www.nkrf.no » Kurs og konferanser » NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2012

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Haakon VIIs gt. 9
Postboks 1417 Vika
0161 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Program

  Følg NKRF på Twitter

Fortsett gjerne dialogen. Bruk #ku12nkrf i dine meldinger.

 

 

Denne artikkelen inneholder lenker til dokumentasjon, nyhetsoppslag, bakgrunnsinformasjon o.l. relatert til konferansen.

Onsdag 1. februar 2012:

Møteleder: Tore Hansen, Agendum AS

10.00: Velkommen
► Daglig leder Ole Kristian Rogndokken, Norges Kommunerevisorforbund

Nyhetssak: Liten kontinuitet i kontrollutvalgene – krever satsing på opplæring

10.10: Åpning
► Statssekretær Dag Henrik Sandbakken (Sp), Kommunal- og regionaldepartementet

Sandbakken foretok den offisielle åpningen av Forvaltningsrevisjonregisteret

PM: Kommunenes forvaltningsrevisjoner er nå tilgjengelig på nett

Presseoppslag i Kommunal Rapport (krever dessverre registrering): Mest populært å granske skolene


10.30: Hjelp, jeg er ny i kontrollutvalget! Oppgaver, roller og muligheter. Erfaringsoverføring
► Magnhild Holmberg (Frp), Skien kommune, kontrollutvalget
► Arne Morten Lundhaug Johnsen (SV), tidligere leder av kontrollutvalget i Skaun kommune (presentasjon)

Les artikkelen "Hjelp, jeg er ny i kontrollutvalget!" i Kommunerevisoren nr. 6/2011


12.45: Etikk i kommunesektoren
► Ordfører Nils Røhne (Ap), Stange kommune - leder av Kommunesektorens Etikkutvalg (presentasjon)


13.45: Styringsutfordring i kommunesektoren. Hvordan holde styr på selskapsjungelen? Case Briskeby stadion

Innledere:
► Tidl. ordfører Einar Busterud (BBL), Hamar kommune (presentasjon)
► Kjetil Solbrækken, sekretær for kontrollutvalget i Hamar kommune (presentasjon)
► Advokat Vibeke Resch-Knudsen, egen praksis (presentasjon)

Utspørrer:
► Redaktør Ole Petter Pedersen, Kommunal Rapport


16.00 - 17.00: Kontrollutvalg i medieblest
► Øystein H. S. Moen, partner og fagansvarlig PR, Agendum AS (presentasjon)

Les artikkelen "Blest om kontrollutvalgene" i Kommunerevisoren nr. 1/2012


Torsdag 2. februar 2012:

Møteleder: Tore Hansen, Agendum AS

09:00: Velkommen
► Leder Torgun M. Bakken, NKRFs selskapskontroll- og kontrollutvalgskomite og daglig leder, Glåmdal sekretariat IKS (presentasjon)

09:05: Samhandlingsreformen – styrings- og tilsynsutfordringer
► Kommunerevisor Annette Gohn-Hellum, Oslo kommune, Kommunerevisjonen (presentasjon) (manus)

Nyhetssak: Samhandling kan skape kontrollkrøll

Les artikkelen "Samhandlingsreformen - status desember 2011" i Kommunerevisoren nr. 1/2012

Presseoppslag i Kommunal Rapport (krever dessverre registrering): - Dårlig økonomi kan motarbeide reform


10.30: Antikorrupsjonsarbeid i kommunene – analyser og verktøy (presentasjon)
► Generalsekretær Guro Slettemark, Transparency International Norge (her finner du flere av de publikasjonene som ble nevnt i foredraget)

Les intervju med Guro Slettemark i Kommunerevisoren


12.45: Utfordringer for velferds-Norge
► Professor og forsker Gudmund Hernes, Fafo (presentasjon ikke frigitt)

Presseoppslag i Kommunal Rapport (krever dessverre registrering): Storbyer under press


13.45: Kommunerevisor – den gode støttespilleren (presentasjon)
► Ass. revisjonssjef Berit M. Dalvik, Telemark kommunerevisjon IKS
► Teamleder Kirsti Torbjørnson, Telemark kommunerevisjon IKS


14:45: Kontrollutvalgets samfunnsoppdrag
► Riksrevisor Jørgen Kosmo, Riksrevisjonen

Nyhetssak: Kommunene må prioritere kontroll og tilsyn

Presseoppslag i Kommunal Rapport (krever dessverre registrering): Varsler mer kritikk mot barnevernet


15.15 - 15.20: Avslutning
► Styreleder Per Olav Nilsen, Norges Kommunerevisorforbund


Minikurs - parallelt med hovedprogrammet
Torsdag 2. februar 2012:

09.00 - 11.30: A. Intro - kontrollutvalg
► Seniorrådgiver Bodhild Laastad, Norges Kommunerevisorforbund

Bodhild Laastad

 

 

 

 

 

 

Innhold:

  • Rammeverk for tilsyn og kontroll i kommunal sektor
  • Kontrollutvalgets formål, rolle og oppgaver

12:45 - 15.15: B. De sentrale momentene for å forstå kommunalt regnskap
► Registrert revisor og daglig leder Åge Sandsengen, Kommunerevisjon IKS - medlem av NKRFs regnskapskomite og fagkomiteen i Foreningen for god kommunal regnskapsskikk

Åge Sandsengen    Fra salen under minikurs B

Innhold:

  • Det kommunale økonomisystemet
  • Regnskapets oppbygging
  • Grunnleggende prinsipper og de unike økonomiske sammenhengene - spesielt i balansen
  • Anordningsprinsippet
  • Resultatbegrepet

Til toppen av siden

Topp