www.nkrf.no » Kommunerevisoren.no » 2018 » Nr. 4

Søk

Forsidebilde:
Knut Erik Lie
(Drammen kommune flagger for NKRF på Bybrua)

NKRF
Haakon VIIs gt. 9
Postboks 1417 Vika
0161 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Styrelederen har ordet: Stortingets behandling av kommuneloven - en viktig seier for oss – og kommunene

Styreleder Per Olav Nilsen, NKRF

Et satsingsområde for Norges Kommunerevisorforbund er å jobbe for gode rammevilkår for kommunal revisjon og tilsyn. Det betyr også gode rammevilkår for de som gjør jobben.

Dette var et viktig mål for oss da vi engasjerte oss i Regjeringens forslag til ny kommunelov, og Stortingets behandling av den. Vi var på høring i kommunal- og forvaltningskomiteen, og hadde oppfølgingsmøter med flere politiske partier. Blant mange tema, var likebehandling av praksis fra kommunal og privat revisjon, det viktigste. Gleden var derfor stor da vi under den direktesendte stortingsdebatten skjønte at flertallet ville vedta å be Regjeringen om å fremme forslag om likebehandling av praksisen i forbindelse med ny revisorlov. Dette var en meget viktig seier for kommunal revisjon – og for kommunene. En likebehandling av praksis betyr at det blir lettere å rekruttere – og beholde – kompetansen i kommunal revisjon. Det vil kommunene nyte godt av også. Av og til kan det være viktig å stoppe opp og gjøre opp status. Vi kan nå konstatere at vi har kommet langt på vei når det gjelder dette spørsmålet. Og vi kan love: Vi skal følge opp helt fram til revisorloven er vedtatt!

Gleden var derfor stor da vi under den direktesendte stortingsdebatten skjønte at flertallet ville vedta å be Regjeringen om å fremme forslag om likebehandling av praksisen i forbindelse med ny revisorlov.

Vi har lagt en fagkonferanse bak oss. Ny kommunelov og Stortingets vedtak om praksis satte naturlig nok sitt preg på den. I tillegg var digitalisering et gjennomgående tema under konferansen. Hvordan kan vi utnytte digitaliseringen i regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og sekretariatene? Et gnistrende godt foredrag av Jan Roar Beckstrøm, som er prosjektleder for Riksrevisjonens datasenter, viste oss hva som med enkle grep er mulig å få til. Nå er det opp til NKRF og NKRFs medlemmer å komme med innspill og ønsker om utvikling innen vår bransje. Vi har lagt et godt grunnlag ved at arbeidsgruppa som jobbet med forprosjekt digitalisering leverte sitt dokument til styret dagen før fagkonferansen. Denne tråden tar styret opp rett etter sommerferien, og sammen må vi lage en reiseplan som ruster kommunal revisjon for framtida.

NKRF må alltid ta mål av seg til å være standardsettende i kommunal revisjon. Vi er det i dag, og vi skal fortsette med det. Det har derfor vært en glede å se at to veiledere vil se dagens lys i 2018. Vi snakker om veileder for kontrollutvalgssekretariat og ny veileder for selskapskontroll. Både kontrollutvalgskomiteen og selskapskontrollkomiteen har lagt ned et betydelig arbeid i veilederne. Veilederen for kontrollutvalgssekretariat har vært ute på høring i organisasjonen, og den skapte et stort engasjement! Vi har brukt mye tid på å sortere alle høringsforslagene, og styret vil ferdigbehandle veilederen over sommeren. Det har også vært et viktig poeng å vente med sluttbehandling av veilederen til etter at ny kommunelov er vedtatt.

Veilederen for selskapskontroll er ute på høring nå med frist 20. september. Oppfordringen er: Engasjer dere og send inn høringssvar!

NKRF vil gjerne stå på vakt for denne verdien, og i samarbeid med kommuner og andre samarbeidspartnere bidra til at den fortsatt skal prege våre lokalsamfunn.

Det sies av mange, og jeg tror det er allment akseptert: De skandinaviske landene er preget av høy tillit mellom befolkning og myndigheter. Dette gjelder både lokalt og nasjonalt. Men en slik tillit er ikke noe vi har for alltid – uten at den må pleies og foredles. NKRF vil gjerne stå på vakt for denne verdien, og i samarbeid med kommuner og andre samarbeidspartnere bidra til at den fortsatt skal prege våre lokalsamfunn.

Et ledd i dette arbeidet er å sette temaet på dagsorden under Arendalsuka. Der skal vi arrangere et møte 15. august som tar for seg kontroll i et tillitssamfunn – og vi stiller spørsmålet: Hvilken betydning har misligheter og korrupsjon - eller mistanken om at noe ikke er som det skal være - for tilliten i lokalsamfunnet?  Og vi må spørre: Hva kan vi gjøre for å unngå hendelser som svekker tilliten til lokaldemokratiet? Det er ikke en jobb bare for kommunerevisorer og kontrollutvalgssekretariat, men vi lover å gjøre vår del – i samarbeid med alle som forvalter fellesskapets verdier i kommune-Norge.

Det er ikke en jobb bare for kommunerevisorer og kontrollutvalgssekretariat, men vi lover å gjøre vår del – i samarbeid med alle som forvalter fellesskapets verdier i kommune-Norge.

Jeg ønsker dere alle en riktig god sommer.


Kommunerevisoren nr. 4/2018 - 73. årg.

Til toppen av siden

Topp