www.nkrf.no » Kurs og konferanser » NKRFs Fagkonferanse 2018

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Haakon VIIs gt. 9
Postboks 1417 Vika
0161 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Denne artikkelen inneholder lenker til dokumentasjon, bakgrunnsinformasjon o.l. relatert til konferansen.


► Deltakerliste


Tirsdag 12. juni 2018

Plenum:

10.00: Åpning
► Daglig leder Rune Tokle, Norges Kommunerevisorforbund (NKRF)


10.05: Velkommen til Drammen
► Ordfører Tore Opdal Hansen (H), Drammen kommune


10.30: Den nye kommuneloven
► Seniorrådgiver Erland Aamodt, Kommunal- og moderniseringsdepartementet [presentasjon]


11.30: Digitalisering – slik gjør vi det i Riksrevisjonen
Jan Roar Beckstrøm, leder av Riksrevisjonens datasenter [presentasjon]


13.30 - 14.30: Like konkurransevilkår for private og offentlige aktører 
Beatrice Dankertsen Hennyng, KS Advokatene [presentasjon]
Håkon Andreas Riegels, KS Bedrift [presentasjon]


Onsdag 13. juni 2018

Spor 1: Regnskapsrevisjon og sekretariater

1A 09.00: Den nye kommuneloven: Konsekvensene for regnskapsrevisjonen
Unn Helen Aarvold, leder av NKRFs revisjonskomite [presentasjon]
Åge Sandsengen, leder av NKRFs regnskapskomite [presentasjon]


1B 10.00: Oppfølging av tråden fra dag 1: Hvordan utnytter vi digitaliseringa innen regnskapsrevisjon?
Torjus Finstad Ledaal, medlem av NKRFs forprosjekt - digitalisering [presentasjon]


1C 11.15: Ressurskrevende helse- og omsorgstjenester
Morten Alm Birkelid, daglig leder, Hedmark Revisjon IKS [presentasjon]


1D 13.00: Kontroll med selvkost byggesak – en krevede øvelse i skjæringspunktet juss og økonomi 
Oddny Ruud Nordvik, ass. revisjonssjef og avdelingsleder for forvaltningsrevisjon, Romerike Revisjon IKS [presentasjon]


Spor 2: Forvaltningsrevisjon og sekretariater

2A+B 09.00: Forstå, vurdere og håndtere risiko og vesentlighet - utarbeidelse av overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll
Alexander Etsy Jensen, rådgiver, Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark) [presentasjon]
Torkild Halvorsen, leder for forvaltningsrevisjon og Frode Christoffersen, forvaltningsrevisor, Buskerud Kommunerevisjon IKS [presentasjon]


2C 11.15: Den nye kommuneloven: Konsekvenser for forvaltningsrevisjonen, selskapskontrollen og sekretariatet
Tor Arne Stubbe, leder NKRFs forvaltningsrevisjonskomite [presentasjon]
Tom Øyvind Heitmann, leder NKRFs selskapskontrollkomite [presentasjon]
Mona Moengen, leder NKRFs kontrollutvalgskomite [presentasjon]


2D 13.00: Digitaliseringens betydning for opplæring, rekruttering og revisjonsverktøy – erfaringer fra Kommunerevisjonen i Oslo [presentasjon]
Hilde Ludt, assisterende avdelingsdirektør, Kommunerevisjonen i Oslo
Martin Austvoll Nome, seniorrådgiver, Kommunerevisjonen i Oslo


Plenum:

14.00 - 15.00: #CorruptToo – åpenhet i kampen mot korrupsjon: Hvordan forebygge korrupsjon i kommunesektoren?
Tor Dølvik, spesialrådgiver, Transparency International Norge [presentasjon]

Til toppen av siden

Topp