www.nkrf.no » Kurs og konferanser » NKRFs Fagkonferanse 2017

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Denne artikkelen inneholder lenker til dokumentasjon, bakgrunnsinformasjon o.l. relatert til konferansen.


Mandag 12. juni 2017

► Plenum

10.00: Åpning | #fk17nkrf
► Daglig leder Rune Tokle, Norges Kommunerevisorforbund (NKRF)


10.05: Velkommen til Haugesund
 ► Ordfører Arne-Christian Mohn (A), Haugesund kommune


10.20: «Godt nok?» | #styring
► Kommunaldirektør Jo Inge Hagland, Haugesund kommune [presentasjon]


10.50: Hvordan samarbeider og lærer vi av hverandre - og hvordan vi kan benytte oss av benchmark på en god måte for å forbedre oss?
► Professor Anders Dysvik, Handelshøyskolen BI [presentasjon]


14.00: Folkevalgt lederskap og kommunal organisering | #eierstyring #selskapskontroll
► Forsker II Sigrid Stokstad, NIBR/HiOA [presentasjon]


15.00:Tilstandsrapport fra kvalitetskontrollen 2016 | off_rev
Cicel T. Aarrestad, leder av NKRFs kvalitetskontrollkomite [presentasjon]


16.00: Revisorloven – hvilke endringer foreslår utvalget? | #revisjon
Unn Helen Aarvold, medlem av revisor- og regnskapsførerlovutvalget og leder av NKRFs revisjonskomite [presentasjon]


Tirsdag 13. juni 2017

► Spor 1 Regnskapsrevisjon og sekretariater

1A 09.00: Vesentlighet i planfasen  | #off_rev
► Daglig leder Linn Therese Bekken, Vestfold Kommunerevisjon og medlem av NKRFs revisjonskomite [presentasjon]


1B 10.15: Hvordan følger vi opp kvalitetskontrollen? | #off_rev
► Seniorrådgiver Knut Erik Lie, NKRF [presentasjon]


1C 11.30: Hva er økonomisk aktivitet i kulturhusene? | #mva
► Assisterende revisjonssjef Monica Harsvik Smith-Tønnessen, Agder Kommunerevisjon IKS [presentasjon]


► Spor 2 Forvaltningsrevisjon og sekretariater

2A 09.00: Hvordan følger vi opp kvalitetskontrollen? | #off_rev
Tor Arne Stubbe, leder NKRFs forvaltningsrevisjonskomite [presentasjon]


2B 10.15: Kommunale investeringsprosjekter – prosjektmodeller og tidligfasevurderinger | #styring
Jostein Aksdal, leder for rådgivning i Tveit Regnskap AS og høgskolelektor ved Høgskulen på Vestlandet [presentasjon]


2C 11.30: Forvaltningsrevisjon av investeringsprosjekter | #forvaltningsrevisjon
Truls Siri, forvaltningsrevisor i KomRev NORD IKS [presentasjon]


► Plenum

12.30: Innsynsrett i sensitiv personinformasjon - regler og krav | #off_rev
Kirsti Torbjørnson, leder for forvaltningsrevisjon og Gerd Smedsrud, forvaltningsrevisor/regnskapsrevisor i Telemark Kommunerevisjon IKS [presentasjon]

 

Følg konferansen - under og etter
Twitter | #fk17nkrf

Delta i dialogen!

Bruk #fk17nkrf i dine meldinger
(klikk på knappen under):


Om #fk17nkrf på Twitter:

Til toppen av siden

Topp