www.nkrf.no » Kurs og konferanser » NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2013

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Klikk her for fullstendig program (pdf)                                

Følg konferansen - før, under og etter - på Twitter | #ku13nkrf | En "oppsummering" av aktiviteteten her »

Delta i dialogen! Bruk #ku13nkrf i dine meldinger (klikk på knappen under):

Denne artikkelen inneholder lenker til dokumentasjon, nyhetsoppslag, bakgrunnsinformasjon o.l. relatert til konferansen.


Onsdag 6. februar 2013:

Møteleder: Ole Kristian Rogndokken, daglig leder, Norges Kommunerevisorforbund (NKRF)

10.00: Velkommen
► Ole Kristian Rogndokken, NKRF


10.10: Åpning
► Gunn Marit Helgesen, styreleder, KS - Kommunesektorens organisasjon


10.30: Samhandlingsreformen. Kommunens ansvar - hvordan løser vi det?
► Else Karin Myhrene, kommunalsjef, Oppegård kommune (presentasjon)

Nyhetssak på kommunal-rapport.no: - Flinke kommuner får større helseregning

Mer om samhandlingsreformen finner du i Kommunerevisoren:


12.45: Kommunal beredskap. 22. julikommisjonens rapport og læring
► Alexandra Bech Gjørv, advokat og partner, Advokatfirma Hjort DA, og leder for 22. julikommisjonen (presentasjon)

Nyhetssak på kommunal-rapport.no: - Enklere informasjon gir bedre ledelse

Mer om regional og kommunal beredskap på dsb.no »


13.50 - 17.00: Styring i offentlig sektor

Innledere:

Målehysteri eller god styring?
► Aksel Hagen (SV), leder, Stortingets kommunal- og forvaltningskomite (presentasjon)

- NTL-rapporten: Markedsstyring i staten 
- Intervju i Klassekampen 4. oktober 2012: - Det skjer jo ingenting!

Om målstyring - styrker og fallgruver
► Kristin Clemet, leder, Civita (presentasjon)

Civita-notat: Riksrevisjonen – vaktbikkje uten bånd?

Fra Kristin Clemets blogg:
- Ikke mer styring, men bedre styring av staten 
- Mister vi tilliten til staten?

KS EffektiviseringsNettverkene (presentasjon)
► Helge Eide, direktør, KS
► Chriss Madsen, spesialrådgiver, KS

- KS Effektiviseringsnettverkene 
- Bedrekommune (brukerundersøkelser)
- KS - Internkontrollnettverk: Rådmannens internkontroll. Orden i eget hus! 
- Få orden i eget hus (i Kommunerevisoren)
- KS og Regjeringen følger opp utvikling av kvalitetsindikatorer i kommunene
- KS vil måle resultater - ikke bare innsats

Paneldebatt:

Debattleder: Ole Petter Pedersen, redaktør i Kommunal Rapport


Torsdag 7. februar 2013:

Møteleder: Lars Hansen, leder av NKRFs selskapskontroll- og kontrollutvalgskomite og daglig leder, Salten kontrollutvalgservice

09.00: Velkommen
► Lars Hansen, NKRF


09.05: Antikorrupsjon i kommunene
► Tor Dølvik, spesialrådgiver, Transparency International Norge (presentasjon)

Nyhetssaker på kommunal-rapport.no:

Pressemelding fra KRD: Prosjekt mot korrupsjon får 1,3 millionar kroner i 2013


10.30: Kontrollen og tilsynets plass i demokratiet
► Anders Anundsen (FrP), leder, Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite (presentasjon)


12.45: Kommunene sjekker ikke hvordan bestemor har det
► Terje Kili, tidl. fagdirektør, offentlige tjenester, Forbrukerrådet (presentasjon)


13.50: Kontrollutvalgets rolle og kompetanse - rettslige utgangspunkter og utfordringer
► Jan Fridthjof Bernt, professor dr. juris., Universitetet i Bergen, det juridiske fakultet (presentasjon)


14.45: Tillit i tilsynets tid
► Andreas Hompland, sosiolog, skribent og scenarist (manus, presentasjon)


15.15: Avslutning
► Per Olav Nilsen, styreleder, Norges Kommunerevisorforbund (NKRF)


Minikurs - parallelt med hovedprogrammet
Torsdag 7. februar 2013:

09.00 - 11.30: De sentrale momentene for å forstå kommunalt regnskap
► Åge Sandsengen, registrert revisor og daglig leder, Kommunerevisjon IKS Valdres - Hallingdal

Kommentar på kommunal-rapport.no: Kommuneregnskapet må moderniseres

Innhold:
• Det kommunale økonomisystemet
• Regnskapets oppbygging
• Grunnleggende prinsipper og de unike økonomiske sammenhengene - spesielt i balansen
• Anordningsprinsippet
• Resultatbegrepet

Til toppen av siden

Topp