www.nkrf.no » Kurs og konferanser » Fagkonferanse og seminar » Nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon 2018

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Haakon VIIs gt. 9
Postboks 1417 Vika
0161 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon 2018

Nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon arrangeres for sjuende gang 23. oktober 2018. Konferansen er et samarbeid mellom IIA Norge, Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) og Riksrevisjonen.

Målgruppen for konferansen er alle som er interessert i revisjon, styring og kontroll i offentlig sektor.

► Til praktisk informasjon » (priser, påmeldingsskjema o.l)


[Primært for de som ankommer dagen før, tilbyr vi et faglig og sosialt program på ettermiddag og kveld mandag 22. oktober 2018.]► Følg konferansen (@Offrevisjon2018) - før, under og etter på Twitter. Delta i dialogen og bruk #offrev18 i dine meldinger.


PROGRAM - 23. oktober 2018

HOVEDTEMA

Det digitale kappløpet

Digital utvikling, robotisering, kunstig intelligens og mobile plattformer er bare noen sider ved den digitale utviklingen. Bortimot halvparten av dagens arbeidsoppgaver kan bli automatisert, og de fleste stillinger vil kreve en kontinuerlig oppdatering av kompetanse.


08.00: Registrering og kaffe

09.00: Velkommen

► Åpning av konferansen ved Per-Kristian Foss, Riksrevisor

Møteleder: Jens Gunvaldsen, revisjonsråd, Riksrevisjonen


09.15: Digitalisering av kommunene

Utviklingen av ny teknologi går raskere enn noen gang, og digitalisering bidrar til utvikling av bedre tjenester og mer effektivitet i norsk næringsliv og offentlig sektor. Henger kommune-Norge med i utviklingen, og hvordan skal man komme i gang?

Bjørn Ivar Moen, konst. administrerende direktør i Telenor Norge


10.15: Pause

10.30: E-Estland versus e- Norge, hva kan vi lære?

[Please note that this presentation will be conducted in english]

Ny teknologi har i løpet av det siste 10-året forandret hvordan internrevisor arbeider. I Estland har det vokst frem en rekke nye e-baserte tjenester både innen privat og offentlig sektor. Dette har endret metodene som internrevisor benytter. Helen vil snakke om digitaliseringssuksessen i Estland, hvor hele 99 prosent av statlige tjenester er digitalisert. Presentasjonen dekker blant annet hvordan internrevisors hverdag er påvirket av digitale signaturer, statlige e-baserte tjenester og ulike typer e-databaser.

Helen Anijalg, Certified Internal Auditor, Estonia


11.30: Lunsj & Mingling

12.30: Eksternrevisors bruk av nye metoder

Revisjonsbransjen står foran nye muligheter for å automatisere prosesser, tilgang på ‘Big data’ og bruk av ‘Audit data analytics’. Forskningsprosjektet DigAudit vil i samarbeid med bransjen utvikle ny kunnskap om muligheter og utfordringer dette gir i revisjonsprosessen og i utdanningen av revisorer. DigAudit består av delprosjektene:

  • En inngående kartlegging av den pågående digitaliseringsprosessen i de store revisjonsfirmaene
  • Undersøkelser av hvordan digitalisering kan forbedre og utfordre revisors profesjonelle skjønn
  • Studier av hvordan digitalisering hos revisjonsklienten påvirker utførelsen av revisjonen
  • Valg av læringsstrategier for å gjøre revisor best mulig rustet til å møte den digitaliserte virkeligheten

Aasmund Eilifsen, professor ved NHH


13.10: Digital utvikling i NAV - Midt i reisen

Hvordan utnytte og bruke nytteverdien som ligger i å digitalisere en bedrift. NAV står midt i digitaliseringsreisen som allerede har pågått en del år, og som er rettet mot å lage neste generasjons velferdsløsninger. Sluttbruker-perspektivet i systemutviklingen endrer og støtter NAV i arbeidet med å sette brukeren i sentrum.

Torbjørn Larsen, IT-direktør, NAV


14.00: Pause

Spor A

14.30 - 15.10: Den røde tråden: Digitaliseringstiltak gir bedre helhetlig risikostyring

Møteleder: Marit Trodal, IIA Norge

Hvordan integreres risiko i virksomhetsstyringen og hvordan påvirker ambisjonene om digitalisering dette arbeidet i Undervisningsbygg Oslo KF? Presentasjonen tar for seg helhetlig risikostyring og eksempel på digitaliseringstiltak og gevinster fra Eiendomsporteføljeløsningen.

