www.nkrf.no » Kurs og konferanser » Fagkonferanse og seminar » Arena for forvaltningsrevisjon 2018

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!

      

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Arena for forvaltningsrevisjon 2018

Forvaltningsrevisjonskomiteen har gleden av å invitere til Arena for forvaltningsrevisjon – den 17. i rekken på det flunkende nye Scandic-hotellet i Lillestrøm - rett ved stasjonen.

Den årlige arenaen har etablert seg som det viktigste treffstedet for kommunale forvaltningsrevisorer. Her får du faglig påfyll til inspirasjon og refleksjon, og du får anledning til å møte og utveksle erfaringer med kollegaer fra hele landet. Arenaen er også svært aktuell for kontrollutvalgssekretærer.

MERK

Arena2018 arrangeres i forkant av Møteplass for selskapskontroll 2018 og på samme sted. Vi oppfordrer alle til å delta på begge arrangementene. Velg alternativet med to overnattinger hvis du ønsker å delta på begge.


Program | #fr18nkrf

TEMA: Vår digitale hverdag

Tirsdag 13. mars 2018:

09.30 - 10.00: Registrering

10.00: Velkommen
► Tor Arne Stubbe, forvaltningsrevisor i Revisjon Midt-Norge SA og leder i NKRFs forvaltningsrevisjonskomite

10.05 - 10.45: Risiko i kommunale IT-system – et nasjonalt blikk
► Ingrid Enge, seniorrådgiver, Riksrevisjonen

11.00 - 12.00: EUs forordning for personvern – konsekvenser for kommunal sektor
► Jan Sandtrø, partner, DLA PIPER

12.00 - 13.00: Lunsj

13.00 - 13.45: En tilstandsrapport fra digitaliseringen i kommune-Norge
► Elin Wilmark Darell, leder av Værnesregionen IT

14.00 - 14.45: Elektroniske verktøy i forvaltningsrevisjon
► Elin Fagerheim Bjerke, forvaltningsrevisor, Rogaland Revisjon IKS

15.00 - 16.00: Gruppearbeid: Forslag til kravspesifikasjon for et FR-verktøy
► Forvaltningsrevisjonskomiteen

16.15 - 17.00: Skype som alternativ til fysisk oppmøte – er det en reell mulighet?
► Representant for Atea

19.00: Middag
          - Uhøytidelg kåring av "årets medierapport 2017"


Onsdag 14. mars 2018:

09.00 - 09.45: Krav til planlegging og gjennomføring av offentlige anskaffelser
► Representant for Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

10.00 - 10.45: God kommunal anskaffelsespraksis - etterlevelse av anskaffelsesregelverket
Oddveig Åsegg, innkjøpssjef, Sarpsborg kommune

11.00 - 11.45: Habilitet ved offentlige anskaffelser. Sekretariatets erfaringer som bestiller, både før, under og etter undersøkelsen av kjøp av helsetjenester i Grimstad
► Line Bosnes Hegna, daglig leder av Temark - Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS

12.00 - 13.00: Kontrollkomite og revisjon – samspill og utfordringer
► Dag Terje Andersen, leder av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite og
    Per-Kristian Foss, riksrevisor

13.00 - 14.00: Lunsj

14.00 - 15.00: Gruppearbeid: Rolleforståelse og oppgavefordeling – sekretariat versus revisjon
► Forvaltningsrevisjonskomiteen

15.15 - 16.00: Eie eller leie? – out- og insourcing (konkurranseutsetting) i norske kommuner
► Åge Johnsen, professor i offentlig politikk, Institutt for offentlig administrasjon og ledelse, OsloMet - Storbyuniversitetet

16.15 - 16.45: Kommunalt eierskap – vet man hva man eier og hvorfor? Omfanget av eierskapsmeldinger og evalueringer av eierskap i «våre» kommuner.
► Kirsti Torbjørnson, leder for forvaltningsrevisjon, Telemark kommunerevisjon IKS

16.45 - 17.00: Oppsummering
Tor Arne Stubbe, forvaltningsrevisor i Revisjon Midt-Norge SA og leder i NKRFs forvaltningsrevisjonskomite

19.00: Middag (for de som skal ha overnatting og skal delta på Møteplass for selskapskontroll 2018 dagen etter)

(Det tas forbehold om endringer i programmet. Sist oppdatert: 16. januar)MERK

Arena2018 arrangeres i forkant av Møteplass for selskapskontroll 2018 og på samme sted. Vi oppfordrer alle til å delta på begge arrangementene. Velg alternativet med to overnattinger hvis du ønsker å delta på begge.

Nøkkelopplysninger

Fra/til13. mars, 10:00 - 14. mars, 17:00
Påmeldingsfrist8. februar
PrisKr 6 700 eks. mva. med 1 overnatting - 13.-14.3. (ikke-medl.: kr 7 100 eks. mva.)
Kr 5 600 eks. mva. uten overnatting (ikke-medl.: kr 6 000 eks. mva.)
Kr 10 300 eks. mva. med 2 overnattinger - 13.-15.3. (ikke-medl.: kr 10 700 eks. mva.)
Kr 1 127 eks. mva. for overnatting m/frokost fra 12. til 13. mars
StedScandic Lillestrøm
Etterutdanning15 timer iht. NKRFs krav til etterutdanning
Vurderes som 15 timer innen andre fagområder iht. revisorlovens etterutdanningskrav.
ForedragsholderSe programmet

Påmeldingsskjema

*

*

*

*

*

*

*

*

Til toppen av siden

Topp