www.nkrf.no » Kurs og konferanser » Revisjon » A.2.43 Kvantitative metoder i forvaltningsrevisjon

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

A.2.43 Kvantitative metoder i forvaltningsrevisjon

En forvaltningsrevisjons legitimitet og troverdighet er avhengig av et pålitelig og gyldig datagrunnlag som igjen hviler på forsvarlig metodebruk. Revisor kan velge mellom flere ulike metoder, og RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon anbefaler en kombinasjon av metoder for å styrke tilliten til revisors funn. De hyppigst anvendte metodene i forvaltningsrevisjon er kvalitative metoder som intervju og dokumentanalyse. Men også kvantitative metoder som spørreskjema kan være aktuelle å ta i bruk. NKRF har derfor gleden av å tilby et kurs i kvantitative metoder.

Kursholder er Dag Ingvar Jacobsen som er professor ved Universitetet i Agder. Han har en sterk forskningsinteresse i norsk kommunalforvaltning og har skrevet flere bøker både om dette temaet og om samfunnsvitenskapelig metode..

Kurset har blitt svært godt mottatt av tidligere deltakere, hør bare:

 • Innholdet i kurset er konkret og praktisk rettet. Til tross for et komplisert tema, ble det aldri kjedelig. Det var passe veksling mellom god forelesning og oppgaver vi skulle løse.
   
 • Et av de absolutt beste kursene jeg har vært på - om ikke det beste. Enkel fremstilling av komplisert teori, ga veldig bra utbytte.
   
 • Foreleser er en god formidler og gjør temaet relevant til revisors hverdag.

Målsetting
Kursdeltakerne vil få kunnskap om bruk av spørreskjemaundersøkelser som metode for innsamling av data i forvaltningsrevisjon, herunder:

 • ulike design
 • utforming av spørreskjema
 • datainnsamlingsmetoder, bl. a. web-baserte undersøkelser
 • analyse

Målgruppe
Forvaltningsrevisorer og andre som har behov for økt metodekunnskap.

Innhold

 • Kort om spørreskjemaundersøkelser – ulike design, muligheter og begrensninger
 • Utforming av spørreskjema – oppbygging, spørsmålsformulering og formulering av svaralternativer
 • Datainnsamlingsmetoder, med spesiell vekt på muligheter og begrensninger knyttet til web-baserte undersøkelser
 • Utvalg av respondenter, problemer knyttet til frafall, muligheter for generalisering
 • Koding og innlegging av data, klargjøring for analyse
 • Den første analysen – frekvensfordelinger og grafiske fremstillinger
 • De mest brukte (enkle) statistiske mål for å finne det typiske og/eller det avvikende
 • Samvariasjon – enkle tabeller og korrelasjonsmål
 • Grafisk presentasjon av samvariasjon
 • Introduksjon til mer komplekse analysemetoder – regresjon, muligheter og begrensinger

Det vil bli en veksling mellom forelesning, presentasjon av et praktisk eksempel fra en gjennomført forvaltningsrevisjon, egenarbeid individuelt eller i små grupper, og korte plenumsdiskusjoner.

Det vil også bli utarbeidet en liste med litteraturtips på de enkelte felt.

Nøkkelopplysninger

Fra/til7. mai 2019, 10:00 - 8. mai 2019, 15:30
Påmeldingsfrist28. mars 2019
PrisKr 6 850 eks. mva. med overnatting (ikke-medl.: kr 7 250 eks. mva.)
Kr 5 700 eks. mva. uten overnatting (ikke-medl.: kr 6 100 eks. mva.)
Kr 1 235 for overnattling m/frokost fra 6. til 7. mai 2019
StedScandic Lillestrøm
Etterutdanning14 timer iht. NKRFs krav til etterutdanning.
Vurderes som 14 timer innen andre fagområder iht. revisorlovens etterutdanningskrav.
ForedragsholderDag Ingvar Jacobsen, professor, Universitetet i Agder

Påmeldingsskjema

*

*

*

*

*

*

*

*

Til toppen av siden

Topp