www.nkrf.no » Kurs og konferanser » Fagkonferanse og seminar » NKRFs Fagkonferanse 2017

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!

      

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

NKRFs Fagkonferanse 2017

 

Fagkonferansen arrangeres som vanlig i tilknytning i NKRFs årsmøte (#aam17nkrf), som avholdes samme sted på søndag 11. juni 2017 kl. 16.00.

Målgruppe:

Revisorer, kontrollutvalgssekretærer og ellers alle med interesse for revisjon, kontroll og tilsyn i kommunal sektor.

 


 
Følg konferansen - før, under og etter - på Twitter | #fk17nkrf og på ► nkrf.no (kommer)


Program | #fk17nkrf  |  [Klikk her for programmet i pdf-versjon]  |  [Klikk her for en blavennlig versjon av programmet]

Mandag 12. juni 2017 - Plenum:

09.00: Registrering

10.00: Åpning
► Daglig leder Rune Tokle, Norges Kommunerevisorforbund (NKRF)

10.05: Velkommen til Haugesund
 ► Ordfører Arne-Christian Mohn (A), Haugesund kommune

10.20: «Godt nok?»
► Kommunaldirektør Jo Inge Hagland, Haugesund kommune

10.50: Hvordan samarbeider og lærer vi av hverandre - og hvordan vi kan benytte oss av benchmark på en god måte for å forbedre oss?
► Professor Anders Dysvik, Handelshøyskolen BI

11.35: Pause

12.00: Hvordan samarbeider og lærer vi av hverandre - og hvordan kan vi benytte oss av benchmark på en god måte for å forbedre oss? forts.

13.00: Lunsj

14.00: Folkevalgt lederskap og kommunal organisering
► Forsker II Sigrid Stokstad, NIBR/HiOA

14.45: Pause

15.00:Tilstandsrapport fra kvalitetskontrollen 2016
► Cicel T. Aarrestad, leder av NKRFs kvalitetskontrollkomite

15.45: Pause

16.00: «Klart språk»
► Spesialrådgiver Kristin Høie Walstad, prosjektleder for Klart språk-prosjektet i Stavanger kommune

16.45: Slutt for dagen


Sosialt program:

17.30: Utflukt til Nordvegen Historiesenter og Olavskirken

20.30: Middag på Høvleriet


Tirsdag 13. juni 2017:

Spor 1 Regnskapsrevisjon og sekretariater

1A
09.00: Vesentlighet i planfasen
► Daglig leder Linn Therese Bekken, Vestfold Kommunerevisjon og medlem av NKRFs revisjonskomite

10.00: Pause

1B
10.15: Hvordan følger vi opp kvalitetskontrollen?
► Seniorrådgiver Knut Erik Lie, NKRF

11.15: Pause

1C
11.30: Hva er økonomisk aktivitet – kulturhusene?
► Assisterende revisjonssjef Monica Harsvik Smith-Tønnessen, Agder Kommunerevisjon IKS

12.15: Pause

1D
12.30: Revisorloven – hvilke endringer foreslår utvalget?
► Unn Helen Aarvold, medlem av revisor- og regnskapsførerlovutvalget og leder av NKRFs revisjonskomite

13.30: Lunsj

14.30: Avreise


Spor 2 Forvaltningsrevisjon og sekretariater

2A
09.00: Hvordan følger vi opp kvalitetskontrollen?
►Tor Arne Stubbe, leder NKRFs forvaltningsrevisjonskomite

10.00: Pause

2B
10.15: Kommunale investeringsprosjekter – prosjektmodeller og tidligfasevurderinger
► Jostein Aksdal, leder for rådgivning i Tveit Regnskap AS og høgskolelektor ved Høgskulen på Vestlandet

11.15: Pause

2C
11.30: Forvaltningsrevisjon av investeringsprosjekter
► Truls Siri, forvaltningsrevisor i KomRev NORD IKS

12.15: Pause

2D
12.30: Innsynsrett i sensitiv personinformasjon - regler og krav
► Kirsti Torbjørnson, leder for forvaltningsrevisjon i Telemark Kommunerevisjon IKS

13.30: Lunsj

14.30: Avreise


(Det tas forbehold om endringer i programmet. Sist oppdatert: 18. april 2017)

 

Nøkkelopplysninger

Fra/til12. juni, 09:00 - 13. juni, 14:30
PåmeldingsfristSnarest
PrisAlt. 1*: 3 dager m/2 overnattinger: Kr 8 400 eks. mva.
Alt. 2*: 3 dager u/overnanning: Kr 5 200 eks. mva.
Alt. 3: Fagkonferanse m/overnatting: Kr 6 600 eks. mva.
Alt. 4: Fagkonferanse u/overnatting: Kr 5 200 eks. mva.
Alt. 5: Ekstra overnatting m/frokost: Kr 985 eks. mva.

For ikke-medlemmer kommer et tillegg på kr 400
*) Gjelder fom. søndag 11. juni. Årsmøtet er kun åpent for medlemmer.
StedScandic Maritim, Haugesund
Etterutdanning11 timer iht. NKRFs krav til etterutdanning
ForedragsholderSe program

Påmeldingsskjema

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Til toppen av siden

Topp