www.nkrf.no » Kurs og konferanser » Revisjon » A.3.10 Planlegging og gjennomføring av en forvaltningsrevisjon

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

A.3.10 Planlegging og gjennomføring av en forvaltningsrevisjon

Ifølge kommuneloven med forskrifter skal kommunens virksomhet årlig gjøres til gjenstand for forvaltningsrevisjon. Kommuneloven definerer forvaltningsrevisjon som systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger.

Regelverket krever at gjennomføring og rapportering av forvaltningsrevisjon skal skje i henhold til god kommunal revisjonsskikk og etablerte og anerkjente standarder på området. Norges Kommunerevisorforbund har som standardsettende organ fastsatt en egen standard for forvaltningsrevisjon - RSK 001. Denne standarden definerer innholdet i begrepet god kommunal revisjonsskikk innenfor forvaltningsrevisjonsområdet. Det er også utarbeidet en veileder for gjennomføring av forvaltningsrevisjon.

Norges Kommunerevisorforbund tilbyr et grunnkurs i planlegging, gjennomføring og rapportering av forvaltningsrevisjon basert på kommunelovens bestemmelser, RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon og Veileder i forvaltningsrevisjon.

Læringsmål
Kurset tar sikte på å gi deltakerne en forståelse for forvaltningsrevisjonens innhold og funksjon med vekt på hvilke faglige utfordringer som ligger i det å gjennomføre forvaltningsrevisjon. Kurset gir innsikt i hvordan denne oppgaven bør planlegges, gjennomføres og rapporteres for at prosessen og resultatene skal ha tilstrekkelig kvalitet. Hovedvekten vil bli lagt på utarbeiding av problemstillinger, utarbeiding og bruk av revisjonskriterier, vurdering av databehov og metode, sammenhengen mellom problemstillinger, revisjonskriterier, data og revisors vurderinger og konklusjon. Utformingen av selve revisjonsrapporten vil også bli berørt.

Innhold

 • Kort presentasjon av rammeverket rundt forvaltningsrevisjon
 • Formelle krav til revisor
 • Kontrollutvalgets rolle som bestiller
 • Revisjonsdialogen
 • Planlegging av forvaltningsrevisjon
 • Utarbeiding av problemstillinger
 • Utarbeiding og bruk av revisjonskriterier
 • Vurdering av databehov og metoder for innsamling og analyse av data
 • Sammenhengen mellom problemstillinger, revisjonskriterier, data og revisors vurderinger og konklusjon
 • Anbefalinger
 • Forvaltningsrevisjonsrapporten
 • Krav til dokumentasjon
 • Kvalitetssikring av forvaltningsrevisjonsprosessen

Målgruppe
Kurset er et innføringskurs for alle som skal arbeide med forvaltningsrevisjon, både som utførere og bestillere.

Forelesere
Forelesere er Berit Juul og Renate Borgmo. Berit Juul er cand. philol. og har lang erfaring med forvaltningsrevisjon – først ti år i Riksrevisjonen og siden i Trondheim kommunerevisjon. Renate Borgmo er seniorrådgiver i Norges Kommunerevisorforbund med et særlig ansvar for forvaltningsrevisjon. Hun er samfunnsviter og har lang erfaring fra kommunal virksomhet og fra kommunal forvaltningsrevisjon.

Nøkkelopplysninger

Fra/til26. september, 10:00 - 27. september, 16:00
PåmeldingsfristSnarest
PrisKr 6 750 eks. mva. med overnatting (ikke-medl.: kr 7 150 eks. mva.)
Kr 5 500 eks. mva. uten overnatting (ikke-medl.: kr 5 900 eks. mva.)
Kr 1 327 eks. mva. for ekstra overnatting m/frokost fra 25. til 26. september 2018
StedThon Hotel Arena, Lillestrøm
Etterutdanning14 timer iht. NKRFs krav til etterutdanning
Vurderes som 14 timer innen andre fagområder iht. revisorlovens etterutdanningskrav
ForedragsholderBerit Juul, forvaltningsrevisor, Trondheim kommunerevisjon og Renate Borgmo, seniorrådgiver, NKRF

Påmeldingsskjema

*

*

*

*

*

*

*

*

Til toppen av siden

Topp