www.nkrf.no » Kurs og konferanser » Regnskap » B.1.0 Intro - kommuneregnskap

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!

      

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

B.1.0 Intro - kommuneregnskap

Det kommunale regnskapet og økonomisystemet skiller seg fra et regnskap for private virksomheter på flere viktige områder. I dette kurset gjennomgås de grunnleggende økonomiske rammebetingelsene, regnskapsreglene og regnskapsprinsippene for kommuner og fylkeskommuner.

Kurset gir en innføring i de prinsipielle forhold i det finansielt orienterte kommunale regnskapssystemet med sammenligninger til regnskap etter god regnskapsskikk, gjennomgang av grunnleggende kommunale regnskapsprinsipper, kontoplan og hovedregler i årsavslutning av kommuneregnskapet. Det settes fokus på særskilte forhold i et kommunalt regnskap.

Målsetting
Kurset skal gi deltakerne en grunnleggende forståelse for det kommunale regnskaps- og økonomisystemet, samt en innføring i de generelle økonomiske rammebetingelsene for kommunene og fylkeskommunene. Kurset skal i tillegg gi deltakerne en grundig innsikt i spesielle regnskapsbestemmelser for kommuneregnskapet.

Målgruppe
Alle som trenger grunnleggende kunnskaper om kommunalt regnskap.

Forkunnskaper
Ingen spesielle, men noe generell kunnskap om regnskap er en fordel, da kurset bygger noe på grunnleggende regnskapsforståelse.

Innhold

  • Grunnleggende prinsipper i et finansielt orientert regnskap
  • Anordningsprinsippet - innføring i forskjellige periodiseringer (eks. med ordinære inntekter og utgifter, påløpte ikke forfalte og ikke betalte renter og avdrag på lån, tilskudd osv.)
  • Økonomiske sammenhenger - spesielt i balansen og kretsløpene m/posteringsregler
  • Driftsregnskapet og investeringsregnskapet
  • Posteringseksempler
  • Resultatbegrepene; brutto driftsresultat, netto driftsresultat og mer-/mindreforbruk
  • Økonomistyring, egenkapital, arbeidskapital og likviditet
  • Årsavslutning, grunnleggende momenter

Nøkkelopplysninger

Fra/til13. september, 10:00 - 14. september, 16:00
PåmeldingsfristSnarest
PrisKr 6 500 eks. mva. med overnatting (ikke-medl.: kr 6 900 eks. mva.)
Kr 5 400 eks. mva. uten overnatting (ikke-medl.: kr 5 800 eks. mva.)
Kr 1 076 eks. mva. for ekstra overnatting m/frokost fra 12. til 13. september 2017
StedThon Hotel Oslo Airport, Gardermoen
Etterutdanning14 timer iht. NKRFs krav til etterutdanning
ForedragsholderKnut Erik Lie, seniorrådgiver NKRF og ansvarlig for utredningslederfunksjonen i Foreningen for god kommunal regnskapsskikk

Beklager, men påmeldingen til dette kurset er stengt.

Til toppen av siden

Topp