www.nkrf.no » Kommunerevisoren.no » 2017 » Nr. 2

Søk

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Styrelederen har ordet: I forkant av utfordringene – på utkikk etter løsningene

Styreleder Per Olav Nilsen, NKRF

Svart økonomi, sosial dumping, arbeidslivskriminalitet, varsling og korrupsjon. Dette var blant temaene på Kontrollutvalgskonferansen 1. og 2. februar.

Ved første øyekast skulle man ikke tro at en konferanse med slike negativt ladete temaer fikk mange deltagere. Det ble 700! Men så skal det også sies at dette var ikke de eneste temaene. Andre temaer var ytringsfrihet, folkevalgt kontroll, kommune- og regionreform. Og over det hele svevde det temaet som gikk gjennom de andre som en rød tråd: Etikk.

Kommunesektoren står overfor mange utfordringer. Man møter problemstillinger man kanskje ikke har vært vant med tidligere, og det kan være nedslående – hvis man ikke har blikk for løsningene!

Og slik var Kontrollutvalgskonferansen: Løsningsorientert!

Vi nøyde oss ikke bare med å beskrive problemene og utfordringene, men fikk også mange innspill til løsninger - og det var nok derfor så mange kontrollutvalgsmedlemmer fra hele landet deltok på konferansen.

Vi nøyde oss ikke bare med å beskrive problemene og utfordringene, men fikk også mange innspill til løsninger - og det var nok derfor så mange kontrollutvalgsmedlemmer fra hele landet deltok på konferansen. For hvis spørsmålet man stilte seg var: Hvordan jobber min kommune mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet? Ja, så kunne man ta med seg tilbake de 10 strategiske grepene mot svart økonomi og anskaffelser fra Samarbeidet mot svart økonomi!

Eller hvis man tenkte: Hvordan skulle jeg håndtert en korrupsjonssak i min kommune? Så kunne man kanskje plukket opp noen tips fra Eivind Knudsen, kontrollutvalgslederen i Drammen.

I forbindelse med kommunesammenslåinger og endring av grenser kan det oppstå mange problemstillinger. Da kan det være en ide å kaste et blikk på presentasjonene til Orrvar Dalby i Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat og Kirsti Torbjørnson i Telemark kommunerevisjon IKS. De gav oss mye viktig kunnskap som kan komme til nytte framover.

Eksemplene ovenfor bidrar til å illustrere et viktig poeng for Norges Kommunerevisorforbund: Viktigheten av å være i forkant av utfordringene – på utkikk etter løsningene. På den måten styrker vi den folkevalgte kontrollen i kommuner og fylkeskommuner, men vi utvider og forbedrer også verktøykassa til den folkevalgte kontrollen – og verktøykassa er kontinuerlig kompetanseutvikling for våre medlemmer.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner har slått fast at han tar sikte på å legge fram en proposisjon med forslag om sammenslåinger av kommuner og en samlet lovproposisjon om nye oppgaver for Stortinget før påske.

Vi skal gjøre vår del for å styrke den folkevalgte kontrollen i det nye kommune-Norge!

Norges Kommunerevisorforbund er forberedt, vi er klare til å møte de nye utfordringene! Det er ikke alle løsningene som ligger der klare til å bli tatt i bruk, noe blir til mens vi går. Vi skal gjøre vår del for å styrke den folkevalgte kontrollen i det nye kommune-Norge!

Som revisorer må vi innse at kommunikasjon er en viktig del av jobben vår, og at verdien av jobben vi gjør øker betraktelig når flere får ta del i den.

Et eksempel på det er at det for regnskap med balansedato etter 15. desember 2016 skal avgis revisjonsberetning etter nye revisjonsstandarder. Målet er større åpenhet om sentrale forhold i revisjonen og økt verdi for brukerne av beretningen. Dette er en konsekvens av behovet for bedre og mer forståelig kommunikasjon mellom revisor og oppdragsgiver/innbyggerne. Som revisorer må vi innse at kommunikasjon er en viktig del av jobben vår, og at verdien av jobben vi gjør øker betraktelig når flere får ta del i den. Det dreier seg om å ta våre oppdragsgivere, dvs. folkevalgte organer i kommuner og fylkeskommuner, på alvor. Til sjuende og sist er det også et ledd i arbeidet med å styrke den folkevalgte kontrollen. Verktøykassa blir stadig bedre!


Kommunerevisoren nr. 2/2017 - 72. årg.

Til toppen av siden

Topp