www.nkrf.no » Kurs og konferanser » Nasjonal Fagkonferanse i offentlig revisjon 2014

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Klikk er for fullstendig program (pdf)

Denne artikkelen inneholder lenker til dokumentasjon, bakgrunnsinformasjon o.l. relatert til konferansen.


"Velkomstbrev" til deltakerne »

Deltakerliste - sortert alfabetisk etter navn

Deltakerliste - sortert alfabetisk etter arbeidssted


Program/konferansebrosjyre: pdf-versjon ⇒  

Dag 1 - Plenum: Virksomhetstyring

Dag 2 - Sesjon 1: Digitalisering, informasjonssikkerhet og IT-revisjon

Dag 2 - Sesjon 2: Virksomhetsstyring, internkontroll og revisjon

Dag 2 - Sesjon 3: Offentlig støtte og offentlige anskaffelser


Tirsdag 28. oktober 2014 | Plenum: Virksomhetsstyring

10.00: Velkommen – åpning av konferansen
► Møteleder Daglig leder Ole Kristian Rogndokken, Norges Kommunerevisorforbund (NKRF)

10.15 - 11.00: Et blikk på offentlig revisjon | Presentasjon
► Riksrevisor Per-Kristian Foss

11.20 - 12.00: Visjoner for offentlig sektor: Fornye, forenkle og forbedre – hva betyr det? | Presentasjon
► Statssekretær Paul Chaffey (H), Kommunal- og moderniseringsdepartementet

12.20 - 13.00: Tilsyn, kontroll og revisjon – går vi i beina på hverandre? | Presentasjon
► Matz Sandman

14.00: God virksomhetsstyring – enkelt og greit? | Presentasjon
► Direktør Øystein Børmer, Direktoratet for økonomistyring (DFØ)

14.30 - 15.00: Mål- og resultatstyring av Innovasjon Norge – kan vi og vil vi? | Presentasjon
► Direktør Mona Skaret, Innovasjon Norge
► Seniorrådgiver Sigrid Gåseidnes, Innovasjon Norge

15.20 - 16.00: Revisors rolle i å vurdere kvaliteten på virksomhetsstyringen | Presentasjon
► Avdelingsdirektør Frank Alvern, Forsvarsdepartementets Internrevisjon

16.20: IT og revisjon - IT-revisjon er ikke bare for IT-revisorer | Presentasjon
► Partner Kent Kvalvik, Risk & Advisory Services, RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen AS

17.00: Null CTRL: Så lett går det galt! | Presentasjon
► Reportasjeleder Espen Sandli, Dagbladet

17.30: Avslutning – praktiske opplysninger
► Møteleder Ole Kristian Rogndokken, NKRF


Onsdag 29. oktober 2014 | Sesjon 1: Digitalisering, informasjonssikkerhet og IT-revisjon

Møteleder: Avdelingsdirektør Ulrike Schroeter-Skaug, Riksrevisjonen

1A | 09.00 - 09.45: Avmystifisere internkontroll/styringssystem – informasjonssikkerhet | Presentasjon
► Seniorrådgiver Jan Sørgård, Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

1B | 10.15 - 11.30: Digitalisering i kommunene med fokus på risiko | Presentasjon
► Sjefsarkitekt Rune Sandland, KommIT, KS - Kommunesektorens organisasjon

1C | 12.30 13.15: IT-revisjon for dummies - praktisk it-revisjon for regnskapsrevisor i regnskapsbekreftelsen | Presentasjon | Revisjonsprogram (Word)
► Underdirektør Børre Lagesen, Riksrevisjonen

1D | 13.35 - 14.50: Hvilken konsekvenser har skala for risiko- og sikkerhetsarbeidet i digitaliseringen av offentlig sektor? | Presentasjon
► Leder for sikkerhetstjenester Geir Engh-Hellesvik, BDO Norge AS


Onsdag 29. oktober 2014 | Sesjon 2: Virksomhetsstyring, internkontroll og revisjon

Møteleder: Rådgiver Hilde Tanggaard, Norges Interne Revisorers Forening (NIRF)

2A | 09.00 - 09.45: Helhetlig virksomhetsstyring og god internkontroll – hvordan får vi det til? | Presentasjon
► Rådmann Martin W. Kulild, Hamar kommune

2B | 10.15 - 11.30: Revisjon av virksomhetsstyring | Presentasjon
► Ekspedisjonssjef Therese Johnsen, Riksrevisjonen

2C | 12.30 13.15: Revisjon av store investeringsprosjekter | Presentasjon
► Seniorrådgiver Hilde Ludt, Kommunerevisjonen Oslo kommune
► Seniorrådgiver Geir Lunde, Kommunerevisjonen Oslo kommune

2D | 13.35 - 14.50: Kontroll, risikostyring og governance er krevende oppgaver for organisasjonen og dens internrevisjon. Hvordan kan nyhetene i COSO 2013 være til hjelp? | Presentasjon
► Revisjonssjef Tor Solbjørg, Internrevisjonen, Helse Nord RHF


Onsdag 29. oktober 2014 | Sesjon 3: Offentlig støtte og offentlige anskaffelser

Møteleder: Avdelingsleder Oddny Ruud Nordvik, Romerike Revisjon IKS

3A | 09.00 - 09.45: Like konkurransevilkår – hvordan unngå ulovlig støtte til offentlige virksomheter | Presentasjon
► Advokat Bjørnar Alterskjær, ALT advokatfirma

3B | 10.15 - 11.30: Endringer i direktiv for offentlige anskaffelser – hva er nytt og blir regelverket enklere? | Presentasjon
► Seniorrådgiver Carsten Eriksrud, Nærings- og fiskeridepartementet
► Seniorrådgiver Tonje Areng Skaara, Nærings- og fiskeridepartementet

3C | 12.30 - 13.15: Sosial dumping og offentlige anskaffelser | Presentasjon
► Avdelingsdirektør Gunnar Wedde, konserninnkjøp, Oslo kommune

3D | 13.35 - 14.50: E-faktura

Hvorfor e-faktura? | Presentasjon
► Seniorrådgiver Olav Kristiansen, Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

Digitalt førstevalg i offentlige anskaffelser | Presentasjon
► Seksjonsleder Andrè Hoddevik, Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

 

 

Om RiksrevisjonenTwitter »

Følg konferansen - under og etter -
Twitter | #offrev14

Delta i dialogen!

Bruk #offrev14 i dine meldinger
(klikk på knappen under):

Til toppen av siden

Topp