www.nkrf.no » Kurs og konferanser » NKRFs Fagkonferanse 2015

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Haakon VIIs gt. 9
Postboks 1417 Vika
0161 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

  Klikk her for programmet i pdf-format  Klikk her for en leservennlig utgave av programmet (issuu.com)

Denne artikkelen inneholder lenker til dokumentasjon, bakgrunnsinformasjon o.l. relatert til konferansen.


Mandag 8. juni 2015 - Plenum:

10:00: Åpning | #fk15nkrf
► Varaordfører Jørgen Kristiansen (KrF), Kristiansand kommune [presentasjon]


10:15: Kommunesammenslåing – hva blir effekten for revisjon og tilsyn | #kommunereform
► Partner/direktør Steen Andersen, BDO Danmark [presentasjon]


11.15: Ny kommunelov – hva kan vi vente av endringer på området for økonomi, styring, kontroll, tilsyn og revisjon | #nykommunelov
► Daglig leder Nina Neset, Romerike Revisjon IKS og medlem av Kommunelovutvalget [presentasjon blir ikke publisert]


12.15: Hva er NKRFs svar på utfordringene? | #kommunereform #nykommunelov
► Styreleder Per Olav Nilsen, NKRF og revisjonsdirektør, Trondheim kommunerevisjon [presentasjon]


14.00: Hva bør kontrollutvalgene kunne forvente seg av sitt sekretariat? | #kontrollutvalg

 • Saksbehandler for kontrollutvalget
 • Valg av verktøy
 • Oppfølging av vedtak
 • Påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning

► Leder Bjørn Pedersen (Frp), kontrollutvalget i Farsund kommune [presentasjon blir ikke publisert]
► Nestleder Line Bosnes Hegna, Temark - Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS og medlem av NKRFs selskapskontroll- og  kontrollutvalgskomite [presentasjon]


15.00: Revisoretikk og revisors samfunnsansvar | #etikk
►Førsteamanuensis Lars Jacob Tynes Pedersen, Norges Handelshøyskole (NHH) [presentasjon]


Tirsdag 9. juni 2015 - Spor 1 Regnskapsrevisjon og sekretariater:

1A 09.00: God kommunal revisjonsskikk - vesentlighetsbegrepet | #revisjon #off_rev

 • Hva er viktig sett fra regnskapsbruker

► Rådmann Harald Danielsen, Arendal kommune og tidl. leder av rådmannsutvalget i KS
► Ordfører Arne Thomassen (H), Lillesand kommune
► Ass. direktør Lene Holtskog, Fylkesmannen i Vest-Agder [presentasjon]


1A 10.20: God kommunal revisjonsskikk - vesentlighetsbegrepet | #revisjon #off_rev

 • Paneldebatt

► Kommunerevisor Unn Helen Aarvold, Oslo kommune, Kommunerevisjonen og leder av NKRFs revisjonskomite [presentasjon]
► Daglig leder Kjell Ekman, Telemark kommunerevisjon IKS [presentasjon]
► Leder regnskapsrevisjon Inger Anne Fredriksen, Buskerud Kommunerevisjon IKS [presentasjon]


1B 12.30: Nytt om utviklingen av god kommunal revisjonsskikk | #revisjon #off_rev
► Daglig leder Bjørg Hagen, Innlandet Revisjon IKS og varamedlem i NKRFs revisjonskomite [presentasjon]


1B 13.45: God kommunal regnskapsskikk - nyheter | #regnskap
► Utredningsleder Knut Erik Lie, Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS) og seniorrådgiver i NKRF [presentasjon]


Tirsdag 9. juni 2015 - Spor 2 Forvaltningsrevisjon og sekretariater:

2A 09:00: Hva er en bærekraftig strategi for et aldrende samfunn? | #forvaltningsrevisjon

 • IRIS/KS: Hvordan har samhandlingsreformen påvirket tjenestetilbudet innenfor pleie- og omsorgsektoren i kommunene

► Konst. forskningsleder Birgit Abelsen, Norsk senter for distriktsmedisin, UiT [presentasjon]

 • Boliggjøring av eldreomsorgen – er det veien å gå?

► Forsker I Svein Olav Daatland, Norsk institutt for forskning om oppvekstvelferd og aldring, HIOA [presentasjon]

 • Om kommunalt folkehelsearbeid
  - Har kommunen noe å hente på en økt satsing på folkehelsearbeid?
  - Hva viser fylkesmennenes tilsyn i 2014?
  - Hvordan kan kommunalt folkehelsearbeid revideres?

► Seniorrådgiver folkehelse Marie Christine F. Calisch, Fylkesmannen i Vest-Agder [presentasjon]


2B 12.30: Effektivitet og effektivitetsutvikling i kommunale tjenester: analyse for 2010-2012 | #forvaltningsrevisjon
► Førsteamanuensis Per Tovmo, Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU [presentasjon]

 

Følg konferansen - under og etter -
Twitter | #fk15nkrf

Delta i dialogen!

Bruk #fk15nkrf i dine meldinger
(klikk på knappen under):


Om #fk15nkrf på Twitter:

Til toppen av siden

Topp