www.nkrf.no » NKRF mener

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Haakon VIIs gt. 9
Postboks 1417 Vika
0161 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

NKRF mener

Ansvarsfordeling i Tolga-saken
    (2. november 2018)

Fellesskapet verdier og revisors ansvar
    (1. november 2018)

Tillit og kontroll – to sider av samme sak?
    (1. september 2018)

Tillit og kontroll – to sider av samme sak?
    (15. august 2018)

Stortingets behandling av kommuneloven - en viktig seier for oss – og kommunene
    (2. juli 2018)

Like krav - like muligheter
    (11. mai 2018)

Vår unike posisjon
    (2. mai 2018)

Kommune-Norge er i endring
    (1. mars 2018)

Bruk den sunne fornuften - ta grep!
    (2. februar 2018)

Et nytt år i den kommunale egenkontrollens tegn
    (2. januar 2018)

Tilliten må bevares
    (19. desember 2017)

Kommunal egenkontroll for framtida
    (1. november 2017)

NKRF, Arendalsuka og andre uker
    (1. september 2017)

En strategi for framtida
    (1. juli 2017)

Ulik godkjenning av revisjonspraksis må opphøre
    (28. juni 2017)

Hvor går kontrollutvalgene og revisjonen i kommunene?
     (2. mai 2017)

I forkant av utfordringene – på utkikk etter løsningene
     (1. mars 2017)

I demokratiets tjeneste
     (26. januar 2017)

Godt nytt år!
    (2. januar 2017)

Praksisgodkjenning for regnskapsrevisorer
    (1. november 2016)

Tid for planlegging
    (1. september 2016)

Et samlet forbund møter utfordringene
    (1. juli 2016)

Forslag til ny kommunelov
    (2. mai 2016)

Kontrollutvalgskonferansen 2016 – den største hittil!
    (1. mars 2016)

Godt nytt år!
    (4. januar 2016)

Nye utvalg - nye muligheter, men …
    (1. november 2015)

Godt valg!
    (1. september 2015)

Selskapskontrollen styrkes
    (1. juli 2015)

Selskapskontrollen må styrkes
    (2. mai 2015)

Kontrollutvalgene og -sekretariatene fyller sin rolle
    (1. mars 2015)

Viktige seiere
    (2. januar 2015)

The times they are a-changin'
    (1. november 2014)

Utsatt offentlig­het er en fordel
    (8. september 2014)

Pensjonsutfordringen
    (1. september 2014)

Nytt forslag om revisors taushetsplikt - seier for NKRF
    (1. juli 2014)

Kampen om kundene
    (1. mai 2014)

Revisorforeningen går rundt grøten
    (10. april 2014)

Betenkelig selvskryt fra revisor
    (3. april 2014)

Gode risikovurderinger krever kompetanse
    (1. mars 2014)

Godt nytt år!
    (2. januar 2014)

Kommunereform kommer
    (1. november 2013)

Revisorene vil absolutt ikke holde alt hemmelig
    (21. mars 2013)

Pensjon og kommunale regnskapsprinispper
    (31. januar 2013)

Må anmelde korrupsjon
    (24. januar 2013)

Pensjon og kommunale regnskapsprinsipper
    (6. desember 2012)

Revisorutdanningen må dekke behovene både i privat og offentlig sektor
    (27. mars 2012)

Frykter svake kontrollutvalg
    (26. oktober 2011)

Styrk egenkontrollen!
    (23. september 2011)

Påvirker børsen velferdstjenestene våre?
    (12. mai 2011)

Den vanskelige uavhengigheten
    (22. februar 2011)

På vakt for fellesskapets verdier
    (3. februar 2011)

Kommunerevisjonen er uavhengig 
    (5. november 2010)

Kommunerevisjonen i Bergen er uavhengig 
    (21. september 2010)

Statssekretær Sandbakken har tillit til kommunal revisjon 
    (25. juni 2010)

► Kommunal revisjon har og gir tillit! 
    (9. juni 2010)

► Regnskapsprinsipp og offentlig vedlikehold 
    (14. mai 2010)

► Regnskapsprinsipp og offentlig vedlikehold 
    (15. april 2010)

► Bruk kommunens revisor og kontrollutvalgssekretær! 
    (4. februar 2010)

► Rapporten fra arbeidsgruppa for styrking av egenkontrollen i kommunesektoren 
    (15. desember 2009)

► Innspill til Stortingets finanskomite vedrørende Ot.prp. nr. 78 (2008-2009) 
    (27. mai 2009)

► Privat revisjon gir bedre kvalitet? 
    (10. mars 2009)

Til kurs- og konferanseoversikten
Til Presseklipp om revisjon, kontroll og tilsyn i kommunal sektor
Til program og påmelding

  • Til Forvaltningsrevisjonsregisteret med søkbar oversikt over rapporter fom. 2005

Siste nytt

NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2019

Vi har åpnet for påmelding til Kontrollutvalgskonferansen 2019. Kommunalministeren kommer. Kommer du? Vel møtt!

Les mer »

NRS(V) Endring av samordningsreglene for offentlige/offentliglike tjenestepensjonsordninger (NRS)

NRS(V) Regnskapsføring etter IAS 19 og NRS 6 er oppdatert av virkning av innføring av levealdersjustering for personer født i 1954 og senere fra desember 2014.

Les mer »

Møte i fagkomiteen september 2018 (GKRS)

Fagkomiteen i Foreningen for god kommunal regnskapsskikk jobber for tiden mye med rammeverket og KRS nr. 11 Finansielle eiendeler og forpliktelser.

Les mer »

Les alle nyhetene »

  NKRF på Twitter:

Til toppen av siden

Topp