www.nkrf.no » Kurs og konferanser » NKRFs Fagkonferanse 2014

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Haakon VIIs gt. 9
Postboks 1417 Vika
0161 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

   Klikk her for programmet i pdf-format

Denne artikkelen inneholder lenker til dokumentasjon, bakgrunnsinformasjon o.l. relatert til konferansen.


Mandag 16. juni 2014 - Plenum:

10.00: Velkommen | #fk14nkrf
► Daglig leder Ole Kristian Rogndokken, NKRF


10.05: Åpning | #off_rev
► Riksrevisor Per-Kristian Foss, Riksrevisjonen (presentasjon)


10.20: Resultatkommunen – reformer og resultater
► Førsteamanuensis Harald Torsteinsen, Institutt for økonomi- og samfunnsfag, Høgskolen i Harstad (presentasjon)


12.15: Kommunereform – kriterier for kommunestruktur og ekspertutvalgets videre framdrift | #kommunereform
► Professor Signy Irene Vabo, Institutt for offentlig administrasjon og velferdsfag, Høgskolen i Oslo og Akershus og leder av KMDs ekspertutvalg (presentasjon)


14.00: Sertifisering av revisor i offentlig sektor | #off_rev
► Styreleder Per Olav Nilsen, NKRF (presentasjon)


14.45: Framtidens revisjon – hvordan innretter vi oss
► Framtidsanalytiker Troed Troedson, Paradigmmäklarna (presentasjon)


Tirsdag 17. juni 2014 - Spor 1 Regnskapsrevisjon og sekretariater:

1A 09.00: God offentlig/kommunal revisjonsskikk | #off_rev
► Kommunerevisor Unn Helen Aarvold, Oslo kommune, Kommunerevisjonen
    og ekspedisjonssjef Jens Gunvaldsen, Riksrevisjonen (presentasjon)


1B 12.30: Effektiv revisjon med bruk av IT-kontroller
► IT-revisor Børge Sundli CISA, Trondheim kommunerevisjon (presentasjon)


1C 13.45: Risikovurdering
► Daglig leder Morten Alm Birkelid, Hedmark Revisjon IKS (presentasjon)


Tirsdag 17. juni 2014 - Spor 2 Forvaltningsrevisjon og sekretariater

2A 09.00: Effektevalueringer
► Førsteamanuensis Karl Rolf Pedersen, Norges Handelshøyskole og programdirektør for MBA i offentlig revisjon (presentasjon)


2B 12.30: Overordnet analyse
     - Hvordan sikre at de «rette» prosjektene blir valgt?
     - Hvordan skal vi få radaren til å fange opp krisesymptomene?

► Rådgiver Sverre B. Midthjell, KonSek Midt-Norge IKS (presentasjon)


2C 13.45: Forvaltningsrevisjon  - kontroll eller læring?
► Seniorrådgiver Bodhild Laastad, Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) (presentasjon)

 

Følg konferansen - under og etter -
Twitter | #fk14nkrf

Delta i dialogen!

Bruk #fk14nkrf i dine meldinger
(klikk på knappen under):


Om #fk14nkrf på Twitter:

Til toppen av siden

Topp