Ayse Nordal, seniorrådgiver, fagansvarlig - risikostyring i Undervisningsbygg Oslo KF

Maren Ormestad Christiansen, Seksjonsleder - Forvaltning i Undervisningsbygg Oslo KF

Spor B

14.30 - 15.10: Maskinlæring, automatisering og algoritmer - det er nå det skjer!

Møteleder: Kristin Henriksen, Riksrevisjonen

Det blir skrevet mye luftig rør om maskinlæring og algoritmer om dagen. Det er den vanlige visa: «Sørg for å gjøre noe tilstrekkelig mystisk… og selg deretter løsningen». Tja. Maskinlæring og teknologi for automatisering er reelt spennende saker, men særlig mystisk er det ikke. Fokus vil således være på de enkle prinsippene som ligger til grunn for maskinlæring og konkrete, revisjonsrelevante eksempler.

Jan Roar Beckstrøm, avdelingsdirektør i Riksrevisjonen og prosjektleder for Riksrevisjonens datasenter


15.10 - 15.25: Kaffe & Mingling

Spor C

15.25 - 16.05: Ready or not, here we come

Møteleder: Marit Trodal, IIA Norge

Revisjon med etterlevelsen av personvern-forordningen/GDPR etter juli 2018. NAV ansatte i 2017 et personvernombud. NAVs internrevisjon gjennomførte en revisjon av hvor klar NAV var til å møte de nye kravene i GDPR forordningen. Anders vil ta for seg de ulike GDPR utfordringer NAV stod ovenfor høsten 2017, og Terje vil vise hvordan internrevisjonen vurderte og håndterte disse utfordringene.

Anders Holt, personvernombud, NAV

Terje Klepp, revisjonsdirektør, NAV

Spor D

15.25 - 16.05: Slik blir saksbehandlingen mer effektiv!

Møteleder: Lars-Christian Møller, Riksrevisjonen

Lånekassens bruk av kunstig intelligens for mer effektiv saksbehandling – både for kundene og Lånekassen. Smart bruk av teknologi kan effektivisere dette arbeidet. Det viser erfaringen så langt med etatens bruk av maskinlæring. Business-caset er godt og handler om å lage en modell som gjør det mer effektivt å plukke ut kunder til kontroll.

Heidi Brunborg, Lånekassen


16.05 - 16.20: Kaffe & Benstrekk

Spor E

16.20 - 17.00: Ansvar, avtaler og informasjonssikkerhet

Møteleder: Renate Borgmo, NKRF

Flere og flere kommuner tar nå i bruk eller vurderer å ta i bruk velferdsteknologi. Hvordan revidere kommunens inngåelse og oppfølging av databehandleravtaler med underleverandører som behandler personvernsopplysninger på vegne av kommunen.

Camilla Nervik, juridisk seniorrådgiver i Datatilsynet

Takk for nå ved Ellen Brataas, generalsekretær, IIA Norge

Spor F

16.20 - 17.00: Løper vi sammen eller hver vår vei? Digitalisering i offentlig sektor

Møteleder: Kristin Henriksen; Riksrevisjonen

Hvordan utnytter offentlig sektor digitale løsninger for å effektivisere prosesser som gir bedre offentlige tjenester og hvilken posisjon har kommune og stat i det digitale kappløpet nå? Ingrid går gjennom Riksrevisjonens undersøkelse av digitalisering i kommunale og statlige tjenester. Line gir et samlet oversiktsbilde av arbeidet mot kommunesektoren sett fra KS.

Ingrid Enge, seniorrådgiver i Riksrevisjonen

Line Richardsen, avdelingsdirektør, KS

Takk for nå ved Rune Tokle, daglig leder, NKRF

[Det tas forbehold om endringer i programmet. Sist oppdatert: 3. oktober 2018.]


Om foredragsholderne

Bjørn Ivar Moen, konst. administrerende direktør i Telenor Norge

Bjørn Ivar Moen har ledet mobildivisjonen i Telenor Norge gjennom fem år, og i september 2018 gikk han inn som konstituert administrerende direktør i selskapet. Han har vært i Telenor siden år 2000 og har ledet produktdivisjonen, Telenor Business og Telenors fastnettvirksomhet i Sverige. Han er utdannet ingeniør, og før han startet i Telenor jobbet han i ABB med ansvar for internasjonalt salg og distribusjon av fiberoptikk og datanettverk. Bjørn Ivar er en dreven foredragsholder som er engasjert i digitalisering, kundeopplevelser, innovasjon, kultur og lederskap.

