www.nkrf.no » Kurs og konferanser » Kommunal jus » C.2.6 Offentlige anskaffelser

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Haakon VIIs gt. 9
Postboks 1417 Vika
0161 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

C.2.6 Offentlige anskaffelser

Erfaringer så langt viser at mange innen kommunal sektor har problemer med etterlevelse av lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter. Kurset er et innføringskurs med en bred gjennomgang av regelverket med særlig fokus på anskaffelser av tjenester.

Målsetting

Etter kurset skal deltakerne ha fått en innføring i aktuelt lov- og regelverk knyttet til offentlige anskaffelser.

Målgruppe

Kommunalt og fylkeskommunalt ansatte, revisorer, kontrollutvalgssekretærer og andre med behov for å få nærmere kjennskap til anskaffelsesreglene.

Innhold

Kurset behandler følgende tema:

 • Organisering av kommunal virksomhet - konkurranseutsetting - forholdet til reglene om offentlige anskaffelser
 • Hvilke formål skal anskaffelsesreglene ivareta og hvilke grunnleggende krav stilles til offentlige anskaffelser
 • Hvilke oppdragsgivere og hvilke anskaffelser er omfattet av henholdsvis anskaffelsesloven og anskaffelsesforskriften
 • Ulike anskaffelsesprosedyrer
 • Kunngjøring og konkurransegrunnlag
 • Kvalifikasjonskrav, utvelgelseskriterier, egenerklæringer, kravspesifikasjoner, tildelingskriterier og kontraktsvilkår
 • Avvisningsreglene
 • Forhandlinger og avklaringer under konkurransen
 • Avslutning av konkurranser og valg av tilbud
 • Særlig om anskaffelser av helse- og sosialtjenester
 • Klage- og sanksjonssystemet og reglene om erstatning

Nøkkelopplysninger

Fra/til31. oktober, 10:00 - 1. november, 16:00
PåmeldingsfristSnarest
PrisKr 6 750 eks. mva. med overnatting (ikke-medl.: kr 7 150 eks. mva.)
Kr 5 500 eks. mva. uten overnatting (ikke-medl.: kr 5 900 eks. mva.)
Kr 1 150 eks. mva. for ekstra overnatting m/frokost fra 30. til 31. oktober 2018
StedThon Hotel Oslo Airport, Gardermoen
Etterutdanning14 timer iht. NKRFs krav til etterutdanning
Vurderes som 14 timer innen andre fagområder iht. revisorlovens etterutdanningskrav
ForedragsholderCand. jur. Ingun Sletnes, dosent, OsloMet - storbyuniversitetet

Påmeldingsskjema

*

*

*

*

*

*

*

*

Til toppen av siden

Topp