilken revisjonsordning kommunen har valgt er revisjonen et organ for kommunestyret. Kommunens revisor opptrer på vegne kommunestyret og kontrollutvalget og er uavhengig av alle andre kommunale organ. Ved å bruke kommunens revisor til å foreta undersøkelser knyttet til kommunens rutiner og praksis, vil en være sikret en uavhengig og profesjonell vurdering.

NKRFs nåværende daglige leder Ole Kristian Rogndokken skal gå av med pensjon til høsten. Styret har tilsatt Tore Hansen som ny daglig leder. Han er i dag konstituert direktør for organisasjon og virksomhetsstyring ved Høgskolen i Oslo og Akershus, og har også vært direktør for samfunnskontakt og kommunikasjon på samme sted. Han kjenner NKRF godt gjennom sitt tidligere arbeid med NKRFs kommunikasjonsstrategi.

Han har en bakgrunn som styret mener er viktig for organisasjonen i tiden som kommer.

Jeg er glad for at Hansen har takket ja til å bli vår nye daglige leder. Han har en bakgrunn som styret mener er viktig for organisasjonen i tiden som kommer. Hans bakgrunn fra politikk, kommunikasjon og organisasjonsliv gjør at han passer godt til denne svært viktige posisjonen innenfor kommunal revisjon og tilsyn.


Kommunerevisoren nr. 2/2016 - 71. årg.

Til toppen av siden

Topp