Helen Anijalg, Certified Internal Auditor, Estonia

Helen har vært medlem i IIA siden 2002 og har i to perioder vært styremedlem i IIA Estland. Siden 2015 har Helen hjulpet IIA Estland med å organisere Baltic Internal Auditors Roundtable, som er en samarbeidsmulighet for baltiske og nordiske internrevisorer. Helen har studert ved Tartu Universitet og ved Uppsala Universitet, Sverige. Hun har mastergrad i økonomi. Tidligere erfaring omfatter blant annet 10 år i internrevisjonen i Estlands finansdepartement.

Aasmund Eilifsen, professor ved NHH

Aasmund e programleder for masterstudiet i regnskap og revisjon (MRR) samt forskningsleder for NHH prosjektet om digitalisering av revisjonen DigAudit. Han har i hovedsak vært tilknyttet NHH miljøet siden siste halvdel av 1970-årene, med enkelte gjesteprofessorater ved amerikanske universiteteter. Aasmunds hovedinteresse er revisjonsbransjen, revisors skjønn og beslutninger, så vel som revisors bruk av store datamengder og kvalitative forskningsmetoder. Han har forfattet, eller vært medforfatter i, mer enn 25 artikler i ulike internasjonale tidsskrift. Han er også hovedforfatter i av de mest solgte internasjonale revisjonsbøker: Auditing and Assurance Services International Edition.

Torbjørn Larsen, IT-direktør, NAV

Torbjørn har siden august 2015 vært IT-direktør i NAV og har lang erfaring fra ulike lederstillinger innen IT i en rekke norske og internasjonale selskap. I begrunnelsen for prisen som Årets digitaliseringsleder 2017 sier juryen om Larsen: «Torbjørn har vist seg som fremoverlent og optimistisk og de initiativene han har tatt har allerede satt tydelige spor i NAV».

Ayse Nordal, seniorrådgiver, fagansvarlig - risikostyring i Undervisningsbygg Oslo KF

Ayse er senior rådgiver med fagansvar for risikostyring og planlegging i Undervisningsbygg. Hun har B.Sc. og M.Sc. i økonomi og statistikk og Licentiatgrad fra Norges Handelshøyskole i Bergen og lang ledererfaring fra privat og offentlig sektor. Ayse har holdt mange foredrag i Norge og internasjonalt og skrevet flere artikler om risikostyring.

Maren Ormestad Christiansen, Seksjonsleder - Forvaltning i Undervisningsbygg Oslo KF

Maren er seksjonsleder for forvaltningsseksjonen i Undervisningsbygg og er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo med spesialisering i boligrett og odels- og åsetesrett. Hun har lang fartstid fra eiendomsbransjen i både offentlig og privat sektor. Maren er også foreleser på forvalterstudiet for Senter for Eiendomsfag.

Jan Roar Beckstrøm, avdelingsdirektør i Riksrevisjonen og prosjektleder for Riksrevisjonens datasenter

Jan Roar er opprinnelig sosiolog, har i en årrekke være leder for en metodeseksjon i Riksrevisjonen, men har nå rotet seg inn i IT-teknologien. Han er også komitéformann i INTOSAIs standardsettingskomité for forvaltningsrevisjon og spiller bass i et band som utelukkende spiller Lou Reed-låter.

Anders Holt, personvernombud, NAV

Anders ble ansatt som NAVs første personvernombud (PVO) høsten 2017. Før han kom til NAV hadde han ulike stillinger i Telenor konsernet i en periode på 13 år, hvor han hadde rollen som PVO de siste 6 årene. Som PVO skal Anders være en «vaktbikkje» i NAV og bidra til at organisasjonen er kjent med, og etterlever, kravene i personvernlovgivningen.  Dette vil blir enda viktigere etter at GDPR forordningen er trådt i kraft i Norge i løpet av 2018. Anders er utdannet filosof ved Universitetet i Oslo, og er engasjert i ulike typer filosofiske aktiviteter.

Terje Klepp, revisjonsdirektør, NAV

Terje er siviløkonom og statsautorisert revisor fra NHH. Han har hatt en lang karriere i Arthur Andersen og EY innen finansiell og operasjonell revisjon, samt IT-revisjon. Fra starten av 1990-tallet ledet han oppbyggingen av tjenester rettet mot internrevisjons markedet. Sommeren 2016 gikk han av som partner i EY, og begynte som revisjonsdirektør i NAV. Her leder han en avdeling med 15 medarbeidere.

