www.nkrf.no » Kommunerevisoren.no » 2017 » Nr. 4

Søk

NKRF
Haakon VIIs gt. 9
Postboks 1417 Vika
0161 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Styrelederen har ordet: En strategi for framtida

Styreleder Per Olav Nilsen, NKRF

Det er mange spådommer om hva framtida bringer. Hvor vil digitalisering og teknologisk utvikling føre oss?

NKRF tar utviklingstrekkene på alvor, ikke ved å kjempe mot dem, men ved å stille spørsmålet: Hvordan kan utviklinga hjelpe oss til å være på vakt for fellesskapets verdier på en enda bedre måte? 

Hvordan kan utviklinga hjelpe oss til å være på vakt for fellesskapets verdier på en enda bedre måte?

Dette er bakgrunnen for at det har vært en omfattende strategiprosess i NKRF, en prosess der første etappe ble fullført på årsmøtet 11. juni i Haugesund. Der ble styrets forslag til strategi vedtatt.

Men hva var konklusjonen etter første etappe? Jo, vi pekte ut retninga NKRF skal gå, og en viktig post er kompetanse. Alle må innom denne posten, men hele innholdet er ikke likt for alle. Vi har alle behov for kompetansepåfyll – samtidig som noe er grunnleggende og standard for alle NKRFs medlemmer. NKRF skal gi medlemmene råd og veiledning, og vi skal utvikle vårt adelsmerke som er førstehånds kjennskap til kommunal sektor. Den unike kompetansen som finnes blant NKRFs medlemmer skal vi bruke til å bli enda bedre. Vi skal utveksle kompetanse, og på den måten være utviklingsorienterte og tydelige i vårt fag.

Men hvorfor skal vi ha denne kompetansen? Jo, fordi vi skal forstå det landskapet vi virker i – slik at våre interessenter og oppdragsgivere har tillit til oss. Dette er spesielt viktig siden vi har tatt mål av oss til å være på vakt for fellesskapets verdier.

For at NKRF og våre medlemmer skal gjøre en god jobb, må vi ha standarder som er allment akseptert for kommunal revisjon. Derfor må NKRF være standardsettende. Når det gjelder revisjon og tilsyn i kommunene, er det mange som retter blikket mot oss. Det gjelder blant andre myndigheter, kommuner og fagmiljøer. Det skal vi være glade for – og vi skal sørge for å holde på den oppmerksomheten.

NKRF ser helheten i det kommunale tilsynet. Revisjon, sekretariat og kontrollutvalg skal gjøre hverandre gode! Da bidrar vi nemlig til å utvikle den kommunale egenkontrollen.

Vi skal videreutvikle den kommunale revisjonsskikken og utvikle god skikk for sekretariatene. NKRF ser helheten i det kommunale tilsynet. Revisjon, sekretariat og kontrollutvalg skal gjøre hverandre gode! Da bidrar vi nemlig til å utvikle den kommunale egenkontrollen. Videre må vi jobbe for en bedre koordinering mellom ulike aktører innen revisjon, tilsyn og kontroll – på nasjonalt og lokalt nivå. Klarer vi det, blir vi en enda mer interessant samarbeidspartner for administrative og politiske myndigheter.

Denne saken skal vi kjempe for – med uforminsket styrke. Vi vil framføre våre gode argumenter, og sammen med våre samarbeidspartnere bidra til å holde saken varm helt til den er løst.

29. juni la Revisorlovutvalget fram sin innstilling (NOU 2017: 15 Revisorloven). Spørsmålet om praksisgodkjenning for revisorer har vært en del av utvalgets mandat. Vi har ikke fått gjennomslag for vårt syn om at praksisgodkjenning skal vurderes ut fra praksisens innhold, uavhengig av om den skjer i offentlig eller privat sektor. Vår representant i utvalget har derfor fremmet en dissens, og fått støtte fra ØKOKRIM og Skatteetatens representanter i utvalget. Denne saken skal vi kjempe for – med uforminsket styrke. Vi vil framføre våre gode argumenter, og sammen med våre samarbeidspartnere bidra til å holde saken varm helt til den er løst.

Til slutt vil jeg si: En forutsetning for at NKRF skal få gjennomslag er at vi er synlige i den offentlige debatten, at vi er bevisste på den jobben NKRF og medlemmene gjør, den kompetansen vi har – og ikke minst vår uavhengighet!

Andre etappe er tiltakene som skal virkeliggjøre strategien. Den etappen er allerede påbegynt – og du er hjertelig velkommen til å komme med innspill. Samtidig vil jeg takke alle som kom med innspill i første etappe. Der var det mange forslag til tiltak som kan bidra til gjennomføring av våre strategiske satsningsområder.


Kommunerevisoren nr. 4/2017 - 72. årg.

Til toppen av siden

Topp