www.nkrf.no » Kurs og konferanser » Kommunal jus » C.2.15 Spesiell forvaltningsrett - kommuner

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

C.2.15 Spesiell forvaltningsrett - kommuner

Tidl. benevnt C.1.8 Spesiell kommunalrett

Kommunenes virksomhet er i stor grad lovregulert, og det er nødvendig at den som skal utføre revisjon av kommunal virksomhet har tilstrekkelig kunnskap om de juridiske rammene kommunene opererer innenfor. Dette er et omfattende tema, og NKRF har derfor valgt å dele stoffet opp i to kurs som begge går over to dager. De to kursene henger sammen, men kan også tas hver for seg. Det første kurset i rekken er et innføringskurs i generell forvaltningsrett og kommunalrett med hovedvekt på kommuneloven, forvaltningsloven og offentleglova (C.1.7). Det andre kurset som tilbys her, er et innføringskurs i velferdsrett og opplæringsrett.

Kurset gir en innføring i de rettsreglene som pålegger kommunene oppgaver, gir innbyggerne rettigheter og regulerer utøving av kommunal myndighet. Dette er viktig bakgrunnskunnskap for revisorer som skal utføre forvaltningsrevisjon hvor formålet ofte er å undersøke om regelverket overholdes, såkalt compliance audit. NKRF tilbyr derfor dette innføringskurset i særlovgivningen for de sentrale kommunale velferdstjenestene; helse - og omsorgstjenester, sosialtjenester, barnevern, barnehager og opplæring.

Målsetting
Etter kurset skal deltakerne ha kunnskaper om kommunens ansvar og plikter og sentrale rettigheter innbyggerne har overfor kommunen. Deltakerne skal også ha kunnskaper om saksbehandlings- og klageregler som gjelder disse rettighetene. Deltakerne skal endelig ha fått kjennskap til hovedtrekkene i de statlige tilsynsordningene etter velferdslovgivningen og opplæringslova samt spesielle regler i denne lovgivningen av betydning for organiseringen av de kommunale oppgavene.

Målgruppe
Primært nyansatte forvaltningsrevisorer med samfunnsvitenskapelig eller økonomisk bakgrunn. Kurset kan også være av interesse for kontrollutvalgssekretærer, regnskapsrevisorer og kommunalt og fylkeskommunalt ansatte.

Innhold 

  • Sosiale tjenester i NAV
  • Kommunale helse- og omsorgstjenester
  • Barnevernstjenester
  • Barnehagelovgivningen
  • Opplæringslova

Nøkkelopplysninger

Fra/til5. desember, 10:00 - 6. desember, 16:00
Påmeldingsfrist1. november
PrisKr 6 750 eks. mva. med overnatting (ikke-medl.: kr 7 150 eks. mva.)
Kr 5 520 eks. mva. uten overnatting (ikke-medl.: kr 5 920 eks. mva.)
Kr 1 150 eks. mva. for ekstra overnatting m/frokost fra 4. til 5. desember 2018
StedQuality Airport Hotel Gardermoen, Jessheim
Etterutdanning14 timer iht. NKRFs krav til etterutdanning
Vurderes som 14 timer innen andre fagområder iht. revisorlovens etterutdanningskrav
ForedragsholderCand. jur. og dosent Ingun Sletnes, OsloMet - storbyuniversitetet

Påmeldingsskjema

*

*

*

*

*

*

*

*

Til toppen av siden

Topp