www.nkrf.no » NKRF mener » Like krav - like muligheter

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Haakon VIIs gt. 9
Postboks 1417 Vika
0161 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Like krav - like muligheter

(NKRF mener | 11. mai 2018)

Hvis det skal stilles samme krav til autorisasjon for kommunale som private revisorer, må de få samme mulighet til å få godkjent sin praksis.

I Kommunal Rapport 25. april etterlyser Per Hanstad i Den norske Revisorforening (DnR) at det stilles samme krav om autorisasjon for kommunale revisorer som for private revisorer.

Styreleder Per Olav Nilsen, NKRF

Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) har ikke noe imot at det stilles slike krav, men Hanstad hopper bukk over et viktig poeng, nemlig at det i dag ikke er likebehandling av praksis fra privat og kommunal revisjon.

Dagens lovverk krever at for å bli statsautorisert revisor, må man i tillegg til den formelle utdanninga ha tre års praksis som revisor – der minst ett år må være fra privat revisjon. Dette gjør det umulig for en revisor med praksis fra kommunal revisjon å bli statsautorisert revisor – med mindre vedkommende slutter i den kommunale revisjonen for å skaffe seg praksis i privat revisjon.

Hanstad er, som medlem av revisor- og regnskapsførerlovutvalget, en del av det flertallet som foreslår en videreføring av denne forskjellsbehandlinga. Det samme har DnR sagt i sitt høringssvar til utvalgets innstilling.

Vårt motto er «Like krav – like muligheter», ikke som Hanstads: «Like krav – ulike muligheter».

Videre sier Hanstad at NKRF hadde vanskeligheter med å uttale seg om en sak i Valdres, og at det er bukken som passer havresekken.

Daglig leder Rune Tokle, NKRF

For det første vil vi slå fast at vi ikke hadde vanskeligheter med å uttale oss. Vi brukte tid på å gå inn i den aktuelle saken, og uttalte oss om det vi mente var sakens realiteter.

Det er videre sånn at også DnR vil måtte havne i situasjoner der de må uttale seg om egne medlemmer. Vi har ikke behov for å mistenkeliggjøre DnR av den grunn.

I Norge står det kommunale selvstyret sterkt. Forslaget til ny kommunelov bekrefter dette, og det foreslås også at det kommunale selvstyret skal lovfestes. Det virker derfor ekstra sterkt når DnR snakker ned den kontrollen folkevalgte organer utfører.

Sannheten er at kommunal revisjon er underlagt kontinuerlig kontroll fra sine oppdragsgivere, som er kommunestyrene. I tillegg har vi en egen foreningsbasert kvalitetskontroll, som også DnR har for sine medlemmer.

Det er også viktig å huske på at kommunal revisjon ikke bare er regnskapsrevisjon. Det er også forvaltningsrevisjon som krever annen kompetanse. NKRF kontrollerer begge deler, og har ingenting imot at det blir etablert et statlig tilsyn med kommunal revisjon. Men da må også de regnskapsrevisorene som jobber i kommunal revisjon, og som har den samme kompetansen som de som jobber i privat revisjon, få sin praksis godkjent og kunne bli statsautoriserte eller registrerte revisorer.


[Dette innlegget ble også publisert i Kommunal Rapport den 11. mai 2018 og på www.kommunal-rapport.no den 14. mai 2018]

Til kurs- og konferanseoversikten
Til Presseklipp om revisjon, kontroll og tilsyn i kommunal sektor
Til program og påmelding

  • Til Forvaltningsrevisjonsregisteret med søkbar oversikt over rapporter fom. 2005

  NKRF på Twitter:

Til toppen av siden

Topp