www.nkrf.no » Kommunerevisoren.no » 2017 » Nr. 5

Søk

NKRF
Haakon VIIs gt. 9
Postboks 1417 Vika
0161 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Styrelederen har ordet: NKRF, Arendalsuka og andre uker

Styreleder Per Olav Nilsen, NKRF

I skrivende stund er jeg i Arendal. Arendalsuka er i gang. Denne uka er Arendal en møteplass for mange samfunnsdebattanter i Norge.

De kommer fra politiske partier, interesseorganisasjoner, forskningsinstitusjoner, næringsliv, stat, kommuner med flere. Det er over 700 arrangementer med ulike debatter, foredrag med mer.

På mange måter symboliserer denne møteplassen det som er så fint med det norske samfunnet: Ytringsfriheten og samfunnsdebatten, selve demokratiet. Og i en slik sammenheng hører Norges Kommunerevisorforbund hjemme.

Vi skal bidra til at demokratiet vedlikeholdes og utvikler seg. Vi skal bidra til å påse at politiske vedtak blir fulgt opp og at fellesskapets verdier bli forvaltet på en fornuftig måte. Vi skal være på vakt for fellesskapets verdier!

Men den viktigste jobben er det NKRFs medlemmer som gjør, hver dag, i kommune-Norge.

Jeg skal bruke tida godt her i Arendal, og presentere NKRF der det er mulig. Men den viktigste jobben er det NKRFs medlemmer som gjør, hver dag, i kommune-Norge. Det er vårt daglige arbeid for å bedre den kommunale egenkontrollen. Det er også arbeidet med å synliggjøre den jobben vi gjør, men det skjer ikke daglig. Det er viktig at informasjonsdelen av vårt arbeid blir prioritert.

Pollen - Arendalsuka 2017

NKRF skal bidra til å utvikle den kommunale egenkontrollen, og vi vil også ta initiativ overfor tilsynsmyndigheter til et bedre samarbeid og en bedre koordinering av kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunene. Her kan vi lære av hverandre, og gjør vi det, vil det komme kommunene til gode.

Det blir en spennende og innholdsrik høst. Årsmøtet i Haugesund i juni vedtok en strategi med flere satsningsområder. Her ble det blant annet lagt vekt på vår rolle som et standardsettende organ og arbeidet for å ivareta kompetansen til våre medlemmer. Videre er styrking av den kommunale egenkontrollen og vår rolle som samarbeidspartner for myndighetene vektlagt. Vi skal arbeide for kontrollutvalgenes og våre medlemmers rammevilkår – og vi skal bli mer synlige i den offentlige debatten. Styret er nå i ferd med å lage en tiltaksplan for å virkeliggjøre disse satsingsområdene. Vi tar gjerne i mot innspill til tiltak fra alle som er opptatt av kommunal egenkontroll.

Men de resterende 51 ukene i året, er det i kommune-Norge det skjer. Og det er der NKRF skal være – året rundt – på vakt for fellesskapets verdier.

Leser man aviser og ser på tv, får man inntrykk av det er her i Arendal det skjer. Og det stemmer nok det - denne uka. Men de resterende 51 ukene i året, er det i kommune-Norge det skjer. Og det er der NKRF skal være – året rundt – på vakt for fellesskapets verdier.


Kommunerevisoren nr. 5/2017 - 72. årg.

Til toppen av siden

Topp