www.nkrf.no » Kommunerevisoren.no » 2017 » Nr. 3

Søk

NKRF
Haakon VIIs gt. 9
Postboks 1417 Vika
0161 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Styrelederen har ordet: Hvor går kontrollutvalgene og revisjonen i kommunene?

Styreleder Per Olav Nilsen, NKRF

Det er ikke sikkert dette er et spørsmål som er på alles lepper ennå, men det bør interessere flere enn de som driver med revisjon og tilsyn i kommune-Norge. Dette ser vi spesielt i et valgår.

Alle politikere – uavhengig av politisk farge – er opptatt av at vedtak i kommunestyrer og fylkesting skal følges – ellers blir jo poenget med politikk borte – og de er like opptatt av at de offentlige midlene som blir bevilget til ulike formål, faktisk blir brukt på disse formålene.

Det er kommunene som er velferds-Norge sies det, og det henvises til at mesteparten av den velferden Norges befolkning mottar i løpet av livet kommer fra kommunen de bor i – uavhengig av om det er offentlige eller private som utfører selve tjenesten.

Vi har et demokrati – et fellesskap – hvor Stortinget bestemmer kommunenes rammebetingelser både hva gjelder inntekter og oppgaver. Og kommunestyrene prioriterer innenfor disse rammene. Da må fellesskapets verdier brukes riktig – og det er her Norges Kommunerevisorforbund kommer inn i bildet: Vi skal være på vakt for fellesskapets verdier! Det er det våre medlemmer gjør hver eneste dag, men det er noe mer: Det er en visjon om hva som skal prege hele vår tankegang og vårt virke.

Det er det våre medlemmer gjør hver eneste dag, men det er noe mer: Det er en visjon om hva som skal prege hele vår tankegang og vårt virke.

Norges Kommunerevisorforbund har årsmøte 11. juni i Haugesund. Der skal vi vedta en strategi. Den skal være en fornyelse av den strategien vi allerede har, samtidig som den skal bygge på den gamle. Styret foreslår at «På vakt for fellesskapets verdier» skal være vår visjon. Den skal få oss til å stå opp om «morran» og gå på jobb.

Styret har laget et rådslag om strategien som skal være grunnlaget for en diskusjon blant medlemmene i forkant av årsmøtet. Styret ønsker innspill fra medlemmene, men også fra andre som har synspunkter på hvordan revisjon og tilsyn i norske kommuner skal utvikle seg.

Styret ønsker innspill fra medlemmene, men også fra andre som har synspunkter på hvordan revisjon og tilsyn i norske kommuner skal utvikle seg.

For det er klart at flere bør interessere seg for hvilken kompetanse kontrollutvalgssekretariat og revisjon skal ha når kommunene blir større, når tjenestene digitaliseres og kravene til tjenestene endres. Hvilke standarder skal gjelde innenfor kommunal revisjon og kommunalt tilsyn – ikke for standardenes egen skyld, men for lokaldemokratiets skyld. Hvilken standard skal vi legge oss på når vi utfører oppgaver på vegne av kontrollutvalg og kommunestyrer?

Vi og våre medlemmer vil gjerne bidra i dugnaden for fellesskapets verdier!

Og hvordan er det med den kommunale egenkontrollen? NKRFs medlemmer vil gjerne bidra til å styrke den kommunale egenkontrollen. Da blir det mindre jobb for oss, men kanskje ikke mer jobb på andre av den grunn? En selvmotsigelse? Nei, for klarer vi å etablere en kultur og rutiner i norske kommuner som gjør at egenkontrollen blir bedre, betyr det at driften blir mer effektiv og målrettet – skandalene og overskridelsene færre – og lokaldemokratiet bedre!

For å få til dette, vil NKRF videreføre – og styrke – vår rolle som samarbeidspartner for kommuner og fylkeskommuner – og for staten! Vi og våre medlemmer vil gjerne bidra i dugnaden for fellesskapets verdier!


Kommunerevisoren nr. 3/2017 - 72. årg.

Til toppen av siden

Topp