www.nkrf.no » Kommunerevisoren.no » 2014 » Nr. 3

Søk

NKRF
Haakon VIIs gt. 9
Postboks 1417 Vika
0161 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Forbundslederen har ordet:
Kampen om kundene

Styreleder Per Olav Nilsen, NKRF

Er den viktigste årsaken til prisforskjellene at ulike revisjonsvirksomheter er villige til å ta ulik risiko hva gjelder omfanget av og innhold i revisjonsarbeidet?

Den 27. mars hadde Kommunal Rapport en artikkel med følgende overskrift; ”Dobbelt så god til halve prisen”. Artikkelen handler om pris og kvalitet på revisjonsoppdraget i Bergen kommune, og dette oppslaget gir grunnlag for noen refleksjoner. Jeg registrerer at det her snakkes om pris og opplevd kvalitet, og da er det viktig å prøve å forstå hva som påvirker prisen og kravet til kvalitet. Spørsmålet jeg stiller meg er om folkevalgtes og allmennhetens forventninger til offentlig revisjon kan innfris innenfor den gitte prisen?

I den omtalte artikkelen i Kommunal Rapport uttrykte fagdirektør Harald Brandsås i Revisorforeningen at de store revisjonsfirmaene er «profesjonelle på risikovurderinger og har en annen metodikk enn mindre revisorer». Regnskapsrevisjon av Bergen kommune utføres av et stort selskap innenfor privat sektor, men på det kommunale markedet må selskapet heller karakteriseres som lite. Selskapets metodikk er vel utprøvd på revisjon av næringslivet, men ikke innenfor offentlig virksomhet.

Det er verdt å merke seg at forskjellen mellom laveste og høyeste tilbud var over 100 prosent. Hvordan kan dette være mulig?

Ved konkurransen om oppdraget for regnskapsrevisjonen i Bergen kommune i 2012 var det ifølge Bergensavisen den 18. juni 2012 tre tilbydere, som alle tre var fra de større private revisjonsselskapene. Det er verdt å merke seg at forskjellen mellom laveste og høyeste tilbud var over 100 prosent. Hvordan kan dette være mulig? Forklaringen om profesjonelle risikovurderinger i de store revisjonsfirmaene holder ikke. For alle ansvarlige revisorer i kommunene gjelder de samme internasjonale revisjonsstandardene. I teorien kan det tenkes at det ene selskapet er så mye mer effektiv i bevisinnsamlingen og på den måten bruker mindre tid. Men er den viktigste årsaken til prisforskjellene at ulike revisjonsvirksomheter er villige til å ta ulik risiko hva gjelder omfanget av og innhold i revisjonsarbeidet? Dette vil i så fall være et problem for politikere og innbyggere.

Slik konkurransebildet synes å være nå, virker det som om det i kommuner som setter ut revisjonen på anbud, er den revisoren som har mest is i magen og våger å gjøre minst revisjon som vil stå som vinner. Det er ingen tjent med, hverken kommunestyrene/fylkestingene, innbyggerne eller bransjen.

Det er få som protesterer på at en kommune er mye mer kompleks enn et privat selskap med samme antall ansatte.

Det er få som protesterer på at en kommune er mye mer kompleks enn et privat selskap med samme antall ansatte. Denne kompleksiteten vil naturligvis også ha konsekvenser for revisjon og tilsyn av kommunen. Jeg har vel egentlig bare hørt Revisorforeningen, som har uttalt at det å revidere en kommune helt kan sammenlignes med for eksempel å revidere en bank. Revisjon er revisjon hevdes det. Dette er jeg naturligvis uenig i. Både målstrukturer og beslutningsprosesser er vesentlig forskjellig fra investorstyrt virksomhet. Dette har selvsagt betydning for driften av kommunal sektor og derav også for revisjon og tilsyn.

Det er forskjell på revisjon av næringsliv og offentlig sektor. De folkevalgte og innbyggerne skal ha sikkerhet for at det blir uført tilstrekkelig revisjon og tilsyn med fellesskapets verdier. NKRF har i samarbeid med Riksrevisjonen derfor startet et viktig arbeid med å samordne hva innholdet i revisjonen av offentlig sektor bør og skal være. Offentlig sektor har et tett samspill, og mange av oppgavene som utføres skjer i samspill mellom statlige/fylkeskommunale og kommunale organ. Det vil derfor være kunstig om det er stor forskjell mellom god revisjonsskikk innenfor kommunal og statlig sektor. Jeg er derfor svært glad for arbeidet som nå gjøres med konkretiseringen av innholdet i god offentlig revisjonsskikk.


Kommunerevisoren nr. 3/2014 - 69. årg.

Til toppen av siden

Topp