www.nkrf.no » Kurs og konferanser » NKRFs Arena for forvaltningsrevisjon 2017

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

NKRFs Arena for forvaltningsrevisjon 2017

Onsdag 15. mars 2017:

10.00: Velkommen                                                                                 
► Tor Arne Stubbe, forvaltningsrevisor i Revisjon Midt-Norge IKS og leder i NKRFs forvaltningsrevisjonskomite

10.05: Resultater fra den siste kvalitetskontrollen. Hva sliter vi med?
► Svein Kvalvåg, kvalitetskontrollør i NKRF og senior forvaltningsrevisor i Rogaland Revisjon IKS          

10.45: Helse- og omsorgstjenestene i kommunene  – hvilke utfordringer står vi overfor?
► Petter Øgar, ekspedisjonssjef i Kommunetjenesteavdelingen I Helse- og omsorgsdepartementet

12.30 – 13.15: Kvalitet og utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene sett fra kommunenes ståsted
► Andreas Halvorsen, assisterende kommunalsjef for helse og omsorg, Nittedal kommune

13.30 – 14.15: Utvikling av nasjonale kvalitetsindikatorer for kommunale helse- og omsorgstjenester
► Marit Kveine Nygren, seniorrådgiver, Avdeling Statistikk, Helsedirektoratet

14.30 – 15.15: Hva viser tilsyn om tilstand og risikoområder i de kommunale pleie- og omsorgstjenestene?
► Wenche Skjær og Merete Steen, seniorrådgivere i Statens helsetilsyn

15.30 – 17.15: Kvalitet og utfordringer i opplæringstjenesten i kommuner og fylkeskommuner
► Torberg Falch, samfunnsøkonom og professor ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU


Torsdag 16. mars 2017:

09.00 – 10.00: Hvilke utfordringer står vi overfor i den norske skolen i dag?
► Øystein Djupedal, seniorrådgiver ved Universitetet i Agder, tidligere kunnskapsminister og fylkesmann

10.15 – 11.15: Hvor trykker skoen? Funn og metoder fra landsomfattende tilsyn med skole
► Anna Beskow og  Frode Reitan, seniorrådgivere i Tilsynsavdelingen  i Utdanningsdirektoratet

11.30 – 12.15: Hva kan KOSTRA si oss om tjenestekvalitet innen skole og pleie og omsorg?
► Chriss Eirik Kleve Madsen, seniorrådgiver i KS-Konsulent

12.30 – 13.00: Greier vi å fange opp det vesentlige innen tjenesteområdene skole og pleie og omsorg?
► Diskusjon ledet av forvaltningsrevisjonskomiteen      

14.00 – 14.50: Observasjon som metode ved forvaltningsrevisjoner av skole og pleie- og omsorgstjenester
► Berit Juul, forvaltningsrevisor i Trondheim kommunerevisjon

14.50 – 15.00: Oppsummering og avslutning
► Tor Arne Stubbe, forvaltningsrevisjonskomiteen

Til toppen av siden

Topp