www.nkrf.no » Kurs og konferanser » NKRFs Fagkonferanse 2016

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Haakon VIIs gt. 9
Postboks 1417 Vika
0161 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Denne artikkelen inneholder lenker til dokumentasjon, bakgrunnsinformasjon o.l. relatert til konferansen.


Mandag 13. juni 2016 - Plenum

09:00: Åpning | #fk16nkrf
► Daglig leder Ole Kristian Rogndokken, Norges Kommunerevisorforbund (NKRF)


09:05: Velkommen til Bodø og Nordland
► Fylkesordfører Sonja Alice Steen (Ap), Nordland fylkeskommune


09:30 - 10:30: Kommunereform – tilsyn og revisjon | #kommunereform
En presentasjon fra NKRFs prosjektgruppe

► Leder av prosjektgruppen Orrvar Dalby, daglig leder, Vestfold Interkommunale KontrollutvalgsSekretariat (VIKS) [presentasjon]


10:45: Konsernperspektivet i tilsyn og revisjon | #off_rev
► Statsautorisert revisor Brynjar Gilberg, fylkesrevisor, Nordland fylkesrevisjon [presentasjon]


12:30: Digitalisering og informasjonssikkerhet - risiko og revisors respons | #off_rev [presentasjon]
► Avdelingsdirektør May-Britt Bratlie, Oslo kommune, Kommunerevisjonen, avdeling for regnskapsrevisjon
► Avdelingsdirektør Lars Normann Mikkelsen, Oslo kommune, Kommunerevisjonen, avdeling for forvaltningsrevisjon


13:45: Offentleglova m.m. | #offentlighet #innsyn
Reidar Enger, sekretariatsleder, kontrollutvalgets sekretariat i Oslo kommune [presentasjon]


Tirsdag 14. juni 2016 - Spor 1 Regnskapsrevisjon og sekretariater

1A 09:00: God kommunal revisjonsskikk – konsekvenser av kommunelovutvalgets forslag til utvidelse av revisjonsmandatet | #nykommunelov #off_rev
► Medlem av kommunelovutvalget Nina Neset, daglig leder, Romerike revisjon IKS [presentasjon]


1B 11:20: Revisjon på anbud. Drøfting av kriterier | #off_rev #kontrollutvalg [ingen presentasjon]
► Rådgiver Heidi Wulff Jacobsen, Vestfold Interkommunale KontrollutvalgsSekretariat (VIKS)
► Daglig leder Morten Alm Birkelid, Hedmark Revisjon IKS


1C 12:30: Kvalitetskontrollen - hvor trykker skoen? | #off_rev
► Statsautorisert revisor Cicel T. Aarrestad, revisjonsdirektør, Rogaland Revisjon IKS, og leder av NKRFs kvalitetskontrollkomite [presentasjon]


Tirsdag 14. juni 2016 - Spor 2 Forvaltningsrevisjon og sekretariater

2A 09:00: Kommuner som lærende organisasjoner | #forvaltningsrevisjon
Hvordan kan forvaltningsrevisjon føre til læring og forbedring i kommuner – utfordringer og muligheter?

Eirik J. Irgens, professor i utdanningsledelse, NTNU [presentasjon]


2C 12:30: Hvordan går vi fram for å utnytte læringspotensialet i en forvaltningsrevisjon – samspill og interne prosesser | #forvaltningsrevisjon
Helge Garåsen, kommunaldirektør for helse og velferd, Trondheim kommune [ingen presentasjon]

 

Følg konferansen - under og etter -
Twitter | #fk16nkrf

Delta i dialogen!

Bruk #fk16nkrf i dine meldinger
(klikk på knappen under):


Om #fk16nkrf på Twitter:

Til toppen av siden

Topp