www.nkrf.no » Kurs og konferanser » Fagkonferanse og seminar » NKRFs Fagkonferanse 2017

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!

      

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

NKRFs Fagkonferanse 2017

 

Fagkonferansen arrangeres som vanlig i tilknytning i NKRFs årsmøte (#aam17nkrf), som avholdes samme sted på søndag 11. juni 2017 kl. 16.00 (årsmøtemiddagen starter kl. 19.30).

Målgruppe:

Revisorer, kontrollutvalgssekretærer og ellers alle med interesse for revisjon, kontroll og tilsyn i kommunal sektor.

 


 
Følg konferansen - før, under og etter - på Twitter | #fk17nkrf og på ► nkrf.no (kommer)


Program | #fk17nkrf

Vurderinger av programmet iht. revisorlovens og regnskapsførerlovens krav til etterutdanning » 

Mandag 12. juni 2017 - Plenum

09.00: Registrering

10.00: Åpning
► Daglig leder Rune Tokle, Norges Kommunerevisorforbund (NKRF)

10.05: Velkommen til Haugesund
 ► Ordfører Arne-Christian Mohn (A), Haugesund kommune

10.20: «Godt nok?»
► Kommunaldirektør Jo Inge Hagland, Haugesund kommune

10.50: Hvordan samarbeider og lærer vi av hverandre - og hvordan vi kan benytte oss av benchmark på en god måte for å forbedre oss?
► Professor Anders Dysvik, Handelshøyskolen BI

11.35: Pause

12.00: Hvordan samarbeider og lærer vi av hverandre - og hvordan kan vi benytte oss av benchmark på en god måte for å forbedre oss? forts.

13.00: Lunsj

14.00: Folkevalgt lederskap og kommunal organisering
► Forsker II Sigrid Stokstad, NIBR/HiOA

14.45: Pause

15.00:Tilstandsrapport fra kvalitetskontrollen 2016
► Cicel T. Aarrestad, leder av NKRFs kvalitetskontrollkomite

15.45: Pause

16.00: Revisorloven – hvilke endringer foreslår utvalget?
► Unn Helen Aarvold, medlem av revisor- og regnskapsførerlovutvalget og leder av NKRFs revisjonskomite

16.45: Slutt for dagen


Sosialt program:

17.30: Utflukt til Nordvegen Historiesenter og Olavskirken

20.30: Middag på Høvleriet


Tirsdag 13. juni 2017:

Spor 1 Regnskapsrevisjon og sekretariater

1A
09.00: Vesentlighet i planfasen
► Daglig leder Linn Therese Bekken, Vestfold Kommunerevisjon og medlem av NKRFs revisjonskomite

10.00: Pause

1B
10.15: Hvordan følger vi opp kvalitetskontrollen?
► Seniorrådgiver Knut Erik Lie, NKRF

11.15: Pause

1C
11.30: Hva er økonomisk aktivitet – kulturhusene?
► Assisterende revisjonssjef Monica Harsvik Smith-Tønnessen, Agder Kommunerevisjon IKS

12.15: Pause


Spor 2 Forvaltningsrevisjon og sekretariater

2A
09.00: Hvordan følger vi opp kvalitetskontrollen?
►Tor Arne Stubbe, leder NKRFs forvaltningsrevisjonskomite

10.00: Pause

2B
10.15: Kommunale investeringsprosjekter – prosjektmodeller og tidligfasevurderinger
► Jostein Aksdal, leder for rådgivning i Tveit Regnskap AS og høgskolelektor ved Høgskulen på Vestlandet

11.15: Pause

2C
11.30: Forvaltningsrevisjon av investeringsprosjekter
► Truls Siri, forvaltningsrevisor i KomRev NORD IKS

12.15: Pause


Tirsdag 13. juni 2017 - Plenum

12.30: Innsynsrett i sensitiv personinformasjon - regler og krav
► Kirsti Torbjørnson, leder for forvaltningsrevisjon og Gerd Smedsrud, forvaltningsrevisor/regnskapsrevisor  i Telemark Kommunerevisjon IKS


13.30: Lunsj

14.30: Avreise


(Det tas forbehold om endringer i programmet. Sist oppdatert: 2. juni 2017)

 

Nøkkelopplysninger

Fra/til12. juni, 09:00 - 13. juni, 14:30
PåmeldingsfristSnarest
PrisAlt. 1*: 3 dager m/2 overnattinger: Kr 8 400 eks. mva.
Alt. 2*: 3 dager u/overnanning: Kr 5 200 eks. mva.
Alt. 3: Fagkonferanse m/overnatting: Kr 6 600 eks. mva.
Alt. 4: Fagkonferanse u/overnatting: Kr 5 200 eks. mva.
Alt. 5: Ekstra overnatting m/frokost: Kr 985 eks. mva.

For ikke-medlemmer kommer et tillegg på kr 400
*) Gjelder fom. søndag 11. juni. Årsmøtet er kun åpent for medlemmer.
StedScandic Maritim, Haugesund
Etterutdanning11 timer iht. NKRFs krav til etterutdanning
For vurderinger iht. revisorlovens og regnskapsførerlovens krav til etterutdanning se lenke øverst i programmet over.
ForedragsholderSe program

Beklager, men påmeldingen til dette kurset er stengt.

Til toppen av siden

Topp