www.nkrf.no » Kommunerevisoren.no » 2015 » Nr. 4

Søk

Forsidebilde
(Knut Erik Lie, NKRF):

Kilden teater- og konserthus i Kristiansand

Klikk her for å laste ned en pdf-versjon av bladet

Last ned Kommunerevisoren
nr. 4/2015 i pdf-format »

Klikk her for en "blavennlig" versjon

Les Kommunerevisoren
nr. 4/2015 i "blavennlig" versjon »

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Nr. 4 - 2015 - 70. årg.

Styrelederen har ordet:
Selskapskontrollen styrkes

Styreleder Per Olav Nilsen, NKRF

Jeg er glad for at årsmøtene i NKRF er en arena der faget står i sentrum, det er en arena der fagpolitikk diskuteres.

Les mer »

EØS-avtalens regler om offentlig støtte - kommunale utfordringer

Bjørnar Alterskjær og Robert Lund, ALT advokatfirma

EØS-avtalens regler om offentlig støtte (gjerne omtalt som statsstøttereglene) påvirker i stor grad rammene for det offentliges adgang til å drive en aktiv nærings- og sysselsettingspolitikk.

Les mer »

Accountability - hvordan opplever ledere i det offentlige det å bli stilt til ansvar

Bodhild Laastad, seniorrådgiver, NKRF

Det er mye som kan tyde på at «accountability» er blitt det nye buzz-ordet i diskursen omkring styring og ledelse (governance) i offentlig sektor.

Les mer »

Kronikk: Litteraturfestivalen på Lillehammer og FIFA - etikk og det kollektive ansvaret

Nils Amund Røhne, ordfører i Stange kommune og tidl. leder av Kommunesektorens etikkutvalg

Vi nærmer oss halvgått løp av året 2015, og det er rikelig med historier som utfordrer vår allmenne oppfatning om rett og galt, om etikk og moral.

Les mer »

I papirutgaven kan du i tillegg lese:

  • 25 år siden … Torbjørn Olsen

  • Lean – hvorfor bruke energi på et system som er utviklet for å produsere biler? Solveig Schiz, rådgiver, Haugesund kommune

  • Debatt: Samfunnsengasjement – et etisk dilemma? | #etikkNKRFRådgiver Sverre B. Midthjell, Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS

  • NKRFs årsmøte 2015 Bjørn Bråthen, seniorrådgiver, NKRF

  • Nytt om navn Indre Østfold Kommunerevisjon IKS
    Revisjon Midt-Norge IKS

  • Hva skjer? Gratulerer!


Kommunerevisoren nr. 4/2015 - 70. årg.

Til toppen av siden

Topp