www.nkrf.no » Kurs og konferanser » NKRFs Fagkonferanse 2011

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Haakon VIIs gt. 9
Postboks 1417 Vika
0161 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Programmet i pdf-format

      
             Følg konferansen på

                   

 


Mandag 30. mai 2011 - Plenum:

10.00 - 10.10: Velkommen
► Daglig leder Ole Kristian Rogndokken, NKRF

10:10 - 11.10: Etikk - ikke snill, men klok - Samfunnsoppdrag og verdigrunnlag
► Einar Øverenget, doktorgrad i filosofi

11.25 - 12.00: NKRFs kommunikasjonsstrategi - bakgrunn, utfordringer, budskap, tiltak sentralt og lokalt
► Styreleder Per Olav Nilsen, NKRF

13.00 - 13.45: Nye driftsmodeller - nye styringsutfordringer
► Kjell Arne Røvik, dr.philos, professor, Universitetet i Tromsø

14.00 - 14.45: Hva forventer kontrollutvalgene seg av sekretariatet og revisor
► Ola-M. Teigen (Frp), Leder av kontrollutvalget i Nord-Trøndelag fylkeskommune

15.00 - 15.45: Kvalitetskontroll – presentasjon fra siste års kvalitetskontroll + presentasjon av tiltak
► Arne Willy Hillestad, Leder av NKRFs kvalitetskontrollkomite

16.00 - 17.00: Generelt om utvikling i kommunal økonomi
► Sjefsøkonom Per Richard Johansen, KS

Tirsdag 31. mai 2011

Spor 1:

1A. 09:00 - 09.45: Stiftelser og stiftelsestilsynet
► Seniorrådgiver Terje Gjertsen og seniorrådgiver Per Ole Sollie, Stiftelsestilsynet

1B. 10.00 - 10.45: Utvikling og utfordringer innenfor regnskapsrevisjon -
    • Erfaringer fra implementeringen av nye revisjonsstandarder
    • Innholdet i regnskapsrevisjonen – og hva med etterlevelsesrevisjon?
► Unn H. Aarvold, Leder av NKRFs revisjonskomite

1C. 11.00 - 11.45: Regnskapsføring av lån - presentasjon av revidert KRS nr. 3
► Knut Erik Lie, seniorrådgiver i NKRF og utredningsleder i GKRS

1D. 13.00 - 13.45: Fylkesmennene - hva fokuserer de på i gjennomgang av budsjetter og regnskaper?
► Kommunaløkonomisk rådgiver Espen Larsen, Fylkesmannen i Finnmark

1E. 14.00 - 15.00: Nye finansforvaltningsreglementer - erfaringer og tendenser
► Generalsekretær Asbjørn Pedersen, NKK

Spor 2:

2A. 09.00 - 09.45: Revisjonskriterier: alfa eller omega? - Oversikt over forvaltningsrevisjonsprosjekter
► Seniorrådgiver Hanne Sophie Hem, Oslo kommune, Kommunerevisjonen

2B. 10.00 - 10.45: Utarbeidelse av overordnet analyse – metodevalg - (vedlegg: Overordnet analyse - Øksnes kommune)
► Rådgiver Martin S. Krane, K-Sekretariatet IKS

2C. 11.00 - 11.45: Det nye Norge – integrering av flyktninger og kommunenes rolle - hvordan kan vi gå fram for å vurdere det?
► Forvaltningsrevisor Tor Arne Stubbe, Revisjon Midt-Norge IKS

2D. 13.00 - 13.45: Prosjektstyring
► Revisjonsdirektør Per Olav Nilsen, Trondheim kommunerevisjon

2E. 14.00 - 15.00: Offentlige anskaffelser
► Seniorrådgiver Bodhild Laastad, NKRF

Spor 3:

3A-E. 09.00 - 15.00: Bli en bedre leverandør, og du får mer fornøyde kunder
► Tore Hansen og Jan Lunder, Kommunikasjonsbyrået Agendum

Til toppen av siden

Topp