www.nkrf.no » Kurs og konferanser » NKRFs Fagkonferanse 2013

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

NKRFs Fagkonferanse 2013

Til programmet i pdf-versjonDenne artikkelen inneholder lenker til dokumentasjon, nyhetsoppslag, bakgrunnsinformasjon o.l. relatert til konferansen.
                              Klikk her og følg konferansen på Twitter

Følg konferansen på Twitter | #fk13nkrf

Delta i dialogen! Bruk #fk13nkrf i dine meldinger (klikk på knappen under):


Mandag 10. juni 2013 - plenum:

10.00: Velkommen
► Daglig leder Ole Kristian Rogndokken, NKRF

10.05: Åpning
► Ordfører Rita Ottervik, Trondheim kommune


10.15: Kontroll i eget hus (presentasjon)
► Rådmann Stein A. Ytterdahl, Trondheim kommune


11.15: «Svak styring og kontroll med tjenester som er viktige for brukerne»
- Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes styring og kontroll med tjenester med nasjonale mål
(presentasjon)
► Avdelingsdirektør Hege Merethe Herland, Riksrevisjonen

Her kan du lese mer om Dokument 3:7 (2012-2013) Riksrevisjonens undersøking av kommunane si styring og kontroll med tenester med nasjonale mål

Her kan du lese artikkelen "Kommunenes styring og kontroll med tjenester med nasjonale mål"


12.15: Revisjon og tilsyn - etiske dilemmaer (presentasjon)
► Filosof Øyvind Kvalnes, førsteamanuensis, Handelshøyskolen BI


14.00: Utviklingstrekk i kommunal forvaltning - kommunestørrelse, organisering, statlig styring vs egenkontroll (presentasjon)
► Prosjektleder - lokaldemokrati og styring Sigrid Stokstad, KS Kommunesektorens organisasjon


15.00: Endringer i kommuneloven (presentasjon)
► Fagdirektør Jan Morten Sundeid, Kommunal- og regionaldepartementet


16.00: Sosiale medier - bruk og utfordringer i kommunal sektor (presentasjon)
► Kommunikasjons- og strategirådgiver Alf Tore Meling, I all offentlighet

Her kan du lese Melings artikkel "Om lokaldemokrati, organisasjon og sosiale medier", Kommunerevisoren nr. 2/2013


Tirsdag 11. juni 2013 - spor 1:

09.00: God kommunal regnskapsskikk – regnskapsmessig behandling av finansielle instrumenter (presentasjon)
► Ingvar Linde, Sogn og Fjordane Revisjon IKS og leder for fagkomiteen i Foreningen i god kommunal regnskapsskikk

Her kan du lese høringssaken fra Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS): Høringsutkast til KRS nr. 11 – Finansielle eiendeler og forpliktelser


10.00: Regnskapsmessige utfordringer med samarbeidsløsninger (kommuner, kommuner og fylkeskommuner, kommuner og stat, kommuner og helseforetak) (presentasjon)
► Seniorrådgiver Knut Erik Lie, NKRF


11.10: ISA og ISSAI - hva er særtrekket for offentlig sektor (presentasjon)
► Seniorrådgiver Arthur Lio, Riksrevisjonen


12.15: God kommunal revisjonsskikk - hvor går utviklingen innenfor regnskapsrevisjon? (presentasjon)
► Kst. kommunerevisor Unn Helen Aarvold, Kommunerevisjonen i Oslo og leder av NKRFs revisjonskomite


14.00: Korrupsjon og misligheter i kommunal sektor – revisor rolle (presentasjon)
► Statsautorisert revisor og jurist Anders Berg Olsen, høgskolelektor Handelshøyskolen i Trondheim/Høgskolen i Sør-Trøndelag


Tirsdag 11. juni 2013 - spor 2:

09.00: Refleksjon om rapportering og kontroll (presentasjon)
► Seniorrådgiver Inger Johanne Sundby, Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

Her kan du lese mer om Ute av kontroll? (Difi-rapport 2012:14)


10.00: Nedslående resultater fra landsomfattende tilsyn med kommunalt barnevern – funn og metoder (presentasjon)
► Velferdsdirektør Erik Stene, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag


11.10: Bestillerdialogen – et trekantdrama eller en forutsetning for god og treffende forvaltningsrevisjon? (presentasjon) 
► Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisjon Kirsti Torbjørnson, Telemark kommunerevisjon IKS


12.15: Kommunenes sosial- og helsetjenester til eldre – krevende oppgaver med svak styring (presentasjon)
► Rådgiver Bente Kne Haugdahl, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag


14.00: Kommunebarometeret - fordi det er viktig å rangere Kommune-Norge (presentasjon)
► Ole Petter Pedersen, redaktør for økonomi og utvikling i Kommunal Rapport

Til toppen av siden

Topp