www.nkrf.no » Kurs og konferanser » NKRFs Fagkonferanse 2012

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Haakon VIIs gt. 9
Postboks 1417 Vika
0161 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

NKRFs Fagkonferanse 2012

Til programmet i pdf-versjon

 

 

 

Klikk her og følg konferansen på Twitter

Følg konferansen på Twitter.
Bruk #fk12nkrf i dine meldinger.

 

 


Mandag 11. juni 2012 - Plenum:

10.00 - 10.05: Åpning
► Daglig leder Ole Kristian Rogndokken, NKRF

10:05 - 10.25: Velkommen til Molde (Film - Velkommen til Molderegionen)
► Ordfører Torgeir Dahl, Molde kommune

10:25 - 11.15: Når endring er det normale - Tenkning og holdninger i omskiftelige tider - og hvordan finne motivasjonen
► Arild Hoksnes, Hoksnes og Aleksandersen Utvikling

11.30 - 12.15: God økonomistyring/budsjettesten/årsrapport
► Cand.polit. Bjørn Brox, Agenda Kaupang

13.00 - 13.45: Samhandlingsreformen - risiko for hva?
► Kommunerevisor Annette Gohn-Hellum, Oslo kommune, Kommunerevisjonen

Artikkel i Kommunerevisoren nr. 3/2012: Samhandlingsreformen - utfordringer og risiko

14.00 - 15.00: Etiske retningslinjer
► Cand.jur. Georg Panzer, høgskolelektor, Høgskolen i Molde (presentasjon)
► Avdelingsdirektør Unn H. Aarvold, Oslo kommune, Kommunerevisjonen og leder av NKRFs arbeidsgruppe for utarbeidelse av etiske retningslinjer for NKRFs medlemmer (presentasjon)

Artikkel i Kommunerevisoren nr. 2/2012: Etiske retningslinjer for NKRFs medlemmer

Tirsdag 12. juni 2012 - spor 1 og 2:

1A
09.00 - 09:45: Bestilling av forvaltningsrevisjon og kontrollutvalgets oppfølging av revisor
► Daglig leder Torgun M. Bakken, Glåmdal sekretariat IKS

NKRFs veileder vedrørende kontrollutvalgets påse-ansvar for forvaltningsrevisjon

2A
09.00 - 09.45: Investeringsregnskap – veileder - hvordan opptrer revisor?
► Revisjonssjef Reidar Bjørsvik, Nordhordland Revisjon IKS

KRDs veileder: Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet

1B
10.00 - 10.45: KOSTRA - vi teller, men teller det vi teller?
► Kommunalsjef Anne Kari Ranheim, Etnedal kommune

Artikkel i Kommunerevisoren nr. 3/2012: Manglende komparabilitet i kommunale data – del 1 av 2

2B
10.00 - 10.45: Nytt fra GKRS
► Utredningsleder Knut Erik Lie, Foreningen for god kommunal regnskapskikk

1C
11.10 - 12.00: Den kommunale produksjonsindeksen – hvordan er den bygget opp, og hva kan den brukes til?
► Forsker Ole Nyhus, NTNU, Senter for økonomisk forskning AS

Norske kommuner trenger mer relevant rapportering, ikke mer rapportering påpeker bl.a. Senter for økonomisk forskning til KS i rapporten: Bedre måling av kvalitet i kommunene

2C
11.10 - 12.00: Økonomisk kriminalitet – hva bør revisor være oppmerksom på?
► Professor Petter Gottschalk, Handelshøyskolen BI

1D
13.00 - 13.45: Ekstern evaluering av revisjonsenheten: Bidrar vi til forbedring?
► Faglig leder forvaltningsrevisjon Anna Ølnes, Revisjon Midt-Norge IKS

Her kan du lese rapporten: Bidrag til forbedring? - En evaluering av Revisjon Midt-Norge IKS

2D
13.00 - 13.45: Finansforvaltning – bruk av rentederivater
► Lasse Sørensen, Gabler Wassum AS

I Kommunerevisoren nr. 4/2012 kan du lese artikkelen: Anvendelse av finansielle derivater i gjeldsforvaltningen

1E
14.00 - 15.00: Det effektive innkjøp
► Hans Nilsson, Difi

Anbefalt nettressurs: www.anskaffelser.no

2E
14.00 - 15.00: Merverdiavgift – aktuelle problemstillinger
► Fylkesrevisjonssjef Finn Åge Ødegård, Fylkesrevisjonen i Møre og Romsdal

Til toppen av siden

Topp