Heidi Brunborg, Lånekassen

Nærmere omtale kommer ...

Camilla Nervik, juridisk seniorrådgiver i Datatilsynet

Camilla er utdannet jurist og jobber som seniorrådgiver i datatilsynet. Hun jobber blant annet opp mot personvern i helsesektoren. Herunder saksbehandling av konsesjoner i forbindelse med forskningsprosjekter, helseregistre og rådgivning. Nervik har jobbet i datatilsynet i 9 år.

Ingrid Enge, seniorrådgiver, Riksrevisjonen

Ingrid har mange års erfaring fra IT-bransjen (blant annet Norsk Data og Telenor) både på teknisk nivå og med ledelse før hun begynte i Riksrevisjonen for 15 år siden. Ingrid arbeider med forvaltningsrevisjon innenfor digitalisering, og har hatt ansvar både for rapporten om digitalisering av kommunale tjenester, og rapporten som kom i år om digitalisering i statlige virksomheter.

Line Richardsen, avdelingsdirektør, KS

Line har bakgrunn som ingeniør og økonom. Hun har vært IKT-leder i private og kommunale virksomheter siden 80-tallet. I 2006 startet Richardsen i KS, og arbeider nå som avdelingsdirektør for digitaliseringsområdet.


PROGRAM - 22. oktober 2018

Dagen før - faglig og sosial møteplass - ettermiddag og kveld

14.15: Registrering, med servering av lett mat & drikke

14.45: Velkommen

► Daglig leder NKRF, Rune Tokle


14.50: Robotene kommer; Digifrid møter Kommune-Kari

I 2017 begynte Digifrid å jobbe som saksbehandler i Bergen kommune. Litt senere begynte Kari å svare på spørsmål fra innbyggerne i Sandefjord om kommunens tjenester. Det spesielle med disse medarbeiderne er at de ikke er mennesker, men programvarebaserte roboter. Kari og Digifrid er begynnelsen på en teknologisk utvikling som vil gi store muligheter for bedre informasjon, bedre tjenester og mer effektivisering.

► Lars Petter Kjær, prosjektleder digitalisering, Sandefjord kommune

► Erik Lien, partner og konsulent, AVO consulting


15.45: Digitalisering av prosesser og tjenester i Skedsmo kommune

Skedsmo kommune har utarbeidet en egen digitaliseringsstrategi og har visjon om å være blant de fremste kommunene i Norge på elektronisk innbyggerdialog, digitale tjenester og effektiv forvaltning. Kommunen har høye forventninger til at innhold og tjenester presenteres på en brukervennlig og tilrettelagt måte.

► Håvard Wiik, Avdelingsleder web og portal, Skedsmo kommune

Program slutt ca. kl. 16.30


16.45: Vi møtes på GULATING PUB & RESTAURANT - før middag

I mai 2015 åpnet denne puben midt på torvet i Lillestrøm. Her finner du byens største utvalg av norske og utenlandske typer mikrobrygget øl, både på fat og flaske. Du blir tilbudt en ølplanke hvor du kan prøve ut seks forskjellige øltyper fra fat, med presentasjon og forklaring til hver enkelt.  

19.00: Middag på hotellet

[Det tas forbehold om endringer i programmet. Sist oppdatert: 25. juni 2018.] 


 

 

Arrangeres i et samarbeid mellom IIA Norge, Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) og Riksrevisjonen.


Kontaktinformasjon til arrangørene:


Nøkkelopplysninger

Fra/til22. oktober, 14:15 - 23. oktober, 17:00
PåmeldingsfristSnarest
PrisKr 3 300 eks. mva. med dagpakke 23. oktober (lunsj mm)
Kr 6 100 eks. mva. med overnatting og deltakelse begge dager
Kr 4 675 eks. mva. uten overnatting, men med deltakelse begge dager
Kr 1 350 eks. mva. for overnattling m/frokost fra 22. til 23 oktober 2018
StedThon Hotel Arena, Lillestrøm
Etterutdanning8 timer iht. NKRFs krav til etterutdanning
8 CPE-poeng (Dipl. I.R., CIA, CGAP, CCSA, CFSA og CRMA)
Vurderes som 2 timer revisjon og 6 timer innen andre fagområder iht. revisorlovens etterutdanningskrav
ForedragsholderSe programmet

Påmeldingsskjema

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Til toppen av siden

Topp