www.nkrf.no » Kurs og konferanser » Revisjon » A.2.6 Revisjon av årsregnskapet

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!

      

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

A.2.6 Revisjon av årsregnskapet

Regnskapsavslutningen er en arbeidskrevende tid både for administrasjonen og revisor. Det er viktig at denne prosessen er forberedt slik at revisor er mest mulig effektiv i denne perioden. En forutsetning er da at revisor har den nødvendige oversikt over årsavslutningsprosessene, samt kunnskap om aktuelle og nødvendige revisjonshandlinger.

Aktuelle tema i årsoppgjøret vil bli tatt opp og diskutert. I tillegg tar kurset opp dagsaktuelle tema som nye regnskapsstandarder og uttalelser fra Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS), problemstillinger omkring etablering og årsavslutning for kommunale foretak og en gjennomgang av selvkostreglene (VAR-området). Kurset fokuserer spesielt på revisors rolle og oppgaver ved avslutningen av revisjonen.

Kurset vil være en kombinasjon av forelesninger og oppgaver i plenum.

Målsetting
Kurset skal gi deltakerne en grundig innsikt i viktige årsavslutningsmomenter, avstemminger og analyser av kommunens årsregnskap, samt innsikt i krav til revisjonshandlinger i årsoppgjøret.

Målgruppe
Oppdragsansvarlige revisorer og andre revisorer med oppgave å utføre revisjon av årsregnskapet.

Forkunnskaper
Tilsvarende kurset B.1.0 Intro - kommuneregnskap.

Innhold
Fokus på viktige momenter ved årsavslutning av kommuneregnskapet, som omfatter nye regler, uttalelser og vurderinger som bør gjøres i denne forbindelse. Aktuelle emner som kan bli belyst er for eksempel:

 • Aktuelle regnskapsstandarder, notater og uttalelser fra GKRS og KMD
 • Lån og avdrag
 • Selvkost
 • Kontroll av balansen
 • Avslutning av drifts- og investeringsregnskapet
 • Bruk- og avsetning av frie fond og andre egenkapitalkonti
 • Periodisering av årsregnskapet iht. anordningsprinsippet
 • Noter i kommuneregnskapet og årsberetningen
 • Noen viktige nøkkeltall for kommunalt regnskap
 • Kommunale foretak
 • Revisjonshandlinger ved årsavslutningen
 • Revisjonsberetningen

Nøkkelopplysninger

Fra/til17. januar 2018, 10:00 - 18. januar 2018, 15:00
Påmeldingsfrist14. desember
PrisKr 6 600 eks. mva. med overnatting (ikke-medl.: kr 7 000 eks. mva.)
Kr 5 500 eks. mva. uten overnatting (ikke-medl.: kr 5 900 eks. mva.)
Kr 1 165 for overnattling m/frokost fra 16. til 17. januar 2018
StedThon Hotel Oslo Airport, Gardermoen
Etterutdanning13 timer iht. NKRFs krav til etterutdanning
Vurderes som 1 time revisjon, 2 timer regnskap og 10 timer innen andre fagområder iht. revisorlovens etterutdanningskrav og som 1 time finansregnskap og 1 time bokføring iht. regnskapsførerlovens krav
ForedragsholderReg. revisor Åge Sandsengen, revisjonssjef Kommunerevisjon IKS og medlem av fagkomiteen i Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS) og Knut Erik Lie, seniorrådgiver NKRF og ansvarlig for utredningslederfunksjonen i GKRS

Påmeldingsskjema

*

*

*

*

*

*

*

*

Til toppen av siden

Topp