www.nkrf.no » Kurs og konferanser » Fagkonferanse og seminar » Samling for kontrollutvalgssekretariater 2018

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Samling for kontrollutvalgssekretariater 2018

NKRFs kontrollutvalgskomité inviterer til den 12. samlingen for de som arbeider i sekretariatene for kontrollutvalgene. Mange medarbeidere i kontrollutvalgssekretariatene har ingen eller kun noen få kolleger rundt seg til daglig.Dette er derfor en gyllen anledning til å få faglig påfyll og utveksle erfaringer med andre i samme situasjon. Denne årlige samlingen har etablert seg som en sentral arena for kunnskapsdeling og faglig utvikling på sekretariatenes arbeidsområde.


Program | #kus18nkrf

Vi starter samlingen med en bolk om den nye kommuneloven og arbeidet med tilhørende nye forskrifter. Deltakerne blir invitert til dele sine kommentarer og synspunkter på hva som er viktig å følge opp/påvirke i arbeidet med nye forskrifter.

Deretter vil NKRFs veileder for god skikk og praksis for kontrollutvalgssekretariatene, og som skal være ferdigbehandlet i styret på dette tidspunktet, utgjøre et bakteppe for mange innlegg om ulike temaer relatert til denne. Vi ser for oss følgende opplegg for denne bolken, som vil legge beslag på en stor del av samlingen:

  • Kort presentasjon av den nye veilederen
  • Overordnet analyse - eksempler på praksis
  • Plan for forvaltningsrevisjon
  • Hvordan lese og forstå forvaltningsrevisjonsrapporter?
  • Hvordan formulere gode vedtak?

I forbindelse med alle disse innledningene vil deltakerne blir invitert til å dele egne erfaringer og synspunkter.

Den nye personvernforordningen (GDPR) og ny personopplysningslov vil også få betydning for sekretariatenes og kontrollutvalgenes virksomhet. Deltakerne vil også her bli invitert til å dele egne erfaringer og synspunkter.

Til tross for at varsling er nærmere regulert i arbeidsmiljøloven, brukes ofte tips og varsling om hverandre som begreper. Kontrollutvalgene mottar slik informasjon fra ulikt hold. Det vil også her bli satt av tid til erfaringsdeling og synspunkter fra deltakerne.

Tradisjonen tro vil vi også i år sette av noe tid i programmet til Åpen post. I lys av at det skjer endringer i oppdragsporteføljen, kommunene endrer seg, kontrollutvalgets rolle er i utvikling, revisjonsvirksomhetene slår seg sammen osv., har komiteen foreløpig trukket fram sekretariatet i omstilling som et mulig tema. Deltakerne bes også om å komme med innspill/temaer som ønskes belyst/drøftet på samlingen. Disse kan gjerne sendes på forhånd til post@nkrf.no.

Middagen den 12. september vil bli avholdt utenfor hotellet på restauranten "To Rom og Kjøkken" midt i Trondheim sentrum. Før denne vil det bli omvisning på Rockheim - det nasjonale museet for populærmusikk.


Onsdag 12. september 2018:

10.00 - 10.10: Åpning
► Mona Moengen, leder av NKRFs kontrollutvalgskomite og daglig leder, ROKUS IKS

10.10 - 11.30*: Ny kommunelov og tilhørende forskrifter – hva nå?
► Kontrollutvalgskomiteen

11.30 - 12.30: Lunsj

12.30 - 13.00: Ny kommunelov og tilhørende forskrifter – hva nå? – forts.
 
13.00 – 13.30: NKRFs veileder for god skikk og praksis for kontrollutvalgssekretariatene – en kort presentasjon
► Alexander Etsy Jensen, nestleder i NKRFs styre og rådgiver, Temark

13.45 – 16.00*: Overordnet analyse – eksempler på praksis
► Kari Louise Hovland, rådgiver, Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet
► Birte Bjørkelo, director, Deloitte AS
► Anna Ølnes, forvaltningsrevisor, Revisjon Midt-Norge SA

16.15 – 17.00: Plan for forvaltningsrevisjon
► Torbjørn Berglann, daglig leder, Konsek Trøndelag IKS og Tor Arne Stubbe, forvaltningsrevisor, Revisjon Midt-Norge SA

*) Med innlagt pause

17:30: Sosialt program
► Omvisning på Rockheim - det nasjonale museet for populærmusikk og middag på restauranten "To rom og kjøkken"


Torsdag 13. september 2018:

09.00 - 09.45: Hvordan lese og forstå forvaltningsrevisjonsrapporter?
►Tor Arne Stubbe, forvaltningsrevisor, Revisjon Midt-Norge SA

10.00 – 10.45: Hvordan formulere gode vedtak? 
► Pål Ringnes, daglig leder, KUBIS

11.00 – 12.00: «Åpen post» - Innspill til aktuelle temaer ønskes fra deltakerne.
► Kontrollutvalgskomiteen

12.00 - 13.00: Lunsj

13.00 - 13.45: Den nye personvernforordningen (GDPR) og ny personopplysningslov – konsekvenser for sekretariatenes og kontrollutvalgenes virksomhet
► Bjørn Halvor Wikasteen, seniorrådgiver, K-Sekretariatet IKS

14.00 - 15.00: Tips versus varsling - hvordan håndterer vi dette?
► Ole Kristian Rogndokken, eget foretak


[Det tas forbehold om endringer i programmet, som er veiledende mht. tidsangivelser. Sist oppdatert: 27. august 2018]

Nøkkelopplysninger

Fra/til12. september, 10:00 - 13. september, 15:00
PåmeldingsfristSnarest
PrisKr 6 700 eks. mva. med overnatting (ikke-medl.: kr 7 100 eks. mva.)
Kr 4 780 eks. mva. uten overnatting (ikke-medl.: kr 5 180 eks. mva.)
Kr 1 160 eks. mva. for ekstra overnattling m/frokost fra 11. til 12. september 2018
StedClarion Hotel & Congress, Trondheim
Etterutdanning13 timer iht. NKRFs krav til etterutdanning.
ForedragsholderSe programmet

Beklager, men påmeldingen til dette kurset er stengt.

Til toppen av siden

Topp