www.nkrf.no » Kurs og konferanser » NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2016

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Haakon VIIs gt. 9
Postboks 1417 Vika
0161 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Klikk her for fullstendig program (pdf) Klikk her for programmet i pdf-format Klikk her for en lesevennlig blaversjon av programmet (issuu.com)

Denne artikkelen inneholder lenker til dokumentasjon, nyhetsoppslag, bakgrunnsinformasjon o.l. relatert til konferansen.

Nyhetsbrev til deltakerne »


Onsdag 3. februar 2016:

Møteleder: Daglig leder Ole Kristian Rogndokken, Norges Kommunerevisorforbund (NKRF)

10.00: Velkommen | #ku16nkrf | Praktisk informasjon
Daglig leder Ole Kristian Rogndokken, Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) | @olekrrogndokken


10.10: Åpning | #kommunereform #kontrollutvalg
Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) | @jantoresanner | Presentasjon


10.30 - 11.30: Kontrollutvalget – viktig for tilliten til kommunal forvaltning | #kontrollutvalg
Styreleder Gunn Marit Helgesen (H), KS | Presentasjon
Styreleder Per Olav Nilsen, NKRF | @pontrondheim | Presentasjon


12.45: Flyktningsituasjonen ­- hvordan lykkes med integrering? | #integrering
Ordfører Øivind Sand (Ap), Rælingen kommune | Presentasjon
 Leder Narges Pourzia, Flyktninge- og inkluderingstjenesten, Rælingen kommune | Presentasjon


13.50: Det vil alltid være risiko for korrupsjon i et tillitsbasert system | #korrupsjon
Korrupsjonsforsker Tina Søreide, professor, Norges Handelshøyskole (NHH) | @tinasoreide | Presentasjon


15.00: Kontrollutvalgets arbeidsmåte - praktisk erfaring | #kontrollutvalg
Nestleder Rune Olsø (Ap), kontrollkomiteen, Trondheim kommune | @runeolso | Presentasjon


16:10 - 17.00: Kommunesektorens utvikling: styring, demokrati og tillit
Professor Jon Helge Lesjø, Høgskolen i Lillehammer (HiL) | @jhlesjo | Presentasjon


Torsdag 4. februar 2016 - plenum:

Møteleder: Komiteleder Audun Haugan, NKRFs kontrollutvalgskomite og rådgiver, K-sekretariatet IKS

09:00: Habilitetsbestemmelsene - sjelden rett fram | #habilitet
Advokat Jostein Selle, KS Advokatene | Presentasjon - vedlegg


10.30: Kommunelovutvalget – nesten ferdig | #nykommunelov
Utvalgsmedlem Nina Neset, daglig leder, Romerike revisjon IKS | Presentasjonen vil ikke bli publisert


12.45: Samspillet mellom revisor og kontrollutvalget – hvordan oppnå de gode forvaltningsrevisjonene | #forvaltningsrevisjon #kontrollutvalg
Seksjonsleder forvaltningsrevisjon Anders Svarholt, Østfold kommunerevisjon IKS og medlem av NKRFs forvaltningsrevisjonskomite | Presentasjon


13.50: Åpenhet vs. taushet i kommunal forvaltning | #åpenhet #innsyn | Presentasjon
Leder Siri Gedde-Dahl, Presseforbundets offentlighetsutvalg og journalist i Kapital | @sirigeddedahl


14.45: Kåseri | Utgår pga. sykdom
Kommentator Eva Nordlund, Nationen | @nationeneva


15.15 - 15.20: Avslutning | #ku16nkrf #ku17nkrf
Styreleder Per Olav Nilsen, NKRF | @pontrondheim


Torsdag 4. februar 2016 - minikurs:

09.00 - 11.30: A. Intro - kontrollutvalg | #kontrollutvalg
Seniorrådgiver Bodhild Laastad, Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) | @BLaastad | Presentasjonen vil ikke bli publisert

Innhold:

  • Rammeverk for tilsyn og kontroll i kommunal sektor
  • Kontrollutvalgets formål, rolle og oppgaver

» Kommunerevisoren nr. 6/2015: Hjelp - jeg er ny i kontrollutvalget! | @Kommunerevisor1

» Kontrollutvalgsboken. Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver (KMD)

» Hvordan lykkes med kontrollutvalgets arbeid? - ekspempler fra Nordland (FMiN)

» Nyttig informasjon for kontrollutvalg (NKRF)


12.45 - 14.35: B. De sentrale momentene for å forstå kommunalt regnskap | #regnskap
Daglig leder Åge Sandsengen, Kommunerevisjon IKS | Presentasjonen vil ikke bli publisert

Innhold:

  • Det kommunal økonomisystemet
  • Regnskapets oppbygging
  • Grunnleggende prinsipper og de unike økonomiske sammenhengene – spesielt i balansen
  • Anordningsprinsippet
  • Resultatbegrepet

Klikk på bilde for twitterstrømmen for emneknaggen #kontrollutvalg

 

           Velkommen tilbake til #ku17nkrf

        1. - 2. februar 2017 på samme sted!


Følg konferansen
- før, under og etter -
Twitter | #ku16nkrf

Delta i dialogen!

Bruk #ku16nkrf i dine meldinger
(klikk på knappen under):


Om #ku16nkrf på Twitter:

 

 

Til toppen av siden

Topp