www.nkrf.no » Kommunerevisoren.no » 2015 » Nr. 5

Søk

NKRF
Haakon VIIs gt. 9
Postboks 1417 Vika
0161 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Kronikk: Kontroller åpenheten i neste periode

Ole Petter Pedersen, nyhetsredaktør, Kommunal Rapport

Med nytt kommunestyre og nye kontrollutvalg er det én ting jeg håper får mer oppmerksomhet de fire neste årene: Åpenhet.

Har din kommune hatt forvaltningsrevisjon av hvordan kommunen håndterer offentlighetsloven? Ikke? Du er ikke alene. En rundspørring Kommunal Rapport gjorde tidligere i år, viste at de færreste har hatt et slikt prosjekt. Det er veldig synd – for erfaringene fra rundt om i det politiske Norge viser at det står jevnt over ganske dårlig til med holdningene til åpenhet.

En ting er at flertallet på Stortinget mot bedre vitende tidligere i sommer vedtok å gi anledning til å hemmeligholde mesteparten av informasjonen rundt såkalte forberedende byrådsmøter. Politikerne viste der en ren forakt for deres oppdragsgivere. Men også ute i kommunene er det nok av eksempler på at meroffentlighet og åpenhet ikke akkurat står i høysetet.

Men også ute i kommunene er det nok av eksempler på at meroffentlighet og åpenhet ikke akkurat står i høysetet.

Det er så lett å lire av seg klisjeer om åpenhet og demokrati. Det er langt vanskeligere å følge det opp i praksis, i alle fall hvis du er blant dem som foretrekker å utøve maktspillet i kulissene, godt skjult fra lyskasterne. Derfor trenger vi en aktiv kommunerevisjon og aktive kontrollutvalg, som tar på seg den utakknemlige rollen det er å sjekke om kommunen faktisk utøver meroffentlighet, svarer på henvendelser om innsyn, lar kommuneadvokatens generelle råd være åpne og like gjerne sender dokumentene til lokalavisa allerede før avisa har spurt om dem.

Det må være flere enn meg og noen få av mine kolleger i pressen som blir bestyrtet av slike meldinger.

Antakelig bør en slik forvaltningsrevisjon også ta for seg om arkivverdige meldinger blir journalført. En gjennomgang i Bergen antydet at bare 5 prosent av kommunikasjonen som burde vært arkivert, faktisk ble det. Altså er 95 prosent av meldingene hemmelige for innbyggerne. Det må være flere enn meg og noen få av mine kolleger i pressen som blir bestyrtet av slike meldinger. Men funnene i Bergen er helt sikkert ikke enestående.

Vi kan selvsagt be om at noen tar sin hatt og går i slike tilfeller. Men å gå på grunn av manglende åpenhet er det lite kultur for i Norge. Tvert imot står de to største kommunene for de minst innsynsvennlige holdningene, i alle fall om vi skal dømme etter miseren i Stortinget. Kanskje vi heller skal gripe sjansen et valg gir oss, begynne med blanke ark og lære opp de nye politikerne som inntar kommunestyresalen og ikke minst formannskapssalen i høst. For jo nærmere maktens tinde man kommer, jo mindre viktig blir det med åpenhet. Det er en generell påstand, og det finnes sikkert unntak. Men det er liten tvil om at det er behagelig å utøve makt i de hemmelige rom. Det er bare så lite, ja, hva var nå det ordet igjen? Demokratisk!

Vi har ikke åpenhet og offentlighetslov for å fylle avisspaltene. Ikke først og fremst. Vi har prinsipper om innsyn fordi vi faktisk har et demokratisk styresett her i landet, både på riksplan og lokalt. Det forplikter. Det gjør også at det er noen ting du kunne ha lyst til å gjøre, som du faktisk må la være. Du kan ikke ringe rundt til dine to nærmeste politiske venner og gjøre opp alt på kammerset. Det er ikke demokrati. Du må faktisk gå gjennom reelle politiske prosesser, med offentlig debatt, kritikk av forslagene (og kanskje også deg selv), nye runder og kanskje nedstemte forslag.

Det er svært bekymringsfullt når politikerne i parlamentariske kommuner og fylkeskommuner insisterer på å være rådmenn. I stedet for å flytte beslutningene ut på den politiske arena, som var begrunnelsen for parlamentarismen, flytter i stedet politikerne inn på rådmannskontoret og lukker døren igjen. På sidelinjen sitter kontrollkomiteer og revisorer og sier ingenting.

Vil dere bidra til åpenhet og demokrati? Kjør forvaltningsrevisjon av møteoffentlighet, offentlighetslov og journalføring.

Men dere har jo muligheten! Vil dere bidra til åpenhet og demokrati? Kjør forvaltningsrevisjon av møteoffentlighet, offentlighetslov og journalføring. Det blir garantert den mest interessante revisjonsrapporten dere kommer til å lage de neste fire årene, og den kommer til å bli omtalt av alle medier som dekker kommunen. Forhåpentligvis kan en slik revisjon faktisk også minne de nye politikerne om at tillitsvervet de har fått, forplikter. Det er ikke en lisens til å gjøre hva som helst de neste fire årene.

Så blir det spennende å se hvem som kan skryte av å bli framstilt som Norges beste på åpenhet etter en slik forvaltningsrevisjon. Den kommunen skal vi i Kommunal Rapport garantert omtale.Kommunerevisoren nr. 5/2015 - 70. årg.

Til toppen av siden

Topp