www.nkrf.no » Kurs og konferanser » NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2011

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Program

 

Følg konferansen på

     Klikk her og følg NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2011 på Twitter!

 

 

Onsdag 2. februar:

10.00-10.10: Velkommen
► Møteleder Ole Kristian Rogndokken , Norges Kommunerevisorforbund

Daglig leder Ole Kristian Rogndokken, NKRF, er møteleder for den første dagen av NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2011

10.10-10.20: Åpning
► Administrerende direktør Sigrun Vågeng, KS

- Kontrollutvalgene har en viktig oppgave, sa Sigrun Vågeng i sin åpning.

10.20-11.15: Kommunal egenkontroll – oppfølging av KRDs Egenkontrollrapport – 85 tilrådingar

- Oppfølging fra KRD
► Avdelingsdirektør Sølve Monica Steffensen, Kommunal- og regionaldepartementet

KRDs nye veileder for kontrollutvalg   Sølve Monica Steffensen kunne stolt presentere KRDs rykende ferske veileder -

Les særskilt nyhetssak om den nye veilederen her »

- Oppfølging i kommunene
► Rådmann Kari Andreassen, Grue kommune

Les artikkel i Kommunal Rapport nr. 4/2011: Store forskjeller på kontrollen [krever abonnement]

Kari Andreassen orienterte om oppfølgingen av de 85 tilrådingane i Grue.

11.45-12.45: Høring – et verktøy for kontrollutvalgene? (Giertsen / Kokaas)

Les artikkel i Kommunal Rapport nr. 4/2011: Kan ikke tvinge ansatte til høring [krever abonnement]

► Professor dr. juris Johan Giertsen, Universitetet i Bergen

Johan Giertsen drøftet i et juridisk perspektiv høringsinstituttet som en verktøy for kontrollutvalget.

► Kontrollkomiteleder Morten Kokaas (FrP), Trondheim kommune

Morten Kokaas delte erfaringer med åpen høring i kontrollkomiteen i Trondheim.

13.45-14.30: Åpenhet - en forutsetning for god kontroll
► Redaktør Ole Petter Pedersen, Kommunal Rapport

Les nettartikkel i Kommunal Rapport: Halvparten vil ha lukkede møter

Kontrollutvalget er kommunens viktigste utvalg etter kommunestyret. Det akter vi å reflektere enda sterkere, sier Ole P. Pedersen i Kommunal Rapport

15.00-16.00: Når pressen banker på - case fra Tønsberg kommune (Lund [1] [2] / Andersen)
► Redaksjonssjef Kristin Monstad Lund, Tønsberg Blad

Kristin Monstad Lund orienterte om Tønsberg Blads arbeid med Ungbosaken og Jarlsøysaken.

► Kontrollutvalgsleder Harald Haug Andersen (A), Tønsberg kommune

Les nettartikkel i Kommunal Rapport: "Vil gi kontrollutvalget større makt"

Harald Haug Andersen reflekterte rundt kontrollutvalgets arbeid med Undbosaken og Jarlsøysaken.

16.15-17.00: Kampen om kommuneformuen / Artikkelserien på aftenposten.no
► Journalist Siri Gedde-Dahl, Aftenposten

Siri Gedde-Dahl orienterte om Aftenpostens artikkelserie

Torsdag 3. februar:

På vakt for fellesskapets verdier

Les NKRFs debattinnlegg "På vakt for fellesskapets verdier"

Møteleder: Torgun M. Bakken, Glåmdal sekretariat IKS

Torgun M. Bakken

09.00-10.00: Revisors uavhengighet - presentasjon av en fersk utredning
► Forsker Marthe Indset, NIBR - Norsk institutt for by- og regionforskning

Les artikkel i Kommunal Rapport nr. 4/2011: Advarer mot billig revisjon [krever abonnement]

Marthe Indset presenterte en fersk utredning om revisors uavhengighet

10.30-11.30: Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen – hva bør kontrollutvalgene fokusere på?
► Fung. sekretariatsleder Erlend Pedersen, KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Erlend Pedersen redegjorde fra KOFA om hva kommunene gjør feil i innkjøpsprosessen og hva kontrollutvalgene bør fokusere på

12.45-13.30: Med rett til å varsle - men hjelper det, og er det lurt?
► Forskningsleder Sissel Trygstad, FAFO

Sissel Trygstad reflekterte rundt forskning om varsling

13.50-14.30: Erfaringer på tampen av valgperioden - hvilke anbefalinger vil du bringe videre? (Hernæs / Steinbakk)
► Kontrollutvalgsmedlem Bjørn Hernæs (H), Sør-Odal kommune

Bjørn Hernæs delte og reflekterte rundt sine erfaringer på tampen valgperioden

► Kontrollutvalgsleder Arnt-Heikki Steinbakk (A), Stavanger kommune

Arnt-Heikki Steinbakk delte og reflekterte rundt sine erfaringer på tampen av valgperioden

14.45-15.15: Kåseri - på tampen av valgperioden
► Kontrollutvalgsleder Jan Olav Fretland (SV), Lærdal kommune

Jan Olav Fretland holdt et engasjert kåseri på tampen på valgperioden

15:15: Avslutning
► Styreleder Per Olav Nilsen, Norges Kommunerevisorforbund

Per Olav Nilsen avsluttet konferansen og ønsker velkommen tilbake 1.-2. februar 2012

Til toppen av siden

